HÄR.

Report
FASTIGHETSINSTALLATION
Bild 1 I LPS Tryckavlopp I 2 November 2011
TS
KV
SV
SV
BV
Tomtgräns
Montera larmindikator på
synlig plats som lätt
uppmärksammas inne i
huset.
Tryckledningen utförs normalt av
ø40mm ledning, PE DN40 med
tryckklass PN 6,3 dim. Ledningen
skall vara brunmärkt (blå märkning
används för vatten). Vatten d32mm
Ledning mellan hus och
pump skall vara tät.
Anslutning dim 110mm
för LPS2000E
Montera larmindikator på
synlig plats som lätt
uppmärksammas inne i
huset.
Tryckledningen utförs normalt av
ø40mm ledning, PE DN40 med
tryckklass PN 6,3 dim. Ledningen
skall vara brunmärkt (blå märkning
används för vatten). Vatten d32mm
Ledning mellan hus och
pump skall vara tät.
Anslutning dim 110mm
för LPS2000E.
Reducerat läggningsdjup
Isolerlåda kräver frostskyddskabel
Min täckning i köryta 50cm
Hästskoisolering: Schaktdjup 1,2m
I köryta bredd på isolering 0,7m t=10cm
Isolerade rör kräver frostskyddskabel
Min täckning i köryta 50cm
Utbredd isolering: Schaktdjup 1,2m
i köryta bredd på isolering 1,2m t=8cm.
LPS 2000E
Kapacitet 0,7l/s
Dim. lyfthöjd 56m +50%
Avsedd för 1-2 fastigheter
LPS 2000EI
Kapacitet 0,7l/s
Dim. lyfthöjd 56m +50%
Avsedd för 1-2 fastigheter
Uppförsbacke med självfall?
Lodrät installation?
Flytväst isolering?
FÖRSLAG PÅ BESTÄLLNINGSFORMULÄR
SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK AB
FASTIGHETSBET:
08/54440790 mail [email protected]
Baltora
Norrtälje kommun
ÄGARE
ADRESS:
FÖRSLAG TILL MATERIALVAL PUMPENHET
ST/M
LPS-ENHET Ange LPS2000E Alt LPS2000EI
LPS BACKVENTIL
A-PRIS
Gäller t o m 20130730
LPS2000E 23400 / LPS2000EI 21900
Ingår i p-stationsoffert
ISOLERLÅDA, 230X170X50
125-/m
ISOLERLÅDA, 300X250X50
140:-/m
VATTENRÖR PEM PN 10 DIM 32
16-/m
TRYCKSPILL PEM PN 6,3 DIM 40
17-/m
VÄRMEKABEL DEVIFLEX
TERMOSTAT MED 40 M GIVARKABEL
LARMINDIKATOR MED LAMPA OCH SUMMER
LAGSTADGAD MERVÄRDESSKATT OCH
TRANSPORTKOSTNAD TILLKOMMER
LEVERANSTID CIRKA 1 VECKA EFTER ORDER VI KÖR TILL
NORRTÄLJE TORSDAGAR.
2500:-/st
Ingår i p-stationsoffert
KRONOR
MERVÄRDESSKATT
TRANSPORT
TOTALT KRONOR
SUMMA
VID BESTÄLLNING VIKTIGT ATT NI SÄGER
ATT NI KOMMER FRÅN

similar documents