arastirmaproje

Report
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ VE
PROJE HAZIRLAMA
SÜRECİ
Başarılı Bir Proje Nasıl Hazırlanır?
1. Bilimsel araştırma nedir?
2. Bilimsel araştırmanın adımları nelerdir?
3. Bilimsel araştırma teknikleri nelerdir?
4. Proje raporu nasıl yazılır?
No
Bilimsel araştırma, bilinmeyeni öğrenmek
için bilgi toplama ve o bilgileri analiz etme,
değerlendirme ve rapor etme sürecidir.
d. Rapor
yazma
c. Bilgiyi
düzenleme
b. Bilgi
toplama
a. Konu
belirleme
No
a.Bilgi toplama teknikleri
Bilgiyi nerelerden toplarız?
Bir konu hakkında bilgi
toplarken ahtapot gibi birçok
koldan yardım alırız.
b. Rapor yazma
teknikleri
İçerik ile ilgili kurallar
Kapak sayfası
Önsöz
İçindekiler
Metin
• Kurum (okul) adı
• Başlık, hazırlayan, tarih bilgileri
• Proje hakkında kısa bilgi
• Tüm başlıklar ve alt başlıklar
• Tablo ve şekil dizinleri
• Amaç, yöntem ve hipotez
• Giriş, gelişme, sonuç ve öneriler
Dipnotlar
• Alıntılama
Kaynakça
• Referans gösterme
Raporda tüm sayfalar
numaralandırılmalı,
Tüm resim ve şekiller
adlandırılmalı,
Mutlaka en sona kaynakça
eklenmeli.
İyi yazılmış bir raporun özellikleri
nelerdir?
• Sayfa düzeni eksiksiz
•
•
•
•
oluşturulmuş olmalı,
Konu anlaşılır bir dille yazılmış
olmalı,
İmla kurallarına uyulmuş olmalı,
Bilimsel veriler kaynaklara
dayandırılmalı,
Alıntı yapılan kaynaklar için
gönderme ve kaynakça
belirtilmeli.
b. Rapor yazma
teknikleri
Akademik kurallar: kaynak
gösterme
Dipnot verme : Metnin içinde başka birinin yazısından
örnek gösterecekseniz, sayfanın altında o yazının
künyesini belirtmelisiniz.
Kaynakça oluşturma : Raporun en son bölümünde
yararlandığınız kaynakların bir listesini oluşturmalısınız.
Kaynakça ve dipnot künye
örnekleri:
Yapıtta gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem
bakımından benimsemiştir, bazıları ise
konu bakımından* önemli olduğunu belirtmiştir.
* (Moran, 1994, s. 36) (dipnot)
Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir
bakış. İstanbul: İletişim. (kaynakça)
Kaynakçada neler var?
Yazar soyadı, adının baş harfi. (Yayın
yılı). Eser adı. Yayın yeri: Yayınevi.
Alıntıda neler var?
Yazar soyadı (Moran), Yayın yılı (1994),
alıntı yapılan sayfa numarası (s.26)
Yaptığımız çalışmalarda mutlaka alıntı
yaptığımız kaynakların proje
raporumuzun ‘kaynakça’ kısmında
belirtilmesi gerekir.
Proje Takvimi
Proje yönergelerinin verilişi: 22 – 24 Aralık
2014
1. Kontrol: 19 – 23 Ocak 2015
2. Kontrol: 16 – 20 Şubat 2015
3. Kontrol: 23 – 31 Mart 2015
4. Son Kontrol: 13 – 17 Nisan 2015
(İhtiyaç olduğunda)
5. Proje Sunumları: 20 – 30 Nisan 2015
Not: Proje tarihleri derslere ve ödevin içeriğine göre farklılık gösterebilir.
Tarihleri proje yönergelerinden takip edebilirsiniz.
PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER
• Proje yönergesini dikkatlice okuyunuz.
• Proje değerlendirme formunda hangi ölçütlere göre
değerlendirileceğinizi dikkatlice inceleyiniz.
• Öğretmeninize anlamadığınız noktaları sorunuz.
• Sizden istenilenleri dikkatlice hazırlayınız.
• Araştırmanızı farklı kaynaklarla destekleyiniz.
• Araştırma notları dikkatlice alınız.
• İhtiyaç listenizi hazırlayınız.
• Kontrol tarihlerine eksiksiz hazırlanınız.
• Sizlere verilen kontrol listesini doldurmayı unutmayınız.
PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER
• Kontrol tarihlerinde öğretmenlerinizin verdikleri
geri bildirimlere eksiksiz uyunuz.
• Çalışmanızı hazırlarken Türkçe yazım kurallarına
dikkat ediniz.
• Sunumunuzu farklı materyallerle desteklemeyi
unutmayınız.
• Sunumunuzda akıcı bir dil kullanmayı
unutmayınız.
• Projenizin her aşamasında araştırma teknikleri
ve rapor hazırlama kurallarına uymayı
unutmayınız.
PROJE
Altın Kurallar:
• Plan yap
• Plana uy
• Bu kadar basit
• Yapması ise bir o kadar zor. Scott Allen
Hiç hata yapmayan kişi genellikle hiçbir şey yapmıyor
demektir.
William Connor Magee

similar documents