Snímka 1

Report
Komparácia údajov o počte žiakov, ktorí boli
podľa údajov k 15. 09. 2014 skutočne prijatí
do tried 1. ročníka stredných škôl
pre školský rok 2014/2015
s odhadovaným počtom žiakov,
ktorí mali byť podľa uplatnenia dvoch kritérií
v rovnakom období do stredných škôl prijatí.
Spracovali: PaedDr. Viera Kalmárová, Mgr. Iveta Kozáková
Bratislavský kraj
4883
5225
4547
7380
3393
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Trnavský kraj
4967
5338
5154
8670
4602
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Trenčiansky kraj
4715
4759
4806
6900
4666
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Nitriansky kraj
5774
5832
5944
7590
5608
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Žilinský kraj
6933
7217
7086
10290
6561
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Banskobystrický kraj
5697
5652
5411
7500
4831
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Prešovský kraj
7238
7750
7530
11465
7311
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Košický kraj
6638
7359
7006
11460
5887
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014
Slovenská republika
46845
49132
47484
63875
42859
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Skutočný počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka SŠ
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka vypočítaný na základe medziročného percentuálneho nárastu
Predpokladaný počet žiakov 1. r. SŠ vypočítaný na základe 6-ročného priemerného počtu prijatých uchádzačov
Stanovený plán výkonov (VZN)
Počet žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/2014

similar documents