Presentatie GIT en volgtijdelijkheden

Report
1. GIT-regels (facultair)
2. Regels m.b.t. volgtijdelijkheid (FacRa)
3. Deadlines en werkwijze
Alle info: www.fsappw.ugent.be > GIT
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
1. GIT-regels
Wat is een GIT?
Welke spelregels gelden?
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Bij een 1e inschrijving/AJ aan de faculteit:
Voor ba of ma: max. 60 stp
Voor SP/VP: max. 75 stp, combinatie met
master is mogelijk
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013 Faculteit
Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Vanaf een 2e inschrijving/AJ aan de faculteit:
Basis= persoonlijke GIT-grens (studiesucces)
Hoe berekenen?
Behaalde credits 2012-2013
Opgenomen studiepunten 2012-2013
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Hoe studiesucces te interpreteren?
< 25%:
maximaal 45 stp1
25%-75%:
maximaal 60 stp
75%-100%:
maximaal 75 stp
>100% en resultatengemiddelde van
minimaal 70%: maximaal 90 stp
1) deze regel geldt niet voor studenten in een masteropleiding
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013 Faculteit
Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
 te vinden via Oasis (2012-2013, curr.
afdrukken)
 éénmaal berekening bij start AJ
 alle studiepunten aan deze faculteit samen,
niet per opleiding (SLO wordt niet meegeteld)
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
 onmogelijk deze GIT-grenzen te
overschrijden via creditcontract
 combinatie bach/SP/VP en master kan
 indien vrijstellingen: aantal vrijstelde stp te
vervangen door andere stp
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013 Faculteit
Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
2. Volgtijdelijkheidsregels
 volgtijdelijkheid tussen
opleidingsonderdelen
 geldt binnen Ba en Ma opleiding,
ook SLO
 geldt tussen Ba/SP/VP en Ma
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Basisregel:
niet geslaagd voor voorafgaand vak =
aansluitend vak niet in curriculum
 slaag je in de 1e examenperiode, dan GIT
wijzigen (t.e.m. 28/2/2014), bijv. statistiek I en
statistiek II
 kan voor volgtijdelijkheden tss 1e en 2e
semester, ook voor jaaropleidingsonderdelen
(geen keuzeronde voor MP)
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
 ook dan: persoonlijke GIT-grens NIET
overschrijden!
 persoonlijke grens omwille van volgtijdelijkheid
niet bereikt: opleidingsonderdelen van het
volgende modeltraject
 volgtijdelijkheden raadplegen op website
FSA>GIT, niet in studiefiche
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Opgelet met enkele volgtijdelijkheden:
Psychologie:
 > 1 vak in ba/SP/VP: geen MPI
 stage I bedrijfs: alles 1-2ba + 54 stp van 3ba of
(alles -1vak) uit SP/VP
 stage klinische: veel vakken 1e deel MOT
 stage experimentele: alle vakken 1 Ma (nt KV)
 stage onderwijs: volgens bovenstaande minor
 onmogelijk stage starten zonder deze credits
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Pedagogen:
 stage: credit nodig voor alle vakken -1
van bachelor/SP/VP. MAAR, mag niet gaan
om Orthopedagogiek, sociale agogiek,
Onderwjskunde of Pedagogische
stromingen
Voor pedagogen en psychologen geldt:
geen credit MPI en diploma ba/SP/VP = geen
MPII
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
3. Werkwijze en deadlines
 curriculum in één keer voorleggen
 aanpassing mogelijk volgens deadlines
 wees zo correct mogelijk >voorstel
 aanpassingen steeds via mail aan
[email protected], goedgekeurd=afgesloten
 ook keuzevakken/majoren/stage/MP
 toestemming lesgever automatisch via Oasis bij KV
buiten faculteit
 VERGEET dit niet toe te voegen!!!
 studiepunten en vakken nakijken!
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Deadlines
 ba, SP, VP en ma
• Semester 1: t.e.m. 14 november
• Semester 2 en jaarvakken: t.e.m. 28 februari
 SLO: t.e.m.29 februari
• schrappen na 15/11: geen studiegeld, art.22,
leerkrediet OK
• vak S1 slechts te schrappen zolang 1e deel
examenperiode niet voorbij is
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Samengevat aanvragen GIT
 via Oasis
 voor elke opleiding inschrijven
 artikel 22 (puntenbriefje)
 leerkrediet (databank Vlaamse overheid)
 persoonlijke GIT-grens/studiesucces
 volgtijdelijkheden (meerdere jaren, niet enkel volgend jaar)
 lessenrooster: haalbaar en spreiding over sem.
 via Oasis en voorleggen aan de CC (voorstel)
 tss 16/11 en 1/12: goed controleren en goedkeuren
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA
Mogelijkheid tot samenstellen
GIT in PC-klas
GIT-regels en volgtijdelijkheid – september 2013
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen - FSA

similar documents