Організація роботи СЗШ №146 з питань попередження

Report
Організація роботи навчального
закладу з питань попередження
травматизму під час навчальновиховного процесу
Доповідач: директор СЗШ № 146
Коваленко Ольга Валеріївна

“Загальноосвітній
навчальний
заклад
забезпечує безпечні та нешкідливі умови
навчання, режим роботи, умови для
фізичного розвитку та зміцнення здоров'я,
формує гігієнічні навички та засади
здорового способу життя учнів”.
Ст. 23 Закону України
“Про загальну середню освіту”

“Забезпечення безпечних і нешкідливих
умов навчання, праці та виховання у
закладах освіти покладається на їх власника
або уповноважений ним орган, керівника
закладу освіти”.
Ст.26 Закону України “Про освіту”

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№146 міста Києва знаходиться за адресою: пр.
Миру, 11, організована з 01.09.1962 року

Системний
підхід
адміністрації
СЗШ №146 до управління охороною праці
та
створення
безпечних
умов
життєдіяльності учасників навчальновиховного процесу – це добре продумана,
творча, дієва і результативна робота.
Завдання СЗШ №146
Основними
завданнями
СЗШ №146 є:
 збереження життя і
здоров'я дітей;
 усунення причин,
що можуть
призвести до
дитячого
травматизму.
Забезпечення виконання обов'язкових
профілактичних заходів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Накази СЗШ №146 від 19.01.2011 р. №22 та від
23.09.2013 р. №285 “Про затвердження та
введення в дію Положень з охорони праці,
безпеки життєдіяльності”

Перелік розроблених положень:
-
Положення про службу ОП в школі;
-
Положення про адміністративно-громадський
контроль за станом ОП в школі;
-
Положення про організацію роботи з ОП
учасників навчально-виховного процесу в
школі;
-
Положення про громадського інспектора з ОП;
-
Положення про комісію з питань ОП;
-
Положення про порядок проведення навчання
та перевірки знань з ОП;
-
Положення
про
порядок
забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту;
-
Про добровільні пожежні дружини (ДПД) в СЗШ
№146
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Розроблені Положення
визначають систему
управління безпекою
життєдіяльності в школі
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Наказ СЗШ № 146
від 06.06.2013 р.
№161 “Про
організацію роботи з
охорони праці,
безпеки
життєдіяльності у
2013-2014
навчальному році”
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Робота шкільної
комісії з охорони
праці здійснюється
відповідно до
Положення про
комісію з питань ОП
в СЗШ № 146
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Комісія здійснює перевірку
пожежно-технічного стану
школи

Наказом СЗШ №146 м.Києва
від 06.06.2013 р. №06-аг створено
комісію по обстеженню приміщень
та інженерно-технічних
комунікацій, перевірці пожежнотехнічного стану школи
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
План роботи комісії по
перевірці пожежнотехнічного стану школи
Акт по перевірці
пожежно-технічного
стану школи
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Колективний договір між
адміністрацією та
профспілковим комітетом
Робота над колективним
договором
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
 Громадський інспектор з
охорони праці в школі
призначений наказом
СЗШ №146 від
06.06.2013 р. №162
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Розділ річного
плану СЗШ №146:
1.5. Безпека життя та
здоров'я учасників
навчальновиховного процесу

1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Додатки №№21, 22, 24, 57 до
річного плану з питань
профілактики та
попередження травматизму і
нещасних випадків під час
навчально-виховного процесу.
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Програма вступного інструктажу
з безпеки життєдіяльності для учнів СЗШ №146:
1.
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру. Види
та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на
спортивних майданчиках.
2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу.
Обставини та причини найбільш характерних нещасних
випадків.
Інструкції з охорони
праці, безпеки
життєдіяльності
затверджені наказами
по школі
3.
Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі.
4.
Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру.
5.
Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці.
6.
Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних
випадків у побуті.
7.
Перша (долікарська) допомога у разі нещасних випадків,
надзвичайних
подій тощо.
1.Ведення відповідної документації з охорони
праці, безпеки життєдіяльності
Перелік інструкцій з охорони праці, безпеки
життєдіяльності в СЗШ №146:
І РОЗДІЛ.
№1 Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
для працівників середньої загальноосвітньої школи № 146
№ 26. Інструкція з охорони праці для працівників кухні
№ 27. Інструкція з охорони праці для мийника посуду
№44 Інструкція вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів СЗШ №146
№ 28. Інструкція з охорони праці для сторожа
№ 2 Інструкція з пожежної безпеки
№ 29. Інструкція з охорони праці для охоронця (сторожа) в разі екстремальної ситуації у
вихідні дні та з 18:00 до 08:00 у будні
№ 3. Інструкція з пожежної безпеки в навчальному закладі
№ 4. Інструкція про заходи безпеки в приміщеннях СЗШ № 146
№ 5. Інструкція з охорони праці для користувачів ПК та вчителя інформатики
№ 6. Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі на ПК в кабінеті інформатики для
учнів
№ 30. Інструкція з охорони праці для двірника
№ 31. Інструкція з охорони праці для робітника по обслуговуванню приміщень
№ 32. Інструкція з охорони праці для працівників охорони ( вахтерів, сторожів тощо)
№ 33. Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень
№ 7. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час практичних занять в кабінеті фізики
№ 35. Інструкція з охорони праці для директора школи
№ 8. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час практичних занять в кабінеті біології
№49. Інструкція первинного інструктажу для педагогічних працівників з охорони праці
№ 9. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час практичних занять в кабінеті хімії
№ 50. Інструкція первинного інструктажу для непедагогічних працівників з охорони
праці
№10. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і
спорту
№ 51. Інструкція з охорони праці для психолога
№ 11. Інструкція з охорони праці під час проведення занять з предмету “Захист Вітчизни"
№ 54. Інструкція з охорони праці для заступника директора школи з виховної роботи
№ 12. Інструкція первинного інструктажу з охорони праці у навчальних майстернях
№ 55. Інструкція з ОП для заступника директора школи з навчально - виховної роботи
№ 13. Інструкція з пожежної безпеки у навчальних майстернях
№ 56. Інструкція з охорони праці для секретаря-друкарки
№ 14. Інструкції з охорони праці під час виконання різних видів робіт у кабінеті
обслуговуючої праці
№ 57. Інструкція з охорони праці для інспектора по харчуванню
№ 15. Інструкції з охорони праці під час виконання різних видів робіт у шкільній
майстерні
№ 19. Інструкції з охорони праці для лаборантів хімії та фізики
№ 20. Інструкція про заходи пожежної безпеки в навчальних кабінетах школи
№ 22. Інструкція з охорони праці та пожежної безпеки для завідуючої бібліотекою
№ 24. Інструкція з охорони праці для медичної сестри
№ 25. Інструкція з охорони праці для допоміжного персоналу
№ 58. Інструкція з охорони праці для гардеробника
№ 59. Інструкція з охорони праці для вихователя ГПД
№ 60. Інструкція з охорони праці для керівника гуртка
№ 61. Інструкція з охорони праці для вчителя
№ 62. Інструкція з охорони праці для педагога-організатора
№ 63. Інструкція з охорони праці для соціального педагога
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Перелік інструкцій з охорони праці,
безпеки життєдіяльності в
№ 42. Інструкція з охорони праці під час занять легкою
атлетикою
СЗШ №146:
ІІ РОЗДІЛ
№ 16. Інструкції з охорони праці та безпеки
при роботі на пришкільній ділянці.
№ 41. Інструкція з охорони праці щодо вимог під час
проведення спортивно-масових заходів у школі
№ 43. Інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою
життєдіяльності
№ 45. Інструкція з БЖД для учасника ЗНО знань учнів
№ 17. Інструкції з безпеки життєдіяльності під час канікул
№ 46. Інструкція з ОП для супроводжуючого групи учнівучасників ЗНО знань
№ 18. Інструкції з безпеки життєдіяльності під час проведення
спортивних змагань
№ 47. Інструкція з ОП для вихователя шкільного
оздоровчого табору
№21. Інструкція з охорони праці та пожежної безпеки при
виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпечних
матеріалів та шкідливих речовин
№ 48. Інструкція з охорони праці під час проведення
екскурсій
№ 23. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під
час проведення навчальної практики
№ 36. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності для
прибирання приміщень школи членами загону ТОС
№ 37. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під
час роботи на пришкільній ділянці членами загону ТОС
№ 38. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під
час фарбування об’єктів ззовні членами загону ТОС
№ 39. Інструкція з охорони праці щодо вимог безпеки під час
занять спортивними іграми
№ 40. Інструкція з охорони праці щодо правил поведінки учнів у
спортивному залі та спортивних майданчиках
№ 52. Інструкція з електробезпеки для І групи
№ 53. Інструкція з охорони праці по наданню першої
долікарської допомоги
№64 Інструкція з охорони праці в електрощитовій
№65 Інструкція з охорони праці та безпеки
життєдіяльності під час чергування класів по школі
№66 Інструкція первинного інструктажу з безпеки
життєдіяльності для учнів
№67 Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності в
зимовий період
№ 68 Інструкція з охорони праці при користуванні
вогнегасником ВВ-2
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Вид
інструктажу
Пам'ятка з
проведення
інструктажів
з БЖД для
учнів
Вступний
Коли проводиться
1.На початку навчального
року.
2.Під час зарахування до
школи
Хто
проводить
Класний
керівник
Періодичність
Зміст
інструктажу
Програма
вступного
інструктажу
У журналі
обліку
навчальних
занять (на
окремій
сторінці)
Первинний
1.На початку занять у кожному
кабінеті, майстерні, спортзалі.
2.Наприкінці навчального
року.
3.Перед початком занять,
пов’язаних із використанням
різних матеріалів,
інструментів, приладів
(практичні, лабораторні тощо)
Учителі,
класні
керівники,
керівники
гуртків
Інструкції з
безпеки
життєдіяльності
1.У журналі
реєстрації
інструктажів з
безпеки
життєдіяльності
.
2.У журналі
обліку
навчальних
досягнень (на
сторінці “Зміст
уроку”)
Позаплановий
1.Під час порушення вимог
нормативно-правових актів.
2.За зміни умов виконання
навчальних занять.
3.У разі нещасних випадків
Учителі,
класні
керівники,
керівники
гуртків
Інструкції з
безпеки
життєдіяльності
У журналі
реєстрації
інструктажів
Цільовий
Під час організації поза
навчальних заходів (олімпіад,
екскурсій, змагань тощо).
2.Під час проведення
громадських, поза навчальних
робіт, суспільно-корисної
праці
Учителі,
класні
керівники,
керівники
гуртків
Інструкції з
безпеки
життєдіяльності
У журналі
реєстрації
інструктажів
1.Ведення відповідної документації з
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Перелік журналів з ОП, БЖД , які
ведуться в школі:
1. Журнал обліку інструкцій.
2. Журнал видачі інструкцій.
3. Журнал обліку та терміну носіння працівниками спецодягу.
4. Журнал реєстрації вступного інструктажу для працівників.
5. Журнал реєстрації видачі актів Н-Н батькам;
6. Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків на
підприємстві (Н-1).
7. Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків під час
навчально-виховного процесу (Н-2).
8. Журнал реєстрації інструктажів з БЖД для учнів при проведенні
позашкільних та позакласних масових заходів.
9. Журнал реєстрації інструктажів з ОП для вихователів, вчителів,
керівників гуртків, класних керівників на робочому місці.
10.Журнал обліку проведення адміністративно-громадського
контролю.
11.Журнал проведення інструктажів з БЖД перед виконанням
практичних робіт у кабінетах підвищеної небезпеки.
12.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
13.Журнал проведення інструктажів з БЖД перед спортивними
змаганнями.
14.Журнал огляду будівель, приміщень школи.
2.Викладання курсу “Основи здоров'я ”
в школі
На належному рівні в
СЗШ №146 викладається
предмет “Основи
здоров'я”
2.Викладання курсу “Основи здоров'я ”
в школі
Згідно з річним планом в
школі було проведено:
педагогічний консиліум
“Викладання предмету
“Основи здоров'я” в початковій
школі як запорука виховання
здорової нації” (Наказ по СЗШ
№146 від 20.12.2012 р. №353)
Робота класних керівників щодо
попередження дитячого травматизму
Класними керівниками
проводяться бесіди, виховні
години, позакласні заходи з
безпеки життєдіяльності та
профілактики травматизму, про
що робиться запис у класному
журналі.
В усіх навчальних кабінетах
оформлені класні куточки з
безпеки життєдіяльності,
правил дорожнього руху,
попередження травматизму.
3.Проведення Тижнів безпеки
життєдіяльності
Наказ СЗШ №146 від
02.09.2013 р. № 230 “Про
проведення “Тижня знань з
основ безпеки життєдіяльності
в школі”
План проведення Тижня
знань з основ безпеки
життєдіяльності у вересні
2013 р.
3.Проведення Тижнів безпеки
життєдіяльності
Дії педагогічного
колективу СЗШ №146
спрямовані на створення
здорових і безпечних
умов для дітей і підлітків
під час навчальновиховного процесу.
4. Створення безпечних умов в навчальних
кабінетах та приміщеннях школи
У навчальних кабінетах та
приміщеннях СЗШ №146
створюються безпечні умови
навчання учнів
Кабінет біології
4. Створення безпечних умов в навчальних
кабінетах та приміщеннях школи
Спортивний зал
4. Створення безпечних умов в навчальних
кабінетах та приміщеннях школи
Завідуючі кабінетів та
приміщень підвищеної
небезпеки ведуть відповідні
журнали інструктажів, мають
укомплектовані аптечки
Упродовж року адміністрацією школи спільно
із профспілковим комітетом здійснюється
систематичний контроль за станом
навчальних кабінетів та приміщень.
Накази від 27.05.2013 р. № 144 “Про
проведення огляду навчальних кабінетів по
підготовці до нового навчального року” та від
11.06.2013 р. № 176 “Про підсумки огляду
навчальних кабінетів по підготовці до
2013-2014 н.р.”
5. Організація чергування класів та
педагогічних працівників по школі
Відповідно до Правил
внутрішкільного розпорядку,
правил для учнів в школі
здійснюється чергування класів
та вчителів під час перерв.
Чергування класів
організовується за
затвердженими графіками
відповідно до визначених
обов'язків
Перед початком чергування на
лінійці класний керівник
проводить інструктаж з БЖД
5. Організація чергування класів та
педагогічних працівників по школі
Чергування вчителів здійснюється за
затвердженими графіками та обов'язками.
Згідно з річним планом роботи
здійснюється перевірка стану
чергування вчителів та класів під
час перерв, про що видано наказ
СЗШ №146 від 01.04.2013 р.
№ 82 “Про стан чергування класів
та вчителів під час перерв”
6. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Представник служби
охорони праці навчального
закладу або особа, на яку
наказом керівника
покладено ці обов'язки
Голова комісії – заступник
керівника навчального закладу
Уповноважені трудового
колективу (вчителі, вихователі)
Комісія з розслідування нещасного випадку
зобов'язана:

Протягом 3-х діб провести
розслідування
нещасного
випадку,
з'ясувати
обставини
і
причини,
розробити заходи щодо
усунення
нещасного
випадку,
визначити
відповідальних осіб;


Отримати
висновок
медичного закладу про стан
здоров’я потерпілого;
Виявити і опитати свідків та
осіб,
які
допустили
порушення
нормативних
актів;
Комісія з розслідування нещасного
випадку зобов'язана:

Скласти акт про нещасний
випадок за формою Н-Н у п'яти
примірниках і направити на
затвердження
керівнику
навчального закладу;
До акта додаються
документи, що
характеризують стан місця,
де стався нещасний
випадок, наявність
шкідливих і небезпечних
факторів, медичний
висновок про стан здоров'я
потерпілого в результаті
нещасного випадку тощо.
Керівник навчального закладу протягом 3-х
днів після закінчення розслідування:

-
Затверджує акти форми Н-Н, з яких по
одному примірнику направляє:
Потерпілому або особі, яка представляє його
інтереси;
Особі, на яку покладено відповідальність за
роботу з охорони праці;
До архіву навчального закладу;
До органу управління освітою за місцем
проживання потерпілого ( оригінал та копія).
Схема розслідування нещасного випадку:
Комісія по розслідування
нещасного випадку
Розподіл обов'язків між членами комісії
Обстеження місця
нещасного випадку
Опитування
потерпілого
Вивчення документації
з ОП та БЖ
Пояснення кл.
керівника
(вихователя ,
куратора)
Пояснення
свідків
випадку
Визначення обставин нещасного випадку
Визначення
виду події
Визначення
відповідальних
осіб
Визначення причин НВ
Розробка заходів щодо
запобігання подібним НВ
Модуль-схема розслідування нещасного
випадку
1. Обставини того,
що трапилось
2. Які причини того,
що трапилось
3. Хто відповідальний
за те,
що трапилось
4. Які потрібно виконати
заходи, щоб усунути
причини того,
що трапилось
6. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
1. Обставини того, що трапилось
Чим ретельніше буде проведено розслідування та з'ясовані обставини, при
яких трапився нещасний випадок, тим менша вірогідність помилок у
встановленні причин
2. Які причини того, що трапилось
Головна мета розслідування нещасного випадку – встановлення причин
того, що трапилось. Тільки при умові того, що причина встановлена
правильно, можна бути впевненим в ефективності профілактичних
заходів.
3. Хто відповідальний за те, що трапилось
4.Які виконати заходи, щоб усунути причини того, що
трапилось
Розробка заходів по усуненню нещасного випадку – заключний етап
складання акту за формою Н-Н. Тільки при правильному формулюванні
обставин та причин ці заходи будуть ефективними. Між обставинами
причинами та заходами повинний бути тісний зв’язок. Із обставин
формулюється причина, із причини витікають заходи, та відповідальні
особи.
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за станом ОП,
БЖД, профілактики дитячого травматизму
Накази СЗШ №146 про організацію та контроль з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,
профілактики травматизму у І семестрі 2013-2014 н.р.
1.
Наказ від 05.06.2013 р. №159 “Про підготовку школи та організований початок 2013-2014 н.р.”;
2. Наказ від 05.06.2013 р. №160 “Про протипожежний режим та дотримання вимог чинного законодавства з питань
пожежної безпеки в школі”;
3.
Наказ від 06.06.2013 р. №161 “Про організацію роботи з ОП, БЖД, ППБ у 2013-2014 н.р.”;
4.
Наказ від 06.06.2013 р. №162 “Про призначення громадського інспектора з ОП в школі”;
5.
Наказ від 06.06.2013 р. №163 “Про створення та функціонування добровільної пожежної дружини (ДПД) в школі”;
6.
Наказ від 06.06.2013 р. №164 “Про застосування відкритого вогню та побутових електронагрівальних приладів в
школі”;
7. Наказ від 07.06.2013 р. №165 “Про відповідальність педагогічних працівників школи за здоров'я та життя учнів під
час навчально-виховного процесу та попередження дитячого травматизму”;
8. Наказ від 07.06.2013 р. №166 “Про виконання санітарно-гігієнічного режиму в школі, протиепідемічні заходи та
попередження харчових отруєнь”;
9. Наказ від 11.06.2013 р. №176 “Про підсумки огляду навчальних кабінетів по підготовці до 2013-2014 н.р.”;
10. Наказ від 12.06.2013 р. №185 “Про здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням та
попередження та недопущення дитячого травматизму в учнівському середовищі”;
11. Наказ від 25.06.2013 р. №187 “Про персональну відповідальність за дотриманням санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режиму в школі”;
12. Наказ від 21.08.2013 р. №208 “Про невідкладні заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного
травматизму у 2013-2014 н.р.”;
13. Наказ від 02.09.2013 р. №230 “Про проведення “Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності” в СЗШ №146”;
14. Наказ від 02.09.2013 р. №233 “Про посилення протипожежного захисту СЗШ №146 м. Києва в осінньо-зимовий
період”;
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за станом
ОП, БЖД, профілактики дитячого травматизму
Накази СЗШ №146 про організацію та контроль з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,
профілактики травматизму у І семестрі 2013-2014 н.р.
15. Наказ від 02.09.2013 р. №234 “Про забезпечення своєчасного інформування РУО про надзвичайні події в СЗШ №146”;
16. Наказ від 13.09.2013 р. №276 “Про усунення недоліків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, виявлених під час
перевірок готовності закладів освіти до нового 2013-2014 н.р. та осінньо-зимового періоду”;
17. Наказ від 19.09.2013 р. №280 “Про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку невиробничого характеру,
що стався з вчителем української мови та літератури, світової літератури Мельник Н.Г.”;
18. Наказ від 23.09.2013 р. №284 “Про результати розслідування нещасного випадку невиробничого характеру, що стався з
вчителем української мови та літератури, світової літератури Мельник Н.Г.”;
19. Наказ від 23.09.2013 р. №285 “Про затвердження та введення в дію Положення з ОП”;
20. Наказ від 26.09.2013 р. №295 “Про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку”;
21. Наказ від 30.09.2013 р. №300 “Про результати роботи комісії по розслідуванню нещасного випадку з учнем 8-А класу
Ващуком Я.”;
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Розгляд питання на нарадах
при директорові,
заступниках директора
-
Протокол №8 від 14.04.2013 р.;
-
Протокол №1 від 10.09.2013 р.;
-
Протокол №2 від 15.10.2013 р.
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Розгляд питання на
засіданнях педагогічної
ради школи
- Протокол № 6 від
10.01.2013 р.
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Розгляд на батьківських зборах 11.09.2013 р.
питання “Відповідальність батьків за життя і
здоров'я дітей”
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за станом
ОП, БЖД, профілактики дитячого травматизму
Розгляд питання
“Профілактика
дитячого травматизму в
школі” на засіданнях
голів батьківських
комітетів класів
- протокол № 2 від 20.12.2012 р.
- протокол № 3 від 16.05.2013 р.
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Розгляд питання на
- Протокол №6 від
засіданні ради школи
13.06.2013 р.
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Здійснюється адміністративно-громадський контроль
за ОП, БЖД
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Здійснюється медико педагогічний контроль за
станом фізичної культури в
школі
Сплановані заходи в річному плані
Наказ від 12.06.2013 р. № 185 “Про
здійснення медико-педагогічного
контролю за фізичним вихованням та
про попередження і недопущення
дитячого травматизму в учнівському
середовищі”
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Двічі на рік питання медико-педагогічного контролю
розглядається на засіданні педагогічної ради школи
Протокол № 12 від 26.03.2013 р.
Протокол №11 від 29.10.2013 р.
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Медико - педагогічний
контроль заступників
директора за станом
фізичного виховання
7.Контроль з боку адміністрації СЗШ №146 за
станом ОП, БЖД, профілактики дитячого
травматизму
Медико - педагогічний
контроль класних
керівників за станом
гурткової спортивної
роботи
Протокол від 16.04.2013
року класного керівника
9-А класу Говорухи Т.В.
Здоров'язберігаючі технології СЗШ №146

В межах проекту “Школа
сприяння здоров’ю”, за
участь в якому СЗШ №146
посіла III місце в районі у
2011-2012 н.р. школу було
приєднано до мережі шкіл
сприяння здоров'я.

На гурткових заняттях у
другій половині дня учням
1-9-х класів запропоновано
інтегрований курс «Корисні
звички», «Цікаво про
корисне», «Абетка
харчування», «Успішний
розвиток», які проводить
практичний психолог
Черніговцева Т.М.

similar documents