Pojezierza

Report
Podział pojezierzy
Pojezierze Pomorskie
Pojezierze Mazurskie
Pojezierze Wielkopolskie
Klimat Pojezierzy
Klimatogram dla Suwałek
Miasta i atrakcje
• Występowanie rzeźby
młodoglacjalnej
• Lądolód i formy polodowcowe
Morena czołowa i sandr
Jezioro wytopiskowe i jezioro
morenowe
Jezioro rynnowe
Cień opadowy
Bogactwa mineralne tego
rejonu
Okres wegetacyjny tego
obszaru
Parki przyrodnicze na tym
terenie
Toruń – światowe dziedzictwo
UNESCO
Ciekawostki
Bibliografia
Spis Treści
•
•
•
.
Spis Treści
•
•
Spis Treści
•
•
•
Spis Treści
Wielkopolskie
Pomorskie
Mazurskie
Spis Treści
2007 rok
Spis Treści
Olsztyn
(mazury)
Poznań
(wielkopolska)
Bydgoszcz
(pomorskie)
Spis Treści
Występowanie
Pobrzeża i pojezierza
Spis Treści
Lądolód i formy polodowcowe
Spis Treści
Spis Treści
Spis Treści
Spis Treści
Spis Treści
 Sól kamienna –
Inowrocław
 Ropa naftowa - Gorzów
Wielkopolski
 Węgiel brunatny Czarnków
 Gaz ziemny - Grodzisk
Wielkopolski
Spis Treści
Spis Treści
Powierzchnia w km²
113,42
75,84
80,38
47,98
Spis Treści
Spis Treści
Ratusz w Toruniu
Pałac w Toruniu
Pomnik Mikołaja Kopernika
Brama mostowa w Toruniu
Spis Treści
Spis Treści
www.wikipedia.org
www.pojezierza.com.pl
www.torun.pl
http://geografia.na6.pl/rzezba-powierzchni-polski
Spis Treści

similar documents