Sistem Maklumat Pelajar dan Rekod Akademik (ASIS)

Report
Sistem Maklumat Pelajar dan
Rekod Akademik (ASIS)
Merupakan sistem maklumat
pelajar Sarjana Muda(Kemasukan
Maklumat Pelajar, Pendaftaran
Kursus, Jadual Waktu Kuliah,
Jadual waktu peperiksaan dll)
Contact : Pn Hidayati Mohd Yazid 2261
En Mahzir 2262
Norazimah Mat Noh 2269
Sistem Kewangan dan
Perakaunan Bersepadu (IFAS)
Merupakan sistem maklumat yang
menguruskan dan melaksanakan
proses kerja yang merangkumi
Belanjawan,Perolehan,Pembayara
n dsbgnya.
Contact : Pn. Yusra Asyikin 2264
Zainura 2272
Sabariah 2275
Sistem Maklumat Personel
(PERSIS)
Merupakan sistem maklumat
yang mencakupi keseluruhan
pengurusan sumber manusia
UUM.
Contact : Cik Norizan Salleh 2263
Pn Rosni 2271
Pn Halimah 2279
Sistem Maklumat Hal Ehwal
Pelajar (SAIS)
Merupakan sistem maklumat
kegiatan pelajar merangkumi dpp,
aktiviti, disiplin, kaunseling dll
Contact : En Fairuz Adnan 2265
Pn Siti Mariyam 2276
Pn Azrieana 2273
Sistem Maklumat Akademik &
Rekod Siswazah (GAIS)
Merupakan sistem maklumat yang
dibangunka bagi memudahkan
proses pengurusan maklumat
akademik pelajar pascasiswazah di
kolej dan HEA
Contact : Cik Zarina Ismail 2260
En Azizul 2278
Zaililah
Sistem Maklumat Akademik
Penyelidikan dan Perundingan
(ReCIS)
Merupakan sistem yang berfungsi
untuk merekod data-data
berkaitan penyelidikan dan
perundingan yang dijalankan oleh
pensyarah-pensyarah UUM
Contact : En Mohd Solehhuddin 2267
Pn Rohaida 2274
Sistem Maklumat
Praktikum(PRACTIS)
Merupakan sistem yang
digunakan untuk merekod pelajar
yang menjalani latihan industri,
penempatan latihan industri,
maklumat organissi dll.
Contact : En Fairuz Adnan 2265
Pn Siti Mariyam 2276
Pn Azrieana 2273
Sistem Maklumat Jabatan
Keselamatan (SECURIS)
Merupakan sistem yang berfungsi
untuk merekod maklumat kenderaan
staf dan pelajar, kesalahan lalu lintas
dan siasatan yang dijalankan oleh
jabatan Keselamatan
Contact : En Muhammad Iyas 2266
Pn Siti Norihan 2277
Sistem Pengurusan Klinik
(CLIMAS)
Merupakan sistem yang berfungsi
untuk merekod maklumat pesakit,
jenis penyakit, rawatan yang
diberikan untuk semua pesakit untuk
mendapatkan maklumat
perkhidmatan di PKU
Contact : En Muhammad Iyas 2266
Pn Siti Norihan 2277
Sistem Kehadiran Kuliah (LeCAS)
Merupakan sistem yang
memaparkan kehadiran pelajar
dan pensyarah pada setiap kelas.
Contact : En Fairuz Adnan 2265
Pn Siti Mariyam 2276
Pn Azrieana 2273
Sistem Kehadiran Kuliah (LeCAS)
Merupakan sistem yang
memaparkan kehadiran pelajar
dan pensyarah pada setiap kelas.
Contact : En Fairuz Adnan 4068
Pn Norizan Mamat 5138
Sistem Pencalonan Penolong Naib
Canselor dan Dekan (e-Nomination)
Sistem ini dibangunkan untuk
membolehkan staf akademik UUM
mencalonkan staf akademik untuk
dipertimbangkan bagi perlantikan
jawatan pentadbiran.
Contact : En Fairuz Adnan 2265
Pn Siti Mariyam 2276
Pn Azrieana 2273
Sistem Pilihanraya MPP (eVoting)
Sistem ini digunakan untuk
memilih calon-calon bagi mewakili
MPP
Contact : En Fairuz Adnan 2265
Pn Siti Mariyam 2276
Pn Azrieana 2273
Sistem Kehadiran Staf (BIOTAS)
Sistem ini digunakan untuk
merekod kehadiran staf
menggunakan biometrik
Contact : Cik Norizan Salleh 2263
Pn Rosni 2271
Pn Halimah 2279
Lain-lain Sistem
• Sistem Panggilan Nama Graduan (ConVois)- Sistem ini merupakan salah
satu sistem aplikasi kad pintar. Sistem ini digunakan untuk memanggil
nama graduan dan memaparkan nama dan program graduan di skrin
sebaik sahaja kad pintar konvokesyen disentuh pada smart card reader.
• Learning Zone
• E-cevas
• Sistem Pengurusan ISO
• Portal Komuniti UUM
• Meeting Online
• Sistem e-Post
• Sistem e-Strategik
• Sistem IPMO
• Sistem Perjanjian Universiti
• Sistem Pengurusan Kandungan Kursus (Echo 360)
• Sistem My Idea
• Laman Web
• Sistem PACE Online
• U-ASSIST
• Sistem Penerbitan UUM
Sistem Panggilan Nama Graduan
(ConVois)Sistem ini merupakan salah satu sistem aplikasi kad pintar.
Sistem ini digunakan untuk memanggil nama graduan dan
memaparkan nama dan program graduan di skrin sebaik
sahaja kad pintar konvokesyen disentuh pada smart card
reader.
Contact : Pn Amida 2325
En Sabani 2328
Unit BI
Sistem e-pembelajaran
(Learning Zone)
Merupakan sistem pembelajaran
secara atas talian. Sistem ini
menyediakan tools bagi kegunaan
pensyarah dan pelajar untuk
meningkatkan dan memudahkan
proses pengajaran dan pembelajaran.
Contact : Pn Nor Asiah 2304
En Saiful Rizal 2310
Sistem Penilaian Kursus(E-cevas)
Sistem ini bertujuan untuk
mengendalikan penilaian kursus
secara atas talian pada
penghujung setiap semester.
Contact : Pn Nor Asiah 2304
En Saiful Rizal 2310
Sistem Pengurusan Dokumen ISO
Sistem ini digunakan untuk
menyimpan dan menguruskan
dokumen ISO yang ada di UUM
secara online.
Contact : Cik Roshidah Musa 2305
Pn Ramlah Din 2307
Portal UUM -Myuum
Portal UUM menggunakan
sharepoint server
Contact : Cik Roshidah Musa 2305
Pn Ramlah Din 2307
Sistem Penerbitan
Sistem repositori penerbitan staf
akademik UUM
Contact : Pn Nelwati Abidin 2333

similar documents