Презентація до уроку

Report
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
характеризувати особливості розвитку
мистецтва України в 1917–1921 рр.;
показувати на карті основні місця і території,
пов’язані з розвитком мистецтва;
порівнювати ідеї та цінності, що були характерні
для тогочасної культури, з сучасними
державотворчими ідеями та культурними
цінностями українців;
оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та
світову культуру.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
1. Хто з українських письменників другої
пол. XIX - поч. XX ст. зробив найбільший
внесок у відродження української нації?
2. Яку роль в національному відродженні
другої пол. XIX - поч. XX ст. відіграло
образотворче мистецтво? Назвіть
найвідоміших митців.
3. Згадайте хто з українських політиків
періоду Української революції були і
діячами культурної галузі?
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Найбільші
видавництва
«Час», «Вік»,
«Дзвін», «Криниця»,
«Вернигора»,
«Сяйво», «Друкар»,
«Союз» (Харків),
«Сіяч» (Черкаси),
«Селянська
самоосвіта» (Одеса)
У 1917р. в Україні 78 видавництв,
у 1918 р. - 104.
Загалом у 1917 р. в
Україні вийшло
друком 747 книжок
державною мовою, а
в 1918 р. - 1084.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Класиків: І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького,
М. Коцюбинського, І. Франка, В. Стефаника,
Лесі Українки та ін.
П. Тичини («Сонячні кларнети»)
І. Огієнка («Українська культура»)
М. Грушевського («Ілюстрована Історія України», «Звідки пішло
українство»)
В. Антоновича( «Про козацькі часи в Україні»)
М. Драгоманова, Б. Грінченка, М. Міхновського, С. Єфремова.
Українською мовою почали видаватися твори
класиків зарубіжної літератури:
Г. де Мопассана, Д. Лондона, О. де Бальзака
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Щоденні
українські газети
Урядові видання
«Вісті з Української
«Нова Рада»,
Центральної Ради»,
«Народна воля»,
«Вісник Генерального
на західноукраїнських
Секретаріату УНР»,
землях тижневик
«Державний вісник»
вісники міністерств тощо.
«Наша думка».
В Україні з березня 1917 р. по квітень 1920 р.
виходило понад 800 газет, з них в період
Центральної Ради видавали близько 350 газет,
у добу П. Скоропадського - понад 200, за
Директорії понад 250.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Література 1917-1921 рр. відбила надзвичайно
складну й суперечливу панораму життя і
боротьби, небувалого злету людського духу,
моральну ницість, небачену трагедію
братовбивчої війни.
Поети і письменники по-різному відбивали
дійсність, історичний процес, свідками, а
нерідко й активними учасниками якого вони
були.
Революційні події істотно вплинули на зміст
літературно-мистецького життя.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Завдання.
По ходу уроку ви повинні почати заповнювати
таблицю.
Діяч
культури
Напрямок
творчості
Твори
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Згадайте, які твори цих
літераторів ви вивчали?
Незадовго до
революції пішли з
життя такі
непересічні
особистості, як
І.Франко,
Л.Українка,
М.Коцюбинський,
завершували свій
творчий шлях
І.Нечуй-Левицький,
П.Мирний
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Що ви можете сказати
про їх творчість?
О.Кобилянська,
В.Стефаник та
Марко
Черемшина
жили в Західній
Україні і були
позбавлені
можливості
брати участь у
літературному
процесі
Наддніпрянської
України.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Старші
українські
літератори
С.Васильченко,
А.Кримський,
М.Чернявський
Я. Мамонтов та
ін. досить
швидко стали
на шлях
революційних
перетворень.
С. Васильченко
А. Кримський
Я. Мамонтов
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Серед прозаїків, які
розпочали свій
творчий шлях у ці
буремні роки, ми
бачимо багатьох, хто
став пізніше
класиком української
радянської
літератури.
Зокрема, це
А.Головко,
Семен Скляренко О.Донченко, Іван Ле,
Остап Вишня,
А.Головко
С.Скляренко.
Олесь Донченко.
Остап Вишня
Іван Ле
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
символізм
неокласицизм
романтизм
панфутуризм
П. Тичина
М.Рильський
В.Сосюра
М. Семенко
Я. Савченко
М. ДрайХмара
В.Чумак
Д. Загул
М. Зеров
В.ЕлланБлакитний
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
У 1918 р. вийшла його перша поетична
збірка «Сонячні кларнети». 1920 р. були
надруковані дві збірки молодого поета
— «Плуг» і «Замість сонетів і октав».
У 1920 р. вийшла
поетична збірка
«Червона зима».
З нею В. Сосюра
увійшов у велику
літературу.
Українська
національна
революція
наклала свій
відбиток на всю
подальшу
творчість митця.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Назвіть авторів цих творів..
Ви знаєте, як липа шелестить
У місячні весняні ночі?
Кохана спить, кохана спить,
Піди збуди, цілуй їй очі.
Кохана спить…
Ви чули ж бо: так липа шелестить.
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Василь Чумак - розстріляний
денікінцями в 1919 р. Після смерті
з’явилася перша і остання збірка
18-річного поета — «Заспів».
Василь
Блакитний
(Елланський).
У 1920 р. була
опублікована
його збірка
«Удари молота
і серця».
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Мого життя газельну срібність
І випадковість
Складу
в
картки
вузьку
безмірність
І загадковість
Моїх гріхів легку безкарність
І слів блискучість
Знов наповняє безпорадність
І днів сліпучість...
мініатюра «Картка» 1918р.
Михайль Семенко - поет,
основоположник і теоретик
українського футуризму,
редактор багатьох видань.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
О, поведи ж нас, лицарський духу,
По вільній стежці життя і руху,
На тихі води,
На ясні зорі,
І в цю велику, страшну годину,
З'єднай в єдину всю Україну, …
1918 р.
Олександр Олесь вважається
одним із найяскравіших
українських поетів
XX ст. Багато віршів покладені на
музику.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Законом від 28 серпня 1918 р.
Український драматичний театр
став Державним українським
драматичним театром, а восени
Український національний театр
було перетворено на Державний
народний театр.
Обом театрам було надано постійні приміщення і державне
утримання. Державні театри сприяли поширенню
національної ідеї серед глядачів.
Українське театральнее мистецтво у досліджуваний період
виступало важливим чинником культурного процесу.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Очолив великий майстер
театрального мистецтва, видатний
режисер пореволюційної доби,
основоположник нового напрямку в
історії українського театрального
мистецтва Лесь Курбас.
Гнат Юра - український
театральний режисер, актор
театру і кіно. Народний
артист УРСР, Народний
артист СРСР (1940).
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
МаріяЗаньковецька
актриса і театральна
діячка. Нар. арт.
УСРР (1922).
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Постанова Тимчасового робітничо-селянського уряду
України від 18 січня 1919 р. «О передаче всех театров и
кинематографов в ведение отдела просвещения»
1. Все театры и кинематографы передать в ведение отдела
просвещения.
2. Возложить на отдел просвещения обязанность разработать
инструкцию местным Советам о порядке заведования
театрами и кинематографами.
Известия Временного рабоче-крестьянского правительства
Украины. - 1919. - 18 января.
Чому радянський уряд України так поспішав з
прийняттям постанови про театри та кінематографи?
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
«…вернути
народові
його
музичну
мову,
народню
пісню»
Олекса́ндр Кошиць —
український хоровий
диригент, композитор,
етнограф і письменникмемуарист.
Кири́ло Стеце́нко —
український композитор,
хоровий диригент і
музично-громадський діяч.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Того ж року в Києві відродилася капела кобзарів, яка
складалася як із професіоналів, так і аматорів. Вона багато
гастролювала Україною і привертала своїми виступами значну
увагу як спеціалістів-митців, так і пересічних слухачів.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Мико́лаЛеонто́вич —
український композитор,
хоровий диригент,
громадський діяч, педагог.
Автор обробок українських
народних пісень для хору
«Щедрик», «Дударик»,
«Козака несуть».
Григо́рій Верьо́вка —
український композитор і
хоровий диригент, педагог.
Займався обробками народних
пісень - «І шумить, і гуде». Ним
написані пісні: «Ой, як стало
зелено», «Ой чого ти земле,
молодіти стала»…
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
До професорського складу ввійшли Г. Н
арбут, Ф. Кричевський, В. Кричевський,
М. Бойчук, О. Мурашко, М. Жук та ін.
У вересні 1917 р.
було прийнято
закон про
створення
Української
академії
мистецтв —
першого вищого
художнього
навчального
закладу України.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
М. Бойчук. «Пророк Ілля».
О.Мурашко. «Портрет
дівчини в червоному
капелюсі»
М.Жук, «Казка»
А. Маневич,
"Улица в провинции"
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Іва́н Кавалері́дзе
Пам'ятник
Тарасу Шевченку
(Ромни)
український скульптор,
кінорежисер, драматург,
сценарист, художник
кіно. Народний артист
УРСР.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Декрет РНК УСРР від 7 травня 1919 «Про знесення з майданів та
вулиць пам'ятників, збудованих царям та царським посіпакам»
1. Пам'ятники, збудовані царям та царським посіпакам, що не становлять
вартості ні з історичного, ні з художнього боку, зносяться з майданів та
вулиць і почасти переносяться до музейних склепів, а почасти
утилізуються.
2. Всеукраїнському комітетові охорони пам'ятників мистецтва та
старовини наказується цей декрет здійснити.
Культурне будівництво в Українській РСР:
Збірник документів. -К.: Держполітвидав УРСР, 1959.- Т. 1.-С.47.
Наскільки, на ваш погляд, доцільною була ідея знищення
встановлених до революції монументів? Як вона реалізувалася на
практиці?
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Підчас війни та
революції в архітектурі
найбільшого
поширення набуває
західноєвропейський
напрям
конструктивізму.
Будинок колишньої
електростанції у Києві.
Будівля Держпрому у Харкові
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Державний орган, покликаний займатися релігійними
питаннями, часом на нього лягали функції навіть
посередника між державою та Церквою
УЦР
Директорія
Гетьманат
Департамент
ісповідань
Міністерство
культів
Міністерство
ісповідань
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Газета «Херсонщина» від 6 січня 1918 р., стаття «Як
більшовики розуміють волю віри»
«У с. Вилковому на Одещині місцеві жителі також
скуштували більшовицького режиму. Так, на свято Різдва два
матроси-більшовики ввійшли під час служби Божої в церкву і
почали стріляти з револьверів, потім почали зривати з
церковних аналоїв образи і розривати їх на шматки. Далі побили
священика, стягаючи з нього ризи, аж поки їх не втихомирило
місцеве населення».
Висловіть своє ставлення до поданого
матеріалу.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Завдання
Заповни таблицю «Особливості церковної
політики українських урядів”
УЦР
Гетьманат
Директорія
Правове,
законодавче
закріплення
статусу
Церкви.
Існування
окремого
державного органу, що
займався
релігійними
справами.
Декларування свободи
віросповідання
та
намагання не допускати
утисків
прав
інших
релігій.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
1. Українських літераторів, що почали творити в 1917
-1920 рр. Які літературно-художні напрями вони
представляли.
2. З якими іменами пов'язаний розвиток
театрального мистецтва України в 1917-1920 рр..
3. Коли була утворена Українська академія мистецтв.
4. Кого слід включити до плеяди кращих
представників української культури 1917-1920 рр..
5. Які чинники справляли вплив на релігійне життя
України в 1917-1921 рр.
6. Коли була проголошена автокефалія Української
православної церкви.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Історик І. Огієнко у книзі «Українська культура.
Коротка історія культурного життя українського
народа» (1918 р.) запитував: «Чи ми ж справді
маємо право на вільне життя, чи ми маємо право
на
ту
автономію,
якої
так
настирливо
домагаємось ось уже більше двох віків? Чи народ
наш – окремий народ, чи він же має свою культуру,
– культуру оригінальну, своєрідну? Чи в минулому
єсть у його своя історія, своє життя? Чи справді
нам потрібні окремі школи з нашою мовою, окремі
університети, чи може це тільки наші вигадки, як
про все це тепер кажуть несвідомі люди?»
Як би ви відповіли на запитання автора документа?
Поясніть свою думку.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Опрацювати відповідний
матеріал підручника.
Закінчити роботу з таблицями.
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей
Гісем О., Мартинюк О. Історія України 10 кл. рівень стандарту.//Х.: Вид.
«Ранок», 2010.
Середняцька Г. Історія України. 10 кл. Опорні конспекти.//К.: «А.С.К.»,
2004.
Електронний конструктор уроку. Історія України. 10 кл.//Х.: «Основа»,
2012.
Інтернет-ресурси
http://vchitel.info/konspekti-urokiv/istoriya-ukrainu/10-klas-istoriyaukraini/533-rozvitok-mistectva-v-19171921-rr.html
http://ua.textreferat.com/referat-14173-3.html
http://www.biglibrary.com.ua/book/93_Istoriya_ykrainskoi_kyltyri/8340_71_Nacionalna_kylty
ri_v_period_Ykrainskoi_revolucii_19171921_rr_napryami_ta_dosyagnennya
http://neopalyma-kupyna.blogspot.com/2008/04/blog-post_28.html
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=422
http://ukrmap.su/uk-uh10/1364.html
©Попович М.І.
Перечинський
професійни ліцей

similar documents