Afirmacija zavi*ajne ba*tine u projektima i izvannastavnim

Report
Stručna suradnica savjetnica
Madlen Zubović, prof. i dipl. knjiž.
AFIRMACIJA ZAVIČAJNE BAŠTINE U
PROJEKTIMA I IZVANNASTAVNIM
AKTIVNOSTIMA
Zavičaj (rodni kraj)
 Baština
“Baština, imovina, u prvom redu nepokretna
naslijeđena od oca i predaka, očevina, djedovina,
starina. pren. duhovna dobra koja su nam namrli
preci.”

Hrvatski opći leksikon,
Leksikografski zavod
Miroslav Krleža
Zagreb, 1966.






Afirmacija zavičajne baštine podrazumijeva istraživanje,
očuvanje, brigu, prezentaciju starih običaja, zbirki,
dijalekta…
Izvannastavne aktivnosti:
Jezikoslovne radionice (literarna, stvaralačka,
korelacijska) zaštita čakavskog/kajkavskog narječja
Recitatorska/ Dramska
Istraživačka (istraživanje starih običaja/užanci našega
primorskoga kraja)
Projekti
Zastupljenost navedene teme u osnovnim i
srednjim školama
 Voditelji aktivnosti školski knjižničari ili drugi
nastavnici
 U srednjim školama zastupljenost je manja
 Zašto?

Suradnja škole/školske knjižnice i udruga koje se
bave zaštitom i afirmacijom zavičajne baštine
 Katedra Čakavskoga sabora “Bakarskoga kraja”
- Projekt “Rujan va Škrljevu” – susret čakavaca
riječkih osnovnih i područnih škola
Cilj: - upoznati različite idiome čakavskoga narječja
- popularizirati čakavštinu među mladima
- aktualizirati zavičajne teme


-
-
-
-
Aktivnosti i projekti u Prometnoj školi:
Projekt “Europa, zajednička baština –
graditeljstvo u kamenu”
Čakavska stvaralačka radionica
(literarna/recitatorska)
Dramska grupa
INDOK- istraživačka radionica
Projekt “Europa, zajednička baština – graditeljstvo
u kamenu”
 Cilj: osvješćivanje potrebe očuvanja zajedničke
baštine, posebice graditeljske i prirodne baštine u
kamenu
 Temeljna poruka: pojašnjavanje pojmova kulturnog
okoliša i zajedničkog pamćenja te veličanje ljudske
umješnosti
 Likovni i literarni natječaj
 Učenica Marijana Širola “Griža moja zad kući
stoji”-nagrađen rad

Čakavska stvaralačka radionica
(literarna/recitatorska)
 Učenik Antonio Stipeč: pjesma “Črni dan” 1.
mjesto na Lidranu u kategoriji literarnog izraza
 Pjesma “Kamik i čovik” – predložena za
državnu razinu

ČRNI DAN
Celo j` leto na našoj menduli
črni kos fićukal.
I z grani na granu skakal.
Ja san pod mendulun ležal i naslihal.
Po dvorišću se j` saki dan
Črni mačak šetal.
Na suncu je ležal i kraj mene spal
Črni kos gori,
Črni mačak doli.
Prišal je črni dan
kos ni više fićukal,
a mačak se obližnjival.
Otel je opet poć pod mendulu spat,
ma san ga ja potiral
ač mi je za kosićen bilo žal.
KAMIK I ČOVIK
Čovik je kot kamik.
Stoji trd i čvrst
na neveri, dažju i snigu.
Vrime ga načme,
kada god se smežura, raspukne
i odlomi.
Ipak i daje tamo stoji,
Čovik va Kamik zapisan.
Dramska grupa
 Moto: “Svijet postaje zanimljiv zbog mogućnosti
da se ostvari san” P. Coelho “Alkemičar”
 Dramski odgoj – djelotvorno oruđe za
osnaživanje ljudi i zajednica u suočavanju s
životnim teškoćama







Naši zajednički ciljevi:
Prepoznavanje darovitih učenika te poticanje razvoja
njihovih sposobnosti, osobina ličnosti i kreativnosti
Razvijanje samopoštovanja i samopouzdanja
Razvijanje empatije i tolerancije
Stvaranje bolje slike o sebi (scenskim izrazom
oslobađamo se inferiornosti, zakočenosti,
bespomoćnosti)
Razvijanje ustrajnosti i razvijanje komunikacijskih
vještina
Promicanje humanih vrednota (spremnost za
pomoć drugima, prihvaćanje različitosti)
 Poticanje samostalnosti i odgovornosti
 Promicanje pozitivnih vrijednosti (ono što
radimo dobro je i vrijedno truda, postižemo
rezultat)
 Senzibiliziranje učenika za knjigu i čitanje
 Poticanje mladih na kreaciju i sukreaciju u
dramskoj i kazališnoj umjetnosti


NAŠI USPJESI
LIDRANO

2001. SCENSKA IGRA «ČITAMO KAMOVA» 1. MJESTO NA
DRŽAVNOJ SMOTRI
2002. SCENSKA IGRA «LOVAC» PREDLOŽENA ZA
DRŽAVNU SMOTRU
2004. SCENSKA IGRA «STORY SUPER SOVA ACTING
TALENTS» 1. MJESTO NA DRŽAVNOJ SMOTRI
2004. POJEDINAČNI SCENSKI NASTUP DAVIDA
PETROVIĆA «OPERACIJA OPSTANAK» 1. MJESTO NA
DRŽAVNOJ SMOTRI
2006. SCENSKA IGRA «SAT LEKTIRE» PREDLOŽENA ZA
DRŽAVNU SMOTRU




“ČITAMO KAMOVA”
“STORY SUPER SOVA ACTING TALENTS”
DAVID PETROVIĆ - GLUMAC U GKL
SCENSKA DRUŽINA 2003.
“SAT LEKTIRE”
“SLAMOVCI U STRIBORU”
“DIJAGNOZA”- ROCK RECITAL
INDOK-istraživačka radionica
CILJEVI: - razvijanje pismenosti
 razvijanje informacijske i informatičke pismenosti
 promicanje uloge školske knjižnice u odgojnoobrazovnom sustavu
 stvaranje uvjeta u knjižnici za interaktivno učenje
 uređenje šk. knjižnice kao multimedijskog
informacijskog centra
 poučavanje
 učenje
 kultura
INDOK RADIONICA
INDOK - RADIONICA
U potrazi za pouzdanom informacijom…
 Istraženo: Povijest Škole i školske zgrade
- Izložba za javnost (u postavu predstavljene i
najstarije knjige iz fonda šk. knjižnice Prometne
i Strojarske škole)
- - prezentacija rada na projektu povodom Dana
Škole (multimedijski uradak: Hommage Gradu i
Ljetu s tetom Doris)

IZLOŽBA POVODOM DANA ŠKOLE
NAJSTARIJE KNJIGE
Tko se krije iza naziva riječkih ulica…
 - dosad istražene ulice:
 Ulica Fiorella la Guardie
 Ulica Milutina Barača
 Krešimirova ulica
Otkrivanje riječke urbane povijesti

INDOK U ŠK. KNJIŽNICI
U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI…
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents