(ec of m&o) +

Report
COMMERCIËLE ECONOMIE
2015-2016
WELKOM OP ONZE OUDE LOCATIE
Inhoud presentatie:
• Commerciële Economie
• Opbouw programma en
afstudeerrichtingen
• Modern onderwijs
• Praktische informatie
•
•
•
•
Studiekeuzecheck
Toelating
Locatie
Kosten
WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ?
• Commerciële (CE) versus bedrijfskundige (BKM, IBMS) versus
financiële opleiding (BE)
Extravert
BKM
Binnen
CE
Buiten
BE
Introvert
WAT DOE JE NA EEN CE- STUDIE?
• CE-alumni aan het woord
STUDIEPROGRAMMA
1
2
BLOK 1
Junior sales
medewerker
BLOK 2
Junior marktonderzoeker
Marktonderzoeker
Account
manager
BLOK 3
Marketing
assistent
Marketing
communicatie
specialist
BLOK 4
Junior
ondernemer
Marketing
manager
3
Stage
Minor
4
International business developer
Afstuderen
Geaccrediteerd als hbo-opleiding volgens landelijk CE-opleidingsprofiel
BLOK 1 JAAR 1
Lesuren op school:
•
•
•
•
•
Project Sales > 6 – 10 uur per week
Commercie in bedrijf > 4 uur per week
Personal Branding / Physical awareness > 2 - 4 uur per week
Communicatieve vaardigheden > 2 uur per week
Engels > 2 uur per week
Daarnaast 24 uur studie, lesvoorbereiding en praktijkopdrachten
VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
SALES PROJECT BLOK 1
STUDIS – HET VERKOOPPROCES
LEADSTADIA
Stadia
Omschrijving
1. Suspect (5%)
Selectie uit KvK bestand: relevant om te
benaderen
2. Lead (15%)
Eerste contact is gelegd, mogelijkheid
tot verdere actie
3. Prospect (50%)
In gesprek met bedrijf, afspraak
gemaakt
4. Negotiation (75%)
Voorstel gedaan, onderhandeling over
details
5. Account (100%)
Je hebt de verkoop binnen!
ICT SHAREWIRE SALESBOARD
Salesboard verkooptool: verkopen met een Tablet (IOS of Android)
• Ieder team beschikt over minimaal
één tablet
• Potentiële adverteerders op een
plattegrond
• Verkooppresentatie laten zien aan
potentiële klant
• Contract heb je bij de hand
• Alles mogelijk in één gesprek!
• Scan de QR-code
op de flyer.
• Bekijk het product
van deze opleiding
zelf!
• Kijk op studis.nl
ONDERWIJSMODEL
• Van sturend naar zelfsturend, van enkelvoudige context naar
complexe context
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Zelfsturend en
complex
Sturend en
enkelvoudig
Van scholier naar
student
Van student naar
stagebekwaam
Van student naar
young professional
CE: EEN MODERNE OPLEIDING
CE: EEN MODERNE OPLEIDING
Blended learning, want iedere student leert anders:
•
•
Door te lezen, te kijken, te luisteren, te oefenen, te discussiëren, goede
voorbeelden te zien, zelf te onderzoeken en/of actief te experimenteren
Thuis of op school, alleen of in groepjes, op verschillende momenten van de
dag
Lesvormen
•
•
•
•
•
Praktijkprojecten met echte opdrachtgevers,
Coaching op je professionele ontwikkeling,
Vaardigheidstrainingen voor ontwikkeling van
je competenties
Pittige werkcolleges
Zelfstudie thuis
CE: EEN MODERNE OPLEIDING
Lesmateriaal
• Altijd een laptop of tablet mee naar
de les en een beperkt aantal boeken
• Thuis bereid je voor en leer je door
op de tijd die jou uitkomt.
Studiemateriaal bekijken,
oefeningen doen, vragen stellen en
discussiëren op FeedbackFruits
Toetsing
• Regelmatig toetsen, zodat jij als
student ‘aan de bal blijft’, veel
feedback krijgt en veel leert
AFSTUDEERRICHTINGEN: VANAF JAAR 2
• Marketing & Sales
 Breed inzetbaar commercieel professional
• Sportmarketing
 Marketingprofessional binnen de sportcontext
• Digital Marketing
 Specialist in online marketing en e-commerce
• Ondernemerschap
 Opzetten van een eigen bedrijf
HOE IS DE OPBOUW VAN EEN BLOK?
VOORBEELDROOSTER
ONS ONDERWIJS DRAAIT OM JOU
• Studiekeuzecheck: kijken of je goed zit bij CE
 Uitslag is goede indicator voor jouw studiesucces
• Personal branding; je bent iemand, maar wie wil je zijn als young
professional: studieloopbaanbegeleiding en vaardigheidstrainingen
• Physical Awareness: teamvorming en competentieontwikkeling door
sportopdrachten
• Excellentieprogramma’s en honourstrajecten
• Keuze in afstudeerrichtingen en minoren
• Separaat voor topsporters: Johan Cruyff University
• Praktijkopdrachten in teams, maar altijd met individuele toetsen en
producten
STUDIEKEUZECHECKDAG
Een voorproefje van de lesmethodes van CE
Stap 1: Voorbereiding
bekijk het materiaal, flitscolleges en filmpjes via
www.cursio.nl (Marketing, sales, marktonderzoek en
marketingcommunicatie)
Stap 2: Test jezelf
Doe de quizjes en het onderzoekje
Stap 3: Studiekeuzecheckdag
neem onderzoeksverslagje mee
9.30 – 17.00
• Introductiecollege Marketing
• Introductiecollege Marktonderzoek
• Quiz (telt niet mee voor het advies)
• Uitwerken praktijkopdracht
• Multiplechoicetoets digitaal over de webcolleges
• Kennismaking studievereniging en studenten
INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
•
Inschrijven: Uiterlijk op 1 mei 2015 (= wettelijke inschrijfdeadline) via www.hva.nl/ce (studielink)
•
Studiekeuzecheck: Verplichte deelname studiekeuzecheck (SKC)
•
Doel: Een betere studiekeuze, een check om te kijken of je de passende studie hebt gekozen
•
Onderdelen SKC:
•
Wanneer: 28 maart, 18 april, 30 mei en 6 juni 2015. Je kunt kiezen voor een van deze dagen, let
wel dat het aantal plaatsen per datum beperkt is. Houd met de data alvast rekening in je agenda.
•
Voor wie: Voor iedereen
•
Meer informatie: Hva.nl/studiekeuzecheck
Online vragenlijst, college sales, college marketing en praktijkopdracht
+ toets
Op basis hiervan krijg je een studiekeuzeadvies
20
TOELATINGSEISEN
N&T
N&G
E&M
C&M
Havo
ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) +
(wia of wib)
Vwo
ec of m&o
ec of m&o

ec of m&o
Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten.
Uit het studiekeuzecheckgesprek kan naar voor komen dat je kennis van Nederlands, Engels of
rekenvaardigheid niet toereikend is. We adviseren je dan een bijspijkercursus te volgen. Meer
informatie krijg je bij het studiekeuzecheckgesprek.
NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60
studiepunten halen. Haal je dit niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent
dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij
een andere opleiding beter op je plek bent.
21
LOCATIE
Vanaf september 2015 zitten we in het
Wibauthuis op de Amstelcampus
(metrohalte Weesperplein)
Voorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
Coffeecorner
Collegezalen
Computerruimtes
Fietsenkelder
Leercentrum
Leslokalen
Parkeergarage
Restaurant
22
STUDIEKOSTEN
• Studiekosten
• Collegegeld 2015-2016: € 1951
• Je kunt betalen in tien termijnen, de 1e termijn (eind augustus) wordt dan
verhoogd met administratiekosten van € 24,• Eigen bijdrage introductie in de Ardennen: € 147,50 (wk 24-28 augustus)
• Kosten per jaar aan leermaterialen: ca. € 400,• Laptop of tablet (verplicht)
23
COMMERCIËLE ECONOMIE
VRAGEN?
Bedankt, en succes bij het maken van de keuze.
Deze presentatie is na te lezen op de internetpagina
van Commerciële Economie (www.hva.nl/ce).

similar documents