FSR-prezentacija - Fakultet strojarstva i računarstva

Report
Mostar, 2013.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Dobrodošli na FSR
Dragi kolegice i kolege, budući studenti,
Izbor studija jedna je od najvažnijih odluka koja stoji pred vama. Ako se odlučite
za jedan od studija na Fakultetu strojarstva i računarstva, budite sigurni da niste
pogriješili.
Želite li razmišljati na novi način, želite li odgovoriti izazovu nadolazećeg vremena
kompjutorizacije i automatizacije u svim područjima ljudske djelatnosti, izaberite
jedan od studijskih programa na Fakultetu strojarstva i računarstva.
Mladima koji tek razmišljaju da li da se pridruže našoj zajednici studenata
poručujemo: "ukoliko ste dobri učenici, te ako ste spremni na najsigurniju i
najisplativiju životnu investiciju ulaganje u vlastito, na tržištu jako traženo znanje
pridružite nam se!".
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij strojarstva
Preddiplomski sveučilišni studij
Trajanje: 6 semestara
Stručni naziv: baccalaureus (prvostupnik) strojarstva s naznakom smjera studija
Smjerovi studija:
Proizvodno inženjerstvo;
Dizajn konstrukcija;
Industrijsko inženjerstvo i menadžment;
Mehatronika;
Sigurnost i zaštita na radu.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij strojarstva
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
Trajanje: 4 semestra
Stručni naziv: magistar strojarstva
Smjerovi studija - nastavak preddiplomskog studija
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij strojarstva
OPIS STUDIJA
Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i po tome je jedno od rijetkih
područja koja omogućuju funkcioniranje i razvitak svake zajednice.
Napredak u tehnici rezultat je znanstveno-istraživačkog rada i razvoja. Iako
nazivljem jednoznačno određeno, strojarstvo je izuzetno interdisciplinarno jer sadrži
čitav niz disciplina koje pripadaju posve drugim područjima.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij strojarstva
ZNAČAJKE STUDIJA
• Tjedno opterećenje studenata obveznom nastavom je najviše 25 sati;
• Najveći broj ispita je 9 po godini;
• Stručni kolegiji su osuvremenjeni i temeljeni na informacijskim tehnologijama;
• Najmanje je 6 predmeta koje student sam bira;
• Smanjen je broj sati temeljnih predmeta (Matematika, Fizika, Mehanika...) i
reduciran je njihov sadržaj;
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij strojarstva
STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA
Stručni naziv: stručni prvostupnik strojarstva
Trajanje: 6 semestara
Na stručnom studiju strojarstva studenti se obrazuju za poslove projektiranja,
izrade i montaže strojarskih konstrukcija, te izrade i uporabe raznih uređaja i
postrojenja. Osim temeljnih predmeta: matematike, fizike i mehanika, studenti
slušaju predmete iz tehnologija, konstrukcija, automatike, kao i računalom podržane
proizvodnje i konstrukcija.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
Trajanje: 6 semestara
Stručni naziv: baccalaureus (prvostupnik) računarstva
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
Trajanje: 4 semestra
Stručni naziv: magistar računarstva
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
OPIS STUDIJA
Računarstvo i računarska znanost obuhvaćaju teoriju, metode analize i sinteze,
projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalnih sustava.
Objekt proučavanja u računarstvu jest cjelokupnost sklopovlja (engl. Hardware) i
programske opreme (engl. Software), te postupaka i načina primjene računala.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
ZNAČAJKE STUDIJA
Preddiplomskim i diplomskim programom studija računarstva studenti se
osposobljavaju za primjenu usvojenih znanja u rješavanju specifičnih problema
projektiranja sklopovskih i programskih proizvoda. To uključuje sposobnost jasnog
definiranja problema, određivanja izvedivosti njegovog rješenja, te proučavanja,
specificiranja,
oblikovanja,
ostvarivanja,
ispitivanja,
preoblikovanja
i
dokumentiranja rješenja.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA
Stručni naziv: stručni prvostupnik računarstva
Trajanje: 6 semestara
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA
Stručni studij računarstva namijenjen je stjecanju znanja iz područja računarstva s
težištem na praktičnu primjenu računala u svakodnevnom poslovanju, praktičan rad
s bazama podataka, upoznavanje s postupkom izrade programa kao i upoznavanje i
praktična uporaba postupaka za izradu programa. Upoznavanje s jezičnim
procesorima, operacijskim sustavima i računalnom grafikom sastavni su dio plana i
programa, a višemedijski su zastupljeni u gotovo svim predmetima studija.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Studij računarstva
STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA
Studentima koji završe ovaj studij pruža se mogućnost rada, između ostalog, na
sljedećim poslovima:
• vođenja, održavanja i upravljanja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima, te u
izdavaštvu i multimediji koja integrira jezik, sliku i zvuk;
• u tehnološkim postupcima u proizvodnji, oblikovanju i dizajniranju proizvoda;
• u turizmu, trgovini, bankama kao i u javnim ustanovama, koje su danas primorane
unaprijediti informatičku pismenost svojih djelatnika.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Upisi na studije
STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA
Uvjeti upisa:
• Završena srednja četverogodišnja škola;
• Položen razredbeni ispit.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Upisi na studije
UPIS NA STUDIJE FSR-a
Prijava za upis primaju se:
• za I. (srpanjski) razredbeni rok od 24. do 28. lipnja 2013. godine;
• za II. (rujanski) razredbeni rok od 2. do 6. rujna 2013. godine. Prijave za II. rok
primat će se samo ukoliko ne budu popunjena sva mjesta u I. roku.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Upisi na studije
UPIS NA STUDIJE FSR-a
Razredbeni postupak
Izbor pristupnika za upis na studij obavlja se na temelju jedinstvenog razredbenog
postupka koji obuhvaća:
• vrednovanje općeg uspijeha u srednjoj školi i prosjeka ocjena iz matematike i fizike
(40 posto od ukupnog broja bodova);
• provjeru znanja putem testa iz matematike i fizike (60 posto ukupnog broja
bodova).
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Upisi na studije
UPIS NA STUDIJE FSR-a
Upisi
Upisi u prvu godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 8. do 12. srpnja
2013. god., a u drugom roku od 16. do 20. rujna 2013. god. Pristupnici koji su stekli
pravo upisa, a ne upišu se u roku, gube pravo upisa.
Detaljnije informacije o uvjetima za upis, razredbenom postupku, kao i sve ostale
informacije pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi Fakulteta.
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Upisi na studije
UPIS NA STUDIJE FSR-a
Detaljnije informacije o uvjetima za upis, razredbenom postupku, kao i sve ostale
informacije pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi Fakulteta.
Adresa: Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske bb, BiH – 88000 MOSTAR
Tel. fax: 036/337 001, 337 012
Web: http://www.fsr.ba
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Labaratoriji
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Labaratoriji
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected] Web site: www.fsr.ba
Labaratoriji
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: off[email protected] Web site: www.fsr.ba
Kontakt
Fakultet strojarstva i računarstva
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Tel. fax: +387 36 337 001; 337 012
E-mail: [email protected]
Web site: www.fsr.ba
IDEJA JE VAŽNA KAO I ZNANJE
MI VAM NUDIMO OBOJE!!!

similar documents