Communicatie - Faculteit Letteren

Report
[email protected]
Infosessie ABAP
14 oktober 2013
[email protected]
FACULTAIR
• Interne communicatie
o Personeelsportaal
o Facultaire beleidsberichten
• Externe communicatie
o
o
o
Coördinatie rekruteringsactiviteiten voor abituriënten
en zij-instromers
Coördinatie bachelor en masterbrochures Letteren
Coördinatie website, lichtkrant, sociale media
[email protected]
CENTRAAL
• “Dienst Communicatie” – 3 rectorale diensten
o Nieuws, Marketing, Congres en event
o Huisstijl en sjablonen
Intern: personeelsportaal
• Startpagina faculteit > informatie voor personeel of
www.arts.kuleuven.be/home/docentenportaal/leuven
• Rubrieken
o
o
o
o
o
o
o
o
Contactinfo en praktische info
Beleidsorganen, reglementen, richtlijnen en formulieren
Financiën
Onderwijs en examens
Onderzoek
Communicatie
Personeel en organisatie
Internationalisering
Intern: beleidsberichten
• Tweewekelijkse bundeling van informatie, verspreid via
één kanaal [email protected]
• Bedoeld voor alle personeelsleden van Letteren
• Aanleveren info:
[email protected]
• Archief via:
https://www.arts.kuleuven.be/home/nieuwsbrief/archief1314
Extern: rekruteringsactiviteiten
• "Rekruteren" van nieuwe studenten
• Universiteitsbrede werving
o
o
o
o
o
o
Open lesweek (herfstvakantie – krokusvakantie)
SID-in's (januari-maart)
Masterbeurs (maart)
Facultaire infodag (maart)
Facultaire masterinfoavond (april)
Bachelorbeurs (mei – september)
Extern: brochures
• http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/publicaties
• Bachelor- en masterbrochures: overzicht/algemeen
o
o
o
o
Studeren aan de KU Leuven (overzicht)
Kansen op de arbeidsmarkt – talenopleiding (BA/MA)
Overzichtsbrochure Nederlandstalige masters (MA)
Overzichtsbrochure anderstalige masters (MA)
Extern: brochures
• Bachelor- en masterbrochures: specifiek
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Geschiedenis (BA) (K)
Historisch-culturele studies (BA) (L)
Taal- en letterkunde (BA) (K)
Talen (BA) (L)
Toegepaste taalkunde (BA) (B+A)
Bedrijfscommunicatie (MA) (L)
Culturele studies (MA) (L)
Meertalige communicatie (MA) (A)
Tolken (MA) (A)
Vertalen (MA) (A)
Masters talen (MA) (B)
Extern: website
• Facultaire startpagina
http://www.arts.kuleuven.be/home/
• Drieluik
o
o
o
Carrousel
Nieuws faculteit
Kalender
Extern: lichtkrant
• Aanvulling op Beleidsberichten
• Bedoeld voor bezoekers / studenten / personeel
• Aanleveren info:
[email protected]
Extern: sociale media
• Facebook
o
o
https://www.facebook.com/LetterenLeuven
Bedoeld voor studenten, alumni, overige
geïnteresseerden
• Twitter
o
o
@artskuleuven
Bedoeld als “onderzoeksnetwerk”
• Aanleveren info:
[email protected]
Centraal: 3 rectorale diensten
• Nieuwsdienst:
o
o
o
o
agenda
dagkrant
campuskrant
persdienst
• Dienst Marketing
o
corporate publicaties
• Dienst Congres en event
o
Congresdesk/Meeting Leuven via Iris Rademaekers
Centraal: huisstijl en sjablonen
• http://www.kuleuven.be/huisstijl/
• http://www.kuleuven.be/communicatie/publicaties.html
o
o
o
o
o
Sjablonen voor brief, nota, memo, agenda, verslag
Eenvoudige posters in PowerPoint
PowerPoint-presentaties
Logo’s, zegels en foto’s
Taaltips

similar documents