N*p n*ng l**ng và x*c l*i pin cho h* th*ng *

Report
Nạp năng lượng và xạc lại pin
cho hệ thống …
By www.hocforex.vn
www.hocforex.vn
Định nghĩa xạc pin
1
• Hệ thống là gì?
• Tại sao phải xạc lại pin cho thiết bị
2
• Chúng ta cần xạc pin?
• Làm chủ cách làm việc và chăm chút…
3
• Vấn đề của chúng ta
• Cách làm việc và vận hành hệ thống
www.hocforex.vn
Hệ thống kiếm tiền của chúng ta đang
ở đâu nó đang bị sao ?
• ở ngay chúng
ta và nó đang
vận hành tốt?
• Thật tồi tệ
www.hocforex.vn
• Cũng tàm
tạm
Doanh số bắt nguồn từ đâu???
5
4
3
2
nhân sự 1
1
nhân sự 2
nhân sự 3
0
Nhân sự và hệ thống triển khai tuyển dụng.
-Đào tạo; văn hóa đội nhóm; tinh thần chiến đầu
-Thay thế và sử dụng các tính chất của việc ép doanh số
www.hocforex.vn
Thực tế xảy ra…
Tinh thần yếu kém giết chết hệ thống
Lệch lạc suy nghĩ và phá vỡ nguyên tắc
Không tạo văn hóa gắn kết
www.hocforex.vn

similar documents