PowerPoint Sunusu

Report
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tohumculuk Daire Başkanlığı
Sertifikalı Tohum Kullanım
Sertifikalı Tohum Üretim
2014
TARIMDA ARAZİLERİNİN KULLANIM DURUMU
Kullanım Durumu
Alan
(Bin Hektar)
Toplam
içindeki
oranı (%)
Süs Bitkileri
15.618
4.148
808
3.232
5
40,6
10,8
2,1
8,4
0,01
TOPLAM İŞLENEN TARIM ALANI
23.811
62,0
Çayır-mera
14.617
38,1
38.428
100,0
Tarla
Nadas
Sebze
Meyve ve uzun ömürlü bitkiler
TOPLAM TARIM ALANI
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
2
TARIMSAL ÜRETİM
Ülkemizde 2013 yılında toplam tarımsal üretim
miktarı;
• Tahıl ürünleri 37,5 milyon ton,
• Sebzeler 28,5 milyon ton,
• Meyveler 18,2 milyon ton.
2013 yılında üretilen Tarımsal Hasıla 61 Milyar $
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
3
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM SİSTEMİ
2013 yılında
15.644
Denetim
ISLAHÇI
HAKLARI
KORUMASI
SERTİFİKASYON ve DESTEK MÜRACAT SÜRECİ
ÇKS kaydı
Dosya Teslimi
Sertifika,
Fatura
Kontrolleri
Tohum Üretici
Belgesi,
Tohum Yetiştirici
belgesi
Sertifika
Verilmesi
Destek
Müracaatı
Beyanname
Verilmesi
Lab.
AnalizleriKalite Testleri
7 Adet
Sertifikasyon
Kuruluşu
Tarla
Kontrolleri
Numune
Alma
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
İl Müdürlükleri
5
SERTİFİKALI TOHUM
Üretim parselleri sürekli kontrol edilir.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
6
SERTİFİKALI TOHUM
Ambalajlara konulan tohum laboratuvarlarda denetlenir.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
7
SERTİFİKALI TOHUM
Çimlenme Testlerine tabi tutulur.
Tohumla yayılan zararlı
organizmalardan ari olduğu tespit
edilir.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
8
SERTİFİKALI TOHUM
Yetkili birimler tarafından kimliklendirilmiştir.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
9
SERTİFİKALI TOHUM AVANTAJLARI
• Tam olarak istediğiniz çeşidi alırsınız.
• Özenle büyütüldüğünden, paketlenip ambalajlandığından
emin olursunuz.(Güvenilir)
• Çeşit saflığı tamdır, yabancı tohum içermez.
• Yüksek çimlenme kabiliyetine sahiptir.
• Bazı türlerde %25’e varan verim artışı sağlar.
• Zirai işlemlerinin faydası kendini tam olarak gösterir.
• Daha az zirai mücadele gerektirir.
• Kazanç artışı sağlar.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
10
TARIMSAL DESTEKLERİN AMACI
TARIM SEKTÖRÜNÜN ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri
doğrultusunda GELİŞTİRİLMESİ,
Üreticilerin piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürmesi, TARIMSAL
ÜRETİMDE DEVAMLILIK
GIDA GÜVENCESİ ve güvenliğinin güçlendirilmesi,
Yurtiçi üretimi yetersiz olan türlerde YETERLİLİK sağlamak,
Sanayi ve hayvancılık sektörüne HAMMADDE sağlamak,
Uluslararası piyasalarda REKABETÇİ ürünlerle yer alarak dış ticaret
avantajı sağlamak,
KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASI Türk çiftçisinin refah seviyesini
yükseltmek vb.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
11
TARIMSAL DESTEKLERİN DAYANAĞI
Desteklerin Dayanağı
« 5488 sayılı Tarım Kanunu »
ÇKS
«destekleme ödemelerinde çiftçi kayıt
sistemi esas alınır.»
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
12
TARIMSAL DESTEKLEMELER(Bin TL) 2002-2014
Destek Adı
2002
Alan Bazlı Destekler
Fark Ödemeleri
Hayvancılık
Destekleri
Tarım Sigortaları
Telafi Edici Destekler
Kırsal Kalkınma
Desteği
Diğer Tarımsal
Amaçlı Destekler
TOPLAM
2013
2014
1.558.000
2.189.693
2.494.000
186.149
2.642.385
3.321.000
83.200
2.721.996
2.692.850
0
290.387
335.655
41.507
120.042
125.000
0
546.754
280.000
0
237.547
267.500
1.868.856
8.748.804
9.670.000
2015 tahmini destek bütçesi 10.653.470.000 TL
2002-2014 Destek Artışı % 417
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
13
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ
16,000
140,000
14,946
12,880
Alan (bin da)
12,000
100,000
10,000
8,000
8,144
6,000
4,000
2,000
0
80,265
9,512
5,405 5,063 40,132
84,205
80,000
63,515
60,000
6,130 46,712
40,000
27,252
24,991
20,000
16,494
2005
120,000
13,592 13,670115,793
12,342
795
2006
2007
2008
Destek Tutarı (bin TL)
14,000
2009
Alan (bin da)
2010
2011
2012
2013
2014
0
Destek (bin TL)
 (2005-2014) Sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi
 939 bin çiftçi, 511 milyon TL Destek Ödemesi
TOHUMC ULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
14
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ
40,000
34,470
Desteklenen Miktar(ton)
350,000
33,829
34,742
35,000
300,000
30,000
250,000
25,000
20,536
200,000
150,000
348,431
330,950
342,057
10,992
100,000
50,000
20,000
16,936
157,002
15,000
10,000
199,764
Destek Tutar (bin TL)
400,000
5,000
82,874
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLAR
Desteklenen
Miktar (ton)
Destekleme
Tutarı (bin TL)
 (2008-2013) Sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi 151 milyon TL,
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
15
SERTİFİKALI FİDE/FİDAN KULLANIM DESTEĞİ
 (2005-2013) Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği 276 milyon TL
77,666 79,831
80,000
Destek Miktarı (bin TL)
450
400
70,000
350
60,000
300
50,000
250
423
40,000
319
30,000
20,000
10,000
0
200
28,467
17,004
162
1,206
27
150
Alan Bin (da)
90,000
19,040 18,510
16,413 17,981 100
163 166 175 141 146
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESTEK ALANI (bin Da.)
DESTEK MİKTARI (Bin TL)
 (2005-2014) Sertifikalı Fide Fidan kullanım desteği ödemesi
 65 bin çiftçi, 276 milyon TL Destek Ödemesi
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
16
TOHUMCULUK DESTEKLERİ
2005 yılından itibaren tohumculuk
sektörü ilk defa desteklenmeye
başlamış ve bu desteklemeler
kapsamında sektöre yaklaşık olarak
940 Milyon TL
destek verilmiştir.
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
17
BİRİM DESTEK FİYATLAR
Tür
Buğday
Arpa
Triticale
Yulaf
Çavdar
Çeltik
Yerfıstığı
Yonca
Nohut
Kurufasulye
Mercimek
Susam
Kanola
Aspir
Patates
Korunga
Fiğ
Soya
Kullanım Desteği
(Krş/Kg)
(TL/da)
37,5
7,50
30
6,00
30
6,00
30
6,00
30
6,00
40
8,00
114
8,00
320
8,00
77
10,00
100
10,00
77
10,00
267
4,00
400
4,00
200
4,00
16
40,00
50
5,00
50
5,00
200
20,00
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Üretim Desteği
(TL/kg)
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,25
0,80
1,50
0,50
0,50
0,50
0,60
1,20
0,50
0,08
0,50
0,50
0,35
18
Birim Fiyatlar (TL/da)
Sertifikalı Fide/Fidan Desteklemesi
Standart
(TL/da.)
DESTEKLEME ŞEKLİ
Bodur meyve fidan türleri ile bahçe
tesisi
Yarı Bodur meyve fidan türleri ile
bahçe tesisi
Bağ ve diğer meyve fidanları ile
bahçe tesisi
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi
Narenciye bahçelerinde aşılama ile
çeşit değiştirme
Virüsten ari fidanlara ilave olarak
Sertifikalı çilek fidesi desteği
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sertifikalı
(TL/da.)
150
350
150
300
100
230
50
100
-
250
50
100
-
300
19
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİNE MÜRACAT
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunuz İl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.
• Başvuru dilekçesi
• Sertifikalı tohum desteği talep formu
• Sertifikalı tohum faturası
• Tohum sertifikası fotokopisi
• ÇKS belgesi
Nelere dikkat etmeliyiz?
• Tohumu aldığınız bayinin geçerli Tohumluk Bayii Belgesi olup
olmadığına,
• Faturanızda sertifika numarasının yer almasına,
• Müracaatınız esnasında bütün belgelerin tam olmasına ve
zamanında müracaat edilmesine dikkat edilmesi gerekir
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
20
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ
800,000
743.193
700,000
646,905
637,330
Üretim (Ton)
600,000
500,000
497,964
400,000
385,061
370,748
349,332
332,190
325,013
290,148
300,000
200,000
184,247
100,000 145,227
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008 2009
Yıllar
Sertifikalı Tohum Üretimi (Ton)
2010
2011
2012
2013
DEĞİŞİM (2002-2013) % 412
TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
21
TEŞEKKÜRLER

similar documents