Презентація.

Report
Інформатика 9 клас
Урок №14.
Вчитель інформатики
ХГ №169
Найденко І.Д.
Можливі ситуації:
•
Вам товариш дав перезаписати 10 музичних CD-дисків
аудіоформату по 20 пісень на кожному. А у вас є лише один CDдиск. Чи можете ви записати всі ці пісні на цей диск?
•
Ваш сканер зберігає зняті зображення у графічних файлах типу
BMP. Ви відсканували певну кількість фото і вирішили надіслати їх
Інтернетом своєму знайомому. Виявилося, що кожне фото займає
досить багато байтів, і надсилати їх Інтернетом довго. Чи можна
зробити так, щоб фото стали меншого розміру?
•
Ви підготували групу електронних документів, які слід надіслати
електронною поштою викладачу на перевірку. Як це зробити
найкраще і найшвидше?
Поняття стиснення та архівування
• стиснення
процес, під час якого
зменшується об'єм об'єкту
• архівування
процес підготовки документу до
зберігання в архіві
Для чого стискати дані?
Інформація в комп'ютері зберігається у вигляді ...
кодів
Закодована інформація зберігається у ...
Файли зберігаються на ...
файлах
дисках
Задача стиснення даних виникла із наступних міркувань:
• Диски мають обмежену ємність.
• Чим компактніший код файлу, тим менше файл займає
місця на диску.
• Чим менший розмір файлу, тим швидше він
переміщується з диску на диск. Особливо це актуально
для переміщення даних мережею.
Що означає стиснення
даних?
Стиснення даних – це процес утворення із існуючого файлу нового
файлу ідентичного або достатньо близького за змістом початковому.
Іншими словами: стиснення даних – це результат
перекодування інформації більш компактним кодом.
Після стиснення даних утворюється
файл нового типу.
Приклади різних способів кодування
однієї і тієї ж інформації
Розглянемо кодування слова МИР різними способами.
Коди символів UNICOD (16 біт):
М
–
00000100 00011100
И
–
00000100 00011000
Р
–
00000100 00100000
3 символи по 16 біт = 48 біт
Висновок:
Коди символів ASCII (8 біт):
М
–
11001100
И
–
11001000
Р
–
11010000
3 символи по 8 біт = 24 біт
Якщо перекодувати текстовий файл закодований за правилами
UNICOD, на ASCII–код, то отримаємо новий файл, що містить ту ж
інформацію, але займає в 2 рази менше місця на диску.
Наведений приклад демонструє стиснення даних без втрат
інформаційних кодів.
Щоправда, це зовсім не означає, що система кодування UNICOD
гірша за ASCII. Вона має свої переваги.
Стиснення графічних даних із втратою
частини інформаційних кодів
Закодовані дані зображень займають досить багато
місця на диску.
Тому для досягнення менших розмірів файлу
зображення його часто стискають за рахунок втрати
частини кодів із частковою втратою якості зображення.
Фрагменти зображення файлів
Зображення у файлі типу
BMP, розмір 478 Kb
Це ж зображення у файлі типу
JPG, розмір 42 Kb
Це ж зображення у файлі типу
GIF, розмір 105 Kb
Стиснення музичних даних із втратою
частини інформаційних кодів
Для музичних файлів проблема стиснення є ще більш
актуальною, ніж для графічних.
Двохвилинна пісня у нестисненому форматі містить
близько 20 мегабайтів коду.
Для досягнення менших розмірів коду музичних даних
використовують метод з втратою частини кодів.
При стисненні звукових файлів широкого діапазону
частот використовується метод при якому із кодів
звуку вилучаються коди певних частот.
Якщо вилучених частот не дуже багато, то більшість
людей навіть не помітять, що пісня їх втратила.
Архівування даних
Архівування даних – це процес підготовки даних до їх зберігання в
архіві. Архівування даних іноді ще називають запакуванням.
В інформатиці результатом цього процесу є файл, який містить коди
даних із групи файлів у перекодованому, як правило, стисненому
вигляді. Такий файл називається архівним файлом або архівом.
Архівування дає можливість об’єднувати інформацію за змістом та
зменшувати об’єм її коду.
460 Kb
Програма-архіватор
Для створення архівних файлів використовують спеціальні програми, які називають
архіваторами.
Архіватор записує вміст файлів у архів і включає до нього інформацію про імена файлів
та обсяги їхніх оригіналів. Архіватор може створити один або кілька архівів з одного чи
кількох файлів.
Основними діями архіватора є:
1. створення архівного файлу із групи вибраних
файлів (архівування або запакування)
2. відновлення файлів з архівного файлу на
диск (розархівування або розпакування)
1
2
460 Kb
Програма-архіватор операційної
системи Windows XP
Операційна система Windows XP містить власну вбудовану
програму-архіватор, яка створює архівні файли типу ZIP і
працює з такими файлами, як із папками.
ZIP-папка займає менше місця на диску ніж звичайна папка, що
містить ті ж файли. Але час доступу програм до файлів ZIP-папки
більший. Це незручно на нешвидких комп'ютерах.
ZIP-папка, що
містить ті ж файли,
що й звичайна
(праворуч)
Звичайна
папка
Увага!
ZIP-папка є архівним файлом,
а не каталогом.
Обмеженість програми-архіватора
операційної системи Windows XP
Програма-архіватор операційної системи Windows XP
виконує дві основні задачі архіватора: створення архіву та
відновлення з нього файлів. До того ж вона дозволяє
додавати в архів та вилучати з архіву окремі файли.
Але цими діями вона, практично, і обмежена. Вона не дає
можливості вирішити наступні проблеми:
 Вам необхідно переслати Інтернетом товаришу групу файлів. Звісно,
що для цього доцільно їх запакувати в архів. Але в нього немає
засобів розпакування. Як бути?
 Ви надсилаєте товаришу конфіденційну інформацію знаючи, що до
його пошти мають доступ інші люди. Як зробити, щоб її міг
переглянути лише він?
 На власному сайті, створеному в системі UCoz, ви можете розмістити
для скачування файли розміром не більше 15 Мегабайтів. Як
розмістити на сайті файл розміром 20 Мегабайтів?
Програма - архіватор WinRAR
Архіватор WinRAR має простий і зручний інтерфейс та забезпечує високу ступінь стиснення.
Запуск програми: Пуск, Усі програми, WinRAR. На екрані відкриється вікно програми.
Головне меню (підменю) програми
Добавити файл в архів
Розпакувати файл у вказану папку
Протестуватифайл в архіві
Показати вміст файлу
Знайти файли і архіви
Виклик майстра
Показати інформацію
Перевірити архів на наявність вірусу
Добавитикоментар до архіву
Перетворенняархівуу
саморозпоковувальний
Видалити файли
Призначення команд панелі
інструментів програми архіватора WinRAR
Архівування файлів у програмі WinRAR
1. Після запуску програми WinRAR у її вікні
буде відображено вміст тієї папки, з RAR –
файлами якої працювали останнім разом.
3. Перейшовши до потрібної папки, за допомогою
миші виділити файли та папки, які треба архівувати,
клацнути кнопку Додати.
4. У вікні Ім'я та параметри
архіву ввести ім'я архіву,
вибрати формат архіву,
метод стиснення, метод
обновлення, параметри
архівації, Ок.
2. Можна вибрати диск з потрібними
об'єктами за допомогою команди Файл,
Вибрати диск, вказати потрібний диск.
Архівування файлів і папок у Windows XP
Для створення архіву потрібно (1) клацнути правою кнопкою миші значок папки (або файлу), яку
необхідно стиснути, і в контекстному меню вибрати команду Надіслати, у діалоговому вікні Імя та
параметри архіву (2) вибрати формат архіву Стиснута ZIP – папка, метод стиснення, параметри
архівації, Ок. Відбудеться створення архуву (3) У поточній папці з'явиться стиснута папка з таким
самим ім'ям, як у архівованого об'єкта (4).
1
2
3
4
Архівування файлів у
Total Commander
На панелі інструментів Total
Commander є дві команди роботи з
архівами:
створити і розпакувати.
1. Вказуємо на файл чи папку,
клацаємо кнопку Створити архів.
2. Вказуємо на архів, клацаємо кнопку
Розпакувати архів.
Багатотомний архів
Часто виникає потреба поділити архів на
“шматки” (томи) для запису на диск чи
передавання через Інтернет. Такий архів
називають багатотомним.
Багатотомний архів – це архів RAR, що
зберігається в кількох файлах, які називаються
томами.
Приклад, презентація “Пристрої вводу виводу”
має об'єм 14,4 Мб, і щоб розмістити даний
матеріал на сайті школи для дистанційного
навчання учнів, слід спочатку створити
багатотомний архів. У вікні Ім'я та параметри
архіву слід вказати на які томи розділити архів
(наприклад, на томи розміром по 1,4 Мб) , в
результаті створений архів складається із 11
частин
Саморозпаковувальний архів
Якщо користувач, для якого
призначено архів, не має програми
для його розпаковування, він не
зможе видобути файли з цього
архіву. У такому випадку доцільно
створювати саморозпаковувальний
архів.
Для цього у вікні Ім'я архіву та
параметри потрібно встановити
прапорець Створити SFX – архів.
Саморозпаковувальний архів – це архів із
приєднаним виконуваним модулем, який дає
змогу видобути файли без запуску відповідного
архіватора. Ім'я такого архіву, як і будь-якого
виконуваного файлу, має розширення ехе.
Встановлення паролю
архіву
Друга вкладка вікна
запакування містить
засіб встановлення
паролю доступу до
даних архіву.
Якщо встановити
пароль, то
подивитися зміст
файлів архіву без
введення паролю
буде неможливо.
Видобування файлів із
архіву програмою WinRar
1. Щоб видобути файл із архіву, його
потрібно спочатку відкрити, двічі клацнувши
його мишею. У вікні WinRAR відобразиться
його зміст.
2. Виділити файли та папки, які
потрібно видобути, та клацнути кнопку
Видобути до (Извлечь …) на панелі
інструментів.
3. У вікні Шлях до видобування та параметри
слід вказати ім'я папки, до якої будуть записані
файли з архіву, та клацнути кнопку ОК.
Розархівування файлів і папок у Windows XP
Щоб відкрити стиснуту папку, достатньо двічі клацнути її значок. Після цього на екрані
в окремому вікні буде відображено її зміст.
Можна також скористатися контекстним меню архіву, вибрати місце для розархівованого
файлу, Ок.
Для відкриття файлу, що міститься в стиснутій папці, потрібно перейти до цієї папки - архіву та двічі
клацнути значок файлу.
Висновки
• З метою економії місця на дисках та часу
переміщення мережею застосовують методи
стиснення інформації без втрати та з втратою
частини її коду.
• Для зручного компактного зберігання та
надсилання групи файлів мережею
використовують програми-архіватори, які
перекодовують виділені файли в архівний файл. З
даними архівного файлу можна працювати лише
після їх розпакування.

similar documents