Slide 1 - kejohanan futsal institut pengajian tinggi

Report
TM
BIL
SIRKIT
ZON
PENYELARAS
SIRKIT
ZON
TARIKH
SIRKIT
CADANGA
N VENUE
SPEC
GLG
TARIKH
INSPECTION
VENUE &
TAKLIMAT
BERSAMA
LOC & FAM
TARIKH
PENGESAHAN
PENYERTAAN
( 8am – 2pm )
TARIKH AKHIR
PEMBAYARAN
12.00 pm
TAKLIMAT
PENGURUS
PASUKAN
01
Zon
Utara
UUM
13-16
Mac
2014
MPH
UUM
Taraflax
03/03/2014
10.00 pagi
04/03/2014
06/03/2014
12.00 pm
12/3/2014
2.30 petang
02
Zon
Selatan
UTM
24 - 27
Apr 2014
MPH
UTM
Sports
Court
09/04/2014
2.00 petang
08/04/2014
8am – 2pm
10/04/2014
12.00 pm
23/04/2014
2.30 petang
03
Zon
Timur
UniSZA
15-18
Mei 2014
MPH
UniSZA
Taraflax
30/04/2014
2.00 petang
06/05/2014
8am – 2pm
08/05/2014
12.00 pm
14/05/2014
2.30 petang
04
Zon
Sabah
UMS
22-25
Mei 2014
MPH
UMS
Sports
Court
05/05/2014
2.00 petang
12/05/2014
8am – 2pm
15/05/2014
12.00 pm
21/05/2014
10.00 pagi
05
Zon
Tengah
U
IIUM
07-10
Ogos
2014
MPH IIUM
GOMBAK
Taraflax
21/07/2014
2.00 petang
22/07/2014
8am – 2pm
24/07/2014
12.00 pm
06/08/2014
2.30 petang
06
Zon
Tengah S
USIM
18-21
Sept
2014
MPH
USIM
Sports
Court
02/09/2014
2.00 petang
09/09/2014
8am – 2pm
11/09/2014
12.00 pm
17 /09/2014
2 2.00
petang
07
Zon
Sarawak
UNIMAS
09-12
Oct 2014
MPH
UNIMAS
Taraflax
26/09/2014
2 petang
30/09/2014
8am – 2pm
02/10/2014
12.00 pm
08/10/2014
10.00 Pagi
08
GRAND
FINALE
IIUM/KPM
13-16
Nov 2014
IIUM
Gombak
Taraflax
&
Sports
Court
30/10/2014
10.00pagi
09/10/2014
8am – 2pm
Draw
Ceremony
KPM
28/10/2014
2- 5 petang
12/11/2014
10.00 pagi
8am – 2pm
Penasihat Kehormat
Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini Ujang
Penasihat Eksekutif Bersama
Prof. Dato’ Sri Dr. Zahela Kamarudin
Ketua Setiausaha II, Kementerian Pendidikan Malaysia
Rektor, International Islamic University Malaysia
Dato’ Hj. Nasir Mat Dam
Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pengajian Tinggi, KPM
Pengerusi Bersama
Prof. Datuk Dr.Mizan B. Hitam
Timbalan Rektor (HEPA), International Islamic University Malaysia
En. Hazally Jali
Setiausaha Bahagian Sukan (Sektor Pengajian Tinggi) KPM
Timbalan Pengerusi Bersama
En. Roestam Effendi Sijar
Pemangku Pengarah, Pusat Sukan & Rekreasi, IIUM
En. Tony Azman Hassan
Bahagian Sukan (Sektor Pengajian Tinggi) KPM
Pengarah Projek Merangkap
Setiausaha
En. Sharel Rizel Dzahari
Penyelaras Projek Merangkap
Penolong Setiausaha & Ketua
Sekretariat
En. Mohd Kamal Yahya
Koordinator Teknikal &
Pertandingan
Pn. Norsharmila Zabani
Pen.Peg.Sukan, Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic University Malaysia
Mohd. Shazli Shaik Mohd
Pegawai Teknikal Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM)
Sekretariat
En. Wan Suratman Adnan Wan Roslee
Pn. Nurul Azzamima Yusof
En. Muhammad Amirul Dasa
Ketua Unit Pembangunan Kepegawaian & Pusat Sukan Tumpuan, Pusat Sukan &
Rekreasi, International Islamic University Malaysia
Pen.Peg.Sukan Kanan, Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic University
Malaysia
Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic University Malaysia
En. Azuan Abdullah, Bahagian Sukan (Sektor Pengajian Tinggi), KPM
Bendahari Bersama
En. Yusri Hashim
Pegawai Kewangan MASUM
En.Ahmad Khuzaimi Bahri
Bahagian Sukan, Sektor Pengajian Tinggi, KPM
Pn. Norkharliza Muhamad Radzi
Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic University Malaysia
Media & Publisiti
Pn. Zuzilawati Zubir
Pengerusi Tuan Rumah Sirkit
Pengarah Pusat Sukan;
Eksekutif MASUM
Universiti Utara Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Sultan Zainal Abidin
Universiti Malaysia Sabah
International Islamic University Malaysia
Universiti Sains Islam Malaysia
Universiti Malaysia Sarawak
Ahli-Ahli
Majlis-Majlis Sukan IPT
Pengerusi /Setiausaha Agung , MASUM
Presiden /Setiausaha Agung MASISWA
Pengerusi /Setiausaha Agung MSP
Pengerusi /Setiausaha Agung MASKOM
Pengerusi /Setiausaha Agung IPG
Penasihat Eksekutif
En. Roestam Effendi Sijar
Pengerusi
En. Sharel Rizel Dzahari
Setiausaha & Ketua Sekretariat
En. Mohd Kamal Yahya
Penolong Setiausaha & Sekretariat
Pn. Norsharmila Zabani
Ahli-Ahli
Pn. Nurul AzzaMima Yusof
En. Muhammad Amirul Dasa
Pemangku Pengarah, Pusat Sukan & Rekreasi, IIUM
Ketua Unit Pembangunan Kepegawaian & Pusat Sukan Tumpuan, Pusat
Sukan & Rekreasi, International Islamic University Malaysia
Pen.Peg.Sukan Kanan, Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic
University Malaysia
Pen.Peg.Sukan, Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic University
Malaysia
Pusat Sukan & Rekreasi, International Islamic University Malaysia
En. Azuan Abdullah,
Bahagian Sukan (Sektor Pengajian Tinggi), KPM
Koordinato Venue Tuan Rumah
Sirkit
Universiti Utara Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Sultan Zainal Abidin
Universiti Malaysia Sabah
International Islamic University Malaysia
Universiti Sains Islam Malaysia
Mohd Suhaidzul B. Suep - Universiti Malaysia Sarawak
Mohd. Shazli Shaik Mohd
STATISTIK TABURAN PASUKAN LELAKI
MENGIKUT ZON
UTARA
SIRKIT
TENGAH
U
SIRKIT
TENGAH
S
SIRKIT
SELATAN
SIRKIT
TIMUR
IPTA
UUM
UniMAP
USM
UM
IIUM
UPNM
UPSI
UiTM
UPM
UKM
USIM
UTM
UTHM
UTeM
UMP
UniSZA
UMT
UMK
IPTS
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
KOLEJ
KOMUNITI
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
POLITEKNIK
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
2 PASUKAN
1 PASUKAN
2 PASUKAN
IPG
1 PASUKAN
1 PASUKAN
1 PASUKAN
1 PASUKAN
1 PASUKAN
1 PASUKAN
1 PASUKAN
TERBUKA
6 PASUKAN
5 PASUKAN
5 PASUKAN
6 PASUKAN
5 PASUKAN
8 PASUKAN
7 PASUKAN
JUMLAH
16
PASUKAN
16
PASUKAN
16
PASUKAN
16
PASUKAN
16
PASUKAN
16
PASUKAN
16
PASUKAN
SIRKIT
SIRKIT
SABAH
UMS
UiTM
SABAH
SIRKIT
SARAWAK
UNIMAS
UiTM
SARAWAK
Perancangan Penambahbaikan KFIPT
Bil
Perkara
2013
2014
1.
Nama Kejohanan
Kejohanan Futsal IPT 2012; Piala
Menteri Pengajian Tinggi
Kejohanan Futsal IPT; Piala
Menteri Pendidikan
2
Pembentukan
Pasukan
21 orang (14 pemain dan 7 Pegawai)
27 orang (20 pemain dan 7 Pegawai
Ada Pertukaran berserta caj
untuk lesen dgn kadar tertentu
mengikut nombor lesen
Pendaftaran penuh 20 pemain sehingga
tarikh akhir dan caj Perkhidmatan RM 100
seorang dikenakan bagi pendaftaran
selepas tarikh akhir.
3.
Venue Pertandingan
70% di dalam IPT dan 30% luar IPT
80% di dalam IPT dan 20% di luar IPT
4.
Hadiah Grand Finale
21 orang
27 orang
5.
Piala Fair play
(Lelaki & Wanita)
Tiada
Diperkenalkan
6.
Grand Finale
1 gelanggang
2 gelanggang
7.
Yuran Penyertaan
Lelaki : RM 500.00 & Wanita: RM 300.00
sepanjang penyertaan
Lelaki & Wanita : RM 300.00 penyertaan
setiap Sirkit
8.
Pasukan Baru
Tiada
Institut Pendidikan Guru (IPG)
9.
Tempoh Pengeluaran
Lesen Baru
Seminggu
7 hari bekerja
10.
Nombor jersi pemain
1-15
1-20
11.
Pasukan Menarik Diri
15 hari
14 hari bekerja
12.
Proses Pendaftaran
Manual
Sistem On line
13.
Cetakan Lesen
Sekretariat
IPT Sendiri & Disahkan oleh Sekretariat

similar documents