HAKKAR* ÜN*VERS*TES* Strateji Geli*tirme Daire Ba*kanl***

Report
KBS MAAŞ İŞLEMLERİ
HAZIRLAYAN
Ali KONÜR
2-BİRİM MUTEMETLERİNİN MAAŞ İŞLEMLERİN DE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ EYLEMLER:
A-Asgari Geçim İndirimi, Çocuk Yardımı, Aile
Yardımı
Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra daha
önceden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının
Say2000i Sisteminde bilgilerini girdiği biriminiz
personelleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilgileri
girilmiş personellerin eksik bilgi girişi yapılıp
yapılmadığını buradan takip edebilirsiniz.
Biriminizde Asgari Geçim İndirimi, Çocuk
Yardımı ve Aile Yardımından yararlandırılmamış bir
personel varsa aşağıda ki yörüngeleri izleyerek
durumu düzeltebilirsiniz.
 “Personel Aile Durumu Bilgileri” bölümüne gelinir
 Personeli Listele butonuna tıkanır.
 Personel Listelendikten sonra ilgili personelin adının




üstüne tıklanır.
Alt kısımda personelin Sosyal haklarının bulunduğu bir
bölüm açılır.
Eğer bu bölümde herhangi bir bilgi girişi bulunmuyorsa,
“Mernisten Getir” Butonuna tıklanır. Ve personel bilgileri
gelir.
Eğer bu durumu gerçekleştirdiğiniz halde bilgiler
gelmiyorsa “Yeni Kayıt Ekle” Butonuna tıklanır ve ilgili
personelin T.C. kimlik numarası girilerek kayıt
oluşturulur.
Kişi evli ve çocuklu ise yukarda ki işlemler kişinin aile
bilgilerini de getirir.
 Kişiyi asgari geçim indiriminden yararlandırmak için “Asgari
Geçim İndirimi Bölümünün altında bulunan bölüme
“Yararlanıyor” seçeneği getirilir.
 Not: Bütün kamu personelleri asgari geçim indiriminden
faydalanır. Ancak kişi başkası üzerine kayıtlı ise sistem
“yararlanıyor” butonuna tıklamanıza müsaade etmez. Bu
durumda personeli bilgilendirip kimin üzerinden
yararlanıyorsa o durumu düzeltmesini istemelisiniz.
 Kişi evli ise eş durumu bölümünden;
1- Eşi çalışıyorsa “Eşi Çocuk Yardımı almıyor” seçeneği
2- Eşi Hem çalışıyor hem çocuk yardımı alıyorsa “eşi çocuk
yardımı alıyor” seçeneği (Çocuk yardımın genel olarak erkek
alır)
3- Eşi Hem çalışıyor hem çocuk yardımı alıyorsa “eşi çocuk
yardımı alıyor” seçeneği (Çocuk yardımın genel olarak erkek
alır)
4- Eşi çalışmıyor ise “Eşi Çalışmıyor” Seçeneği Seçilir. (Aile
Yardımı Bu seçenek Seçildiğinde verilir)
 Çocuk sahibi ise;
1-Yeni Çocuk sahibi olmuş bir personelin çocuk bilgileri
“Mernisten Getir” Butonuna tıklanarak getirilir.
2-Sistemde yakınlık derecesi bölümü bazen çocuğu “eşi-kendisiannesi-babası” şekilden gösterebilir. Durumu düzeltmeniz aynı
bölümde mümkündür.
3-Personel eğer kendisi çocuk yardımı alıyorsa Çocuğun olduğu
bölümde çocuk yardımı seçeneği yararlanıyor olarak seçilir. Eğer
eşi yararlanıyorsa yararlanmıyor seçilir.
 Yeni Evlenen bir personel için yukarıda yapılan işlemler
yapıldıktan sonra “Maaş Bilgi Ekranı” Bölümüne gelinerek ilgili
personelin 3. Örnekte görülen maaş bilgi ekranına gelinir.
Burada Kişinin Durumu “Evli” yapılır. Eğer bu işlem
gerçekleştirilmezse önceden yapılan işlemler geçerlilik
kazanmaz. Ve personelin aile yardımı alması gerekiyorsa bile
alamaz. Bu yüzden bu işleme dikkat edilmeli.
 İlgili İşlemler yapıldıktan sonra “Kaydet” Butonuna tıklanır.
 Aşağıda görsel örnekler verilmiştir.
B-Dil Tazminatı Girişi;
“Maaş Bilgi Ekranı” Bölümünden ilgili personelin sayfası açıldıktan
sonra “Dil Tazminatı Bilgi Girişi” Butonuna tıklanır. Açılan
bölümde “Yeni Kayıt Ekle” Butonuna tıklanır. Sonra personelin dil
tazminatı girişleri yapılır. Giriş sırasında;
 Önce hangi dil olduğu seçilir.
 Çalıştığı kurumda dil tazminatından yararlandırılıp
yararlandırılmadığı seçilir.(Üniversitelerde yararlanırlar)
 Sonra Personelin getirdiği evrak doğrultusunda ilgili dil
sınavından (KPDS, ÜDS vb.) aldığı puana göre seviyesi girilir.
 Sınav tarihi girişi yapılır.
 Ve personelin bu dil tazminatından ne kadar süre faydalanacağı
tarih girilir. (Personelin sınava giriş tarihinden 5 yıla kadar
faydalanırlar)
 İlgili girişler yapıldıktan sonra “Kaydet” Butonuna tıklanır.
 Aşağıda görsel örnekler verilmiştir.
3. BİRİM MUTEMETLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 KBS sistemi üzerinden Birim mutemetleri şuan yukarıda verilen işlemleri
gerçekleştirebilmektedir. Personeller ile ilgili Diğer bilgiler ay içerisinde Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına getirilerek ya da telefon açılarak bilgi girişi
yapılması sağlanacaktır. Sistem üzerinde gerçekleşen değişikliklerden dolayı
ilgili maaş döneminden 7 gün önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında
maaşlar hesaplanacak ve ilgili birimlerin mutemetleri KBS sistemi üzerinden
hesaplanan maaşlarını takip edecektir. Personeller hakkında eksik ya da hatalı
girişlerin olması halinde bu durum Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
bildirilecek. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ilgili hataları düzelterek maaş
hesaplamasını tekrar gerçekleştirecektir. İlgili maaş dönemine 3 gün kala(ayın
12’si) bütün birimler maaş evraklarını KBS sistemi üzerinden alarak evraklar da
gerekli imzaları gerçekleştirdikten sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
aynı gün içerisinde teslim edeceklerdir. Banka Listeleri işlemlerinin merkezden
yürütülmesinden dolayı bekleme yapılmayacaktır. Bekleme olması durumunda
ilgili birimin maaşları ödenmesi gereken tarihte ödenmeyebilir. Bu sebepten
konunun hassasiyetine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Naklen Geçme, İstifa, İşe Başlama ve Naklen Gelme
durumunda olan personellere dikkat edilmesi gerekmektir.
Naklen geçme yapacak personellerin işlemlerini erken
gerçekleştirmeleri istenmeli süre yetersizliği durumu varsa
İşlemler maaş ödeme tarihinden sonrasına bırakılmalı ya da
Personel Nakil Bildiriminde personelin maaş hakkı bir sonra
ki ay için gideceği kuruma bırakılmalıdır. İstifa Durumunda
olan personellerin işlemleri gecikmeye uğrayacaksa bu durum
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmelidir. Öyle bir
durum olması halinde personelin maaşı hesaplanacak fakat
kendisine ödenmeyecektir. İstifasının kabul edilmemesi
durumunda maaşı iade edilecek. İstifası kabul edilirse ilgili
hesaplamalar iptal edilecektir. İşe Başlama ve Naklen Gelme
durumunda olan personeller işe geç başlamış ya da evrakları
gecikmeye uğramışsa; İlgili personel için maaş ödemesi maaş
döneminden hemen sonra gerçekleştirilecektir. Personel bilgi
girişleri ayın 11’i mesai bitimine kadar yapılacak, daha sonra
gelen evraklar bekletilecektir.
 Birim mutemetleri personelleri ile ilgili bilgileri Personel Daire




Başkanlığından takip etmelidir. Evrak takibi birimler tarafından yapılacağı
için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığın da evraklar toplanmayacaktır.
Konu hakkında yaşanabilecek aksaklıkların sorumluluğu birim
mutemetlerine aittir.
Maaş işlemleri sırasında bir personele sehven herhangi bir kalemde
eksik ödeme yapılmış olması durumunda, ilgili hatanın düzeltilmesi bir
sonra ki maaş dönemine bırakılmayacak konu hakkında Harcama
Yetkilisinin Oluru alınarak İlgili bütçe kaleminden personele ödeme
yapılacaktır. Aksaklık yaşanması durumunda Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına Başvurulacaktır.
Maaş işlemleri sırasında bir personele sehven herhangi bir kalemde
fazla ödeme yapılması durumunda, ilgili hata için birimin harcama
yetkilisinin oluru alınır, Kesinti bir sonra ki maaş döneminde
gerçekleştirilir.
Evrak gecikmelerinden kaynaklı olarak personelin verilmeyen Terfi,
Kadro Değişikliği vb. konularda bir sonra ki maaş döneminde geriye dönük
işlem yapılabildiğinden dolayı maaşların ilgili sebeplerden bekletilmemesi
gerekmektedir.
Akademik personellerden idari görevde bulunanların, kadrosu sizde
bulunmasa dahi kadrosunun bulunduğu birime konu hakkında üst yazı
yazılması gerekmektedir. Özellikle akademik birimlerde İdari Görev
Ödeneği konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Geriye dönük ödemelerde
sıkıntı oluşmaması için konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.
4-ÇIKTILARI ALINACAK EVRAKLAR VE İLGİLİLERİN İMZALARI
Birim mutemetleri aşağıda belirtilen evrakları
KBS sistemi üzerinden alarak belirtilen kişilere
imzalatacaklardır.
 Ödeme Emri Belgesi
-Gerçekleştirme Görevlisi
-Harcama Yetkilisi
-Muhasebe Yetkilisi
 Personel Bildirimi Dökümü
-Gerçekleştirme Görevlisi
-Personel Birim Yetkilisi (Harcama Yetkilisi)
 Banka Listesi ya da Banka Kontrol Listesi
-Gerçekleştirme Görevlisi
-Harcama Yetkilisi
-Muhasebe Yetkilisi
 Bordro İcmal
-Birim Mutemedi
-Gerçekleştirme Görevlisi
 Kesintiler(Sendika, İcra, Kişi Borcu, Kira vb.) (bulunmayabilir)
-Birim Mutemedi
-Gerçekleştirme Görevlisi
 Asgari Geçim İndirimi Dökümü
-Birim Mutemedi
-Gerçekleştirme Görevlisi
 Bordro Dökümü
-Birim Mutemedi
-Gerçekleştirme Görevlisi
( AŞAĞIDA GÖRSEL OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.

similar documents