4 - wpsnz

Report
Modele pracy edukacyjnej
i wybrane teorie uczenia się dorosłych
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Modele pracy edukacyjnej
• Technologiczny
• Humanistyczny
• Krytyczny
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Model technologiczny – rozumienie wiedzy
• Sfera naukowych prawd, która stanowi
uświęcony przedmiot kształcenia
• Wiedza usystematyzowana, technologia
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Model technologiczny – uczenie się
Proces kubłowy- nasz umysł jest kubłem z
początku pustym, albo pustym z grubsza do
którego wpada poprzez zmysły albo poprzez
lejek od góry materiał, który gromadzi się tam i
podlega procesowi trawienia” (K. Popper)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Model humanistyczny – rozumienie wiedzy
•
•
•
•
Projekt poznawczy
Obecne doświadczenie
Użyteczna sprawność/umiejętność
Weryfikowana w działaniu
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
•
•
•
•
Model krytyczny – rozumienie wiedzy
Wytwór powstający w dyskursie społecznym
Zbiór uzgodnionych znaczeń
Zróżnicowana
Zależna od czasu historycznego i społecznych
warunków
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kryteria różnicujące
Model technologiczny
Model humanistyczny
Model krytyczny
Istota poznająca
Demokracja, dobrobyt
Istota działająca
Samorealizacja
Istota wolna
Wolność
Rozwój społeczny
Indywidualna świadomość
Opresywne warunki życia
Struktura społeczna
Indywidualna osobowość
„ja” w społeczeństwie
Zaangażowanie społeczne,
odpowiedzialność w rolach
Zintegrowana osobowość
Orientacja emancypacyjna
Nauczanie
Podające
Uczenie się
Uprzystępniające
Budzenie świadomości
Dialogowe
Przewodzenie
Podtrzymywanie uczenia się
Budzenie świadomości
Zadanie nauczyciela
Transmisja wiedzy
Konstruowanie kompetencji
Pozycja nauczyciela
Odpowiedzialność
Dominacja
Nauczyciel
Rola doświadczenia
życiowego słuchaczy
Bezwartościowe
Kryteria efektywności
edukacji
Reprodukcja wiedzy
Partnerstwo
Nauczyciel i słuchacze
Potencjalne źródło uczenia
się
Umiejętność rozwiązania
problemów
Ontologia człowieka
Kluczowa wartość
Najważniejszy problem
społeczny
Kontekst edukacji
Ideał edukacji
Charakter edukacji
Metody nauczania
Rola nauczyciela
Kwestionowanie tożsamości
słuchaczy
Służba
Uczący się
Podstawowe źródło
samowiedzy
Zdolność do zmiany życia
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Model
technologiczny
Model
humanistyczny
Uczenie się
kompetencji
Uczenie się
kumulatywne
Doświadczanie
Model krytyczny
Uczenie się
transformatywne
Uczenie się sytuacyjne
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
•
•
•
•
•
Uczenie się kumulatywne
Gromadzenie nowych informacji
Brak powiązań nowych informacji
z doświadczeniem
Mechaniczne uczenie się
Odtwarzanie informacji w sytuacjach
identycznych/podobnych
Tworzenie wzorów pierwotnych
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Środowisko społeczno kulturowe
Zachowania
Uprzednie właściwości
uczących się
Obecne właściwości
Aspiracje
Struktura ja
Rozbieżności
Środowisko
osobiste
Rola nauczyciela
Aktywność poznawcza
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Środowisko społeczno-kulturowe
Warunki życia, możliwości ograniczenia,
procedury
Środowisko osobiste
Wpływ na decyzje
Rola nauczyciela
Pomoc w
podejmowaniu decyzji,
organizacji nauki
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uprzednie właściwości
Doświadczenie życiowe
Rozbieżności
Obecne
właściwości
Samowiedza
Aspiracje
Zachowania
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Konkretne
doświadczenie
Obserwacja
i refleksja
Testowanie
implikacji
praktycznych
Tworzenie
abstrakcyjnych
pojęć
i generalizacji
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uczenie się sytuacyjne
wg E. Wegner, J. Lave
• Praktykowanie związane z warunkami życia
• Proces przechodzenia od peryferii do
centralnej pozycji w środowisku praktyków
• Wiedza- to treści, które są ustanawiane i
wytwarzane w praktyce
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uczenie się sytuacyjne
wg E. Wegner, J. Lave
• Wiedza jest produktem społecznym, wytwarzana jest przez
ludzi
• Uczenie się jest częścią życia - zamiana pozycji nie jest
specjalnie organizowana
• Uczenie się poprzez interakcję
• Uczenie się jest autentyczne - określa tożsamość
• Stale aktualizujące
• Zamyka uczenie w sferze praktyki np. konserwatywnej lub
radykalnej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uczenie się transformatywne
wg J. Mezirowa
• Uczenie się poprzez schematy znaczeniowe
• Transformacja schematów znaczeniowych i
jakościowa zmiana perspektywy znaczeniowej
• Uczenie się transformatywne = radykalna
zamiana warunków życia
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uczenie się transformatywne
wg J. Mezirowa
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej

similar documents