7 KasIm 2013 e-sendika üyeli*i dönemi ba*ladI - Öz İplik

Report
7 KASIM 2013
E-SENDİKA ÜYELİĞİ
DÖNEMİ BAŞLADI
ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
ÖRGÜTLENME DAİRESİ
SENDİKAYA NASIL ÜYE
OLUNACAK

E-Devlet Şifresi Şart

T.C. Kimlik numaranız ile en yakın PTT şubesinden
şifrenizi 1 TL karşılığında alınız.

E-Devlet Şifresi Nedir?
E-Devlet şifresi, devletin insanların daha bilgili ve
merak ettikleri sorulara daha rahat ulaşabilmeleri için
hazırlamış olduğu yararlı bir uygulamadır. İnsanlar bu
uygulama sayesinde devlete bağlı kuruluşların tamamına
ulaşabilir ve hakkındaki birçok bilgiyi hemen öğrenebilir.
İnternet üzerinden hiçbir telefon ile sorgulama veya
başvurma yöntemi uygulamadan tüm aradıklarına
ulaşabilirler.
E-DEVLET ŞİFREMİ ALDIM
ŞİMDİ NE YAPACAĞIM
http://www.turkiye.gov.tr adresinden
 E-Hizmetler bölümünden
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
altında sunulan
 İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri hizmetine
tıklanarak
 Üyelik başvurusu ve çekilme
işlemleri yapılabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında sunulan
İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri hizmetine tıklanır
Açılan sayfada sigortamızın yattığı işkoluna göre üye olabileceğimiz
sendika listesi sıralanacaktır.
İlgili sendikanın yanındaki kutucuğu işaretleyip, üyelik başvurusu
butonuna tıklayacağız.
Bu adımda üyelik için ilgili yerlerdeki istenen soruları
cevaplayıp “Başvur” butonuna tıklayacağız
…ve üyelik başvurusu gerçekleşti
Üyelik başvurusu yapıldı. Geçerli Başvuru yazısını gördükten sonra “Hizmet
Listesi’ne Geri Dön” yazısına tıklayıp üyeliğimize baktığımızda aşağıdaki
fotoğrafta gördüğünüz üzere açıklama kısmında “Onay Bekliyor” ibaresi yer
alır.
ÇSGB ve sendikalarla entegre olan bu üyelik sisteminde sendikanız
sizin üyeliğinizi sistemde görüp onayladığı anda aşağıdaki gibi açıklama
kısmında “Üye” ibaresi yer alacaktır.
Artık sendikalısınız 
6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun
17. Maddesine göre;

MADDE 17 – Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması

(1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına
üye olabilir.

(2) Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

(3) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya
zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye
olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler
birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok
sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

(4) Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir
sendikaya üye olabilir.

(5) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine eDevlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde
belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik
başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik
talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul
edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava
açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi
hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

similar documents