K*** VE SEMBOL OLARAK MARKA BA*LILI*I VE DE*ER*N

Report
MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ
ÖĞR. GRV. CEREN EFE
İÇERİK:
 MARKALAMAYA GİRİŞ MARKALAMANIN GELİŞİMİ
 MARKA TANIMLARINA FARKLI BAKIŞ AÇILARI
 MARKA İLE İLGİLİTEMEL BAZI KAVRAMLAR
 ÜRÜN VE MARKA TANIMI
 MARKALAMA KARARI VE STRATEJİLERİ
 KİŞİVE SEMBOL OLARAK MARKA BAĞLILIĞI VE DEĞERİNİ
YARATMA STRATEJİLERİ
 MARKA VE TÜKETİCİ İLETİŞİMİ
 MARKANIN KONUMLANDIRILMASI
 DÜNYANIN EN ÜNLÜ VE DEĞERLİ MARKALARINDAN SEÇMELER
KİŞİ VE SEMBOL OLARAK MARKA BAĞLILIĞI
VE
DEĞERİNİ YARATMA STRATEJİLERİ
KİŞİ OLARAK MARKA
SEMBOL OLARAK MARKA
KİŞİ OLARAK MARKA
 MARKAYA KİŞİLİK KAZANDIRAN MARKA İSMİ
YARATMA STRATEJİSİ
• BİRİNCİ ŞART İYİ BİR İSİM
• İMAJ VE FARKINDALIK YARATMASI
• MARKA İSMİNİN TANITILMIŞ OLMASI
 MARKA YARATMADA DİL BİLİM, SES ÖZELLİKLERİ VE
TELAFFUZ GİBİ NİTELİKLER DE ÖNEMLİDİR.
İSMİNİN
TÜKETİCİLER
TARAFINDAN
ÖĞRENİLMESİ VE HAFIZALARDA YER ETMESİ ÇOK
ÖNEMLİDİR.
 MARKA
MARKA İSMİ YARATICISININ GÖZARDI
ETMEMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
MARKA
İSMİNDEKİ
SES
SEMBOLİZMİ DOĞADA VAR OLAN SESLER İLE
AÇIKLANABİLMELİ
 İSİM TELAFFUZUNUN DİLDEN DİLE DEĞİŞİK
YAPILABİLECEĞİ
 TEK KELİMEDEN OLUŞAN İSİMLER RAĞBET
GÖRSE DE İKİLİ KELİME ÇİFTLERİNİN DE
ETKİLİ OLABİLECĞİ
 YARATILAN
 Pazarlamacılar için asıl karmaşa arzu edilen ürünlerle ilgili marka ismi
oluşturmaktır.
KALİTELİ BİR MARKA İSMİ İÇİN GERKENLER:
1. Ürünün kalitesi ve yararlılığı hakkında bir takım şeyleri ileri
sürmelidir.
2. Hatırlatıcı etkiye sahip olmalıdır.
3. Telaffuzu kısa ve kolay olmalı, tüketicinin hafızasında yer
etmelidir.
KALİTELİ BİR MARKA İSMİ İÇİN GERKENLER:
4.
Dikkat
çekmeyi
başarmalı. Çekici olmalı
5. Çağrışım yaptığı kavram
pozitif olmalı. Pozitif bir
imaj sergilemeli
6. Dilbilimi tuzaklarından
kaçınmalı
7. İsim farklı olmalı. Tescil
edilerek yasal korumaya
sahip olmalı.
KİŞİSEL
MARKA
YARATMADA
BÖLÜMLENDİRMENİN ÖNEMİ
TÜKETİCİYİ
MARKA YÖNETİCİLERİNİN MARKA YARATMADA GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURDUKLARI SORULAR:
TÜKETİCİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK,
DEMOGRAFİK VE COĞRAFİK KOŞULLAR NELERDİR?
HEDEF ALINAN MÜŞTERİ KİTLESİNİ ETKİLEYEN İÇ
VE DIŞ FAKTÖRLER NELERDİR.
ALGILAMAYI ETKİLEYEN TÜM KOŞULLAR
İÇERİSİNDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMADA
GÖSTERDİĞİ DAVRANIŞLAR NELERDİR?
TÜKETİCİ İÇİN HANGİ DEĞERLER ÖNEMLİ?
BİLİNÇALTINDA HANGİ GİZLER YERALMAKTA
MARKA HANGİ KİŞİSEL TEMALAR ÜZERİNDE
DURACAK?
MARKA KİŞİLİĞİ ARACILIĞI İLE STRATEJİK
FARKLILIK YARATMAK:
 KİŞİLİK
“ Bir müşteriyi kazanmanın, bir müşteriyi
elde tutmaktan daha pahalı bir uğraş
olduğu kabul edilmektedir. Bir şirketin,
müşteri bağımlılığı yaratması gelecekteki
potansiyel kazanımlarını temsil etmektedir.”
Marka kişiliği:
 Arzu, güven,sadakat vb.
 Marka seslendiği tüketici kitlesine
kişiliğini tanıtmalıdır.
Marka hangi tüketici kitlesine hangi
kişilik özelliği ile sesleniyor?
 Yaratılan marka tüketicilere dönük
olarak nasıl bir tutum içerisinde?
 Kişilik görüntüsü ortaya çıkarılarak
tüketiciye dönük iletişimi ya da
konumlandırması sağlanmalıdır.

Marka farklılığı yaratma teknikleri:
 Edison tekniği
 İlişkilerin doğası tekniği
• Rasyonel dalga
• Duygusal dalga
• Manevi dalga
ÜRÜN VE KİŞİLİĞİN BİRLEŞEREK MARKAYI OLUŞTURMASI
“ Böyle bir durumda fiyat, performans, güvenirlik gibi
konular gündeme gelmez. Alıcı delicesine aşık olan
birinin özelliklerini sergileyerek markayla sarhoş olur.
Satın alma kararı ihtiyaca bağlı değil tamamen isteğe
dayanır.”
MARKA KİŞİLİĞİNİN TEMEL UNSURLARI:
 GÜVEN
 ÖNEMSEME
 HEYECAN VERİCİ OLMA
 İLHAM VERİCİ OLMA
AMBALAJ STRATEJİSİ
 Ambalaj tasarımının amaçları:
 1. işletmenin sahip olduğu markanın ambalajının işletmenin
rakiplerine oranla güçlü ve zayıf tarafları nelerdir?
 Ambalaj maliyeti rakiplerle kıyaslandığında maliyeti nedir?
 Yapı ve tasarım itibarıyla öne çıkan faktörler nelerdir?
Görsel kimliğin oluşturulmasında
tasarım araçlarının rolü:
Ürün sınıflandırması
içinde yer almalı
Konumlandırmanın
yansıtılması
Tüketiciyi cezbetme
unsuru
Ürün/değer iletişiminin sağlanması
Tanıtıcı mesajları üzerinde taşıması
Grafik elemanlarının tasarımı:
 Renk dizaynı:
 Dünyanın Önemli Markalarının Doğru Renkleri
 100 markanın her birinin logo ve diğer özellikleri
incelenerek yapılan bir çalışmaya göre markalar:
 - %29 kırmızı, %33 mavi, %28 siyah ve gri tonlar, %13 sarı
ya da altın rengini kullanıyorlar.
 - %95’i bir ya da iki renk kullanırken %5’i ikiden fazla renk
kullanıyor.
 - %41 sadece yazı kullanırken %9 logosunda şirket ismini hiç
kullanmıyor.
Tüketiciler farklı renklere nasıl tepki veriyorlar?
 Renkler soğuk ve sıcak olarak iki temel kategoriye ayrılabilir. Sıcak renkler enerji; soğuk
renkler daha çok dinginlik ve güven ile özdeşleştirilebilir.
 Kırmızı : Sıcak bir renktir. Enerjik, gergin, dikkat çekici, arzu uyandıran




şeklinde tanımlanabilir. Yemek , araba, teknoloji ve tarım sektörleri için
uygundur. Ev ve sağlık sektörü için tercih edilmemelidir. Enerji, finans,
havayolu ve giyim sektörlerinde kullanım yaygınlığı yoktur.
Mavi: Soğuk bir renktir. Güven ve dinginlik gibi duygularla tanımlanabilir.
Enerji, finans, havayolu, teknoloji, sağlık ve tarım sektörleri için uygundur.
Ev eşyası sektörü için kullanışlı olmadığı gibi; giyim, yemek ve arabalarda
da tercih edilen bir renk değildir.
Turuncu: Sıcak bir renktir. Canlı, enerjik, eğlenceli olarak tanımlanabilir.
Teknoloji ve sağlık sektörü için popüler bir renktir. Yemek, ev ve tarım
sektörü için sorgulanabilir. Enerji, finans, havayolu, araba ve giyim
sektörlerinde tercih edilmez.
Siyah: Prestij, değer, zamanlılık ve entellektüellik bu rengi tanımlar. Giyim,
teknoloji ve araba sektörü için çok tercih edilir. Ev ve tarım sektörlerinde
kullanımı sorgulanabilir. Enerji, finans, havayolu, sağlık ve yemek
sektörlerinde kullanılmaz.
Beyaz: Saf, asil, temiz ve yumuşak beyazı anlatan sıfatlardır. Giyim ve sağlık sektörü için
uygundur. Enerji, havayollu, teknoloji, ev eşyası, araba ve tarım sektörleri için
tartışılabilir. Finans ve yemek sektörleri tercih etmez.

similar documents