Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
TÜRKİYE
KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Finansal Planlama
Birimi Sorumlusu
HOŞGELDİNİZ


GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİ
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ ÖDENEKLERİ
 Global Bütçe Ödenek Tahsisinde Dikkat Edilen
Veriler
Sağlık tesislerinin sabit ve değişken giderleri, gelirleri,
borçluluk oranları, borç vadeleri, nakit durumları vb.
kısacası mali yapı ile ilgili tüm veriler.

SGK ya sunulan hizmet karşılığı elde edilen aylık gelir
(Medula ve TDMS).

Medula sistemine girişi yapılamayan hastalar
(120.05.01.03 Hesap koduna kayıt yapılması gerekmektedir.)


Ücretli hastalar

Kira Gelirleri

Diğer Gelirler
Sağlık tesislerinin aylık gerçekleşen giderleri (sabit gider ve
değişken gider olarak 2 şekilde dikkate alınır).
 Sağlık
tesislerinin aylık gelirleri ile borçlarını
karşılayabilme yeteneği (borçluluk oranı)
 Mali
sürdürülebilirlik açısından borçlarını hangi vade
ile idame ettirebildiği.
 Sağlık
tesislerinin nakit durumu ve net borç miktarı.
 Sağlık
tesislerinin döner sermaye bütçesinden yaptığı
maaş ödemeleri
GENEL BÜTÇE PLANLAMA SÜRECİ
 Maliye Bakanlığı tarafından gider ayrıntısına göre
genel bütçe ödenekleri yıl içerisinde dilimler halinde
serbest bırakılır.
 Serbest kalan ödenek birimimiz tarafından sağlık
tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilir.

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.2 Genel Bütçe kaleminden; Tüketime Yönelik Mal
ve Malz.Alımları (Elkt., Su, D.Gaz vb.)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.4 Genel Bütçe kaleminden; Görev Giderleri (Dava
Takip)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.5 Genel Bütçe kaleminden; Hizmet Alımları
(Telefon gibi)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.7 Genel Bütçe kaleminden; Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid.

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.8 Genel Bütçe kaleminden; Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım Giderleri

15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden; Mamul
Mal Alımları (Tıbbi Cihaz)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.7 Genel Bütçe kaleminden;
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

15.75.00.62-07.3.1.02-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden;
Yabancı Uyruklu Hastalar(ikili anlaşma kapsamında)

15.75.00.62-07.3.1.10-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden;
Tutuklu Hükümlü Adli Vaka

15.75.00.62-07.3.1.10-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden;
Tutuklu Hükümlü Adli Vaka
Muhasebe Kaydı;
Fatura oluşturulduğunda yapılması gereken kayıt
120.01.15.01 Adli Vaka
200 TL
600 Y.İçi Satışlar
200 TL
_______________________________/__________________________________
Tahsilat Gerçekleştiğinde yapılması gereken kayıt
102 Banka
120.01.15.01 Adli Vaka
200 TL
200 TL
_______________________________/__________________________________
 15.75.00.62-07.3.1.02-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden;
Yabancı Uyruklu Hastalar(ikili anlaşma kapsamında)
Muhasebe Kaydı;
Fatura oluşturulduğunda yapılması gereken kayıt
120.01.15.03 İkili Anlaşma
100 TL
600 Y.İçi Satışlar
100 TL
_______________________________/__________________________________
Tahsilat Gerçekleştiğinde yapılması gereken kayıt
102 Banka
120.01.15.03 İkili Anlaşma
100 TL
100 TL
_______________________________/__________________________________

15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden;
Arge Mamul Mal Alımları

15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.5 Genel Bütçe kaleminden;
Arge Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.9 Genel Bütçe kaleminden;
Arge Diğer Sermaye Giderleri
GLOBAL BÜTÇE KAPSAMINDA
SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN
ÖDENEKLERİN GENEL SEKRETERLİK
BANKA
HESABINA AKTARILMASI
Amaç:
 Global bütçe kapsamında ödeneklerin birlik
sekreterliği hesabına gönderilerek hangi sağlık
tesisine ne kadar ödenek tahsisi yapılacağının kamu
hastaneleri birliği genel sekreterliği tarafından
belirlenmesinin sağlanması.
Süreç:
 İlgili ödeneklerin Merkez Saymanlık hesabına
aktarılması (Strateji Geliştirme Başkanlığı).
 Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumuna
ayrılan ödeneklerin gönderilmesi.
 Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından sağlık tesisi
bazında planlamanın yapılarak ödeneklerin ilgili
birliğin hesabına toplu olarak aktarılması.
 Birlik tarafından, ilk aşamada sağlık tesislerinin adına
tahsis edilen tutarın planlanarak dağıtımının
yapılması.
 Birlik merkezi harcamaları için kullanılmak üzere
belirlenen tutarın birlik merkezi hesaplarında
tutulması.
SGK
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERKEZ SAYMANLIĞI
(STRATEJİ
GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI)
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ
KURUMU
(1000 TL)
900 TL
TÜRKİYE HALK
SAĞLIĞI KURUMU
400 TL
300 TL
100 TL
100 TL
X KAMU HASTANE
BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
A SAĞLIK TESİSİ
B SAĞLIK TESİSİ
C SAĞLIK TESİSİ
D SAĞLIK TESİSİ
İlgili Muhasebe Kayıtları
 İlgili Dönem Ödeneğinin Genel Sekreterlik Banka
Hesabına Alınması
Muhasebe Kaydı;
102.01.02 Banka
1000 TL
336.05
1000 TL
________________________/____________________
Not:Bu Kayıt Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından otomatik oluşturulacaktır.
 Genel sekreterlik tarafından yapılan planlama sonucunda
ödeneğin hesaplardan çıkarılıp sağlık tesislerine
gönderilmesi
Muhasebe Kaydı;
336.05
900 TL
103.02
900 TL
________________________/____________________
 Genel sekreterlik harcamaları için merkezde tutulan
ödeneğin gelir hesaplarına alınması
Muhasebe Kaydı;
336.05
100 TL
602.99
100 TL
________________________/____________________
Not:Bu tutar üzerinden hazine, shçek ve merkez pay ödemeleri
sekreterlik tarafından yapılacaktır.
 Sağlık tesisleri banka hesaplarına tahsis edilen
ödeneklerin kayıtlara alınması
Muhasebe Kaydı;
102.01.02
900 TL
120.05 veya 340.03
900 TL
________________________/____________________
Not:Bu tutar üzerinden hazine ve merkez pay ödemeleri sağlık
tesisi tarafından yapılacaktır.
 Genel sekreterlik harcamaları için merkezde tutulan 100
TL nin sağlık tesisi alacaklarından düşülmesi
Muhasebe Kaydı;
659.08 «Tahsil veya Terkin
Edilmeyen birlik merkezi
Kesintisi Hesabı»
100 TL
120.05
100 TL
________________________/____________________
Not:Bu şekilde mükerrer SHÇEK payı ödenmesi engellenmiş
olacaktır.

similar documents