Lesní těžba

Report
Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
těžba lesa
obnova
lesa
ochrana
lesa
výchova
lesa
Výchovná (předmýtní úmyslná)
těžba
provádí se ke zvýšení stability,
kvality, udržení zdravotního
stavu a druhové pestrosti
lesních porostů,
Nahodilá těžba
vzniká v lesích v důsledku
působení škodlivých činitelů
(vítr, sníh, námraza, hmyzí
škůdci, houbové choroby
apod.),
Obnovní (mýtní úmyslná)
těžba
určená k obnově lesních
porostů starších 80 let
Mimořádná těžba
je realizována v důsledku
rozhodnutí orgánů státní správy
a odlesnění pro výstavbu
liniových či jiných staveb apod.
Kácení – porážení stromů
Odvětvování – odřezávání větví z pokácených
stromů, tím se vyrobí tzv. surové kmeny
 Krácení – příčné přeřezání surových kmenů na
transportní délku
 Druhování (sortimentace) – zařazení dříví do tzv.
sortimentů
 Odkorňování, štěpkování, štípání, klučení stromů a
pařezů


Doprava dřeva zahrnuje přemisťování od
lokality pařez na sklad dřeva či k odběrateli.
SOUSTŘEĎOVÁNÍ DŘÍVÍ
PAŘEZ
•VYKLIZOVÁNÍ
•PŘIBLIŽOVÁNÍ
ODVOZNÍ
MÍSTO
VYVÁŽENÍ
DŘÍVÍ
SKLAD
DŘEVA,
ODBĚRATEL
Podle toho, v jaké stavu je dříví dopravováno na
odvozní místo
 Metoda kmenová – odvětvené kmeny na OM
 Metoda sortimentní – sortimenty na OM
 Metoda stromová – celé stromy i s větvemi na OM

Kmenová metoda






určení směru pádu stromu,
úprava spodní části stromu
zářez kácíme bez zářezu,
hlavní řez
vychýlení stromu do směru pádu
úprava čela stromu a pařezu
Čelo kmene:
délka/tloušťka
Zavěšený
strom –nutno
stáhnout
Odvozní místo
Poškození při těžbě
LKT
LKT
UKT
Chladnokrevník











suky
trhliny
sbíhavost kmene
křivost kmene
točitost kmene
zbytnění oddenku,
nádory (boule)
tlakové dřevo (křemenitost)
a tahové dřevo
nepravé jádro
poškození způsobené houbami
zásušek
Suky
Nepravé jádro
Křivost
kmene
Zbytnění oddenku,
nepravidelnost
oddenku
Točitost kmene
I. jakost: výřezy vhodné pro výrobu hudebních nástrojů,
krájených dýh a speciálních technických potřeb;
 II. jakost: výřezy rovněž nejvyšší technologické jakosti (ale s
menší minimální čepovou tloušťkou): výroba dýh loupáním,
výroba zápalek, sportovních a zdravotnických a jiných potřeb;
 III. jakost: pilařské výřezy, sloupové výřezy, sloupovina,
speciální důlní výřezy a výřezy pro stavební účely (tato třída se
dělí na dva jakostní stupně A a B);
 IV. jakost: důlní výřezy a dolovina, tyčoviny, výřezy na
výrobu dřevoviny;
 V. jakost: sortimenty určené k výrobě buničiny (vlákninové
dříví), k výrobě dřevotřískových a dřevovláknitých desek, pro
zpracování suchou destilací a na výrobu různých předmětů pro
domácnost;
 VI. jakost: nejnižší technologická jakost dříví využitelného
jen jako palivo.

Na hudební nástroje…

similar documents