Bouwen op vertrouwen

Report
“Bouwen op vertrouwen”
Désirée Kluyver
Teammanager Vergunningen
1
Doorbraak: de beweging
Bestuurders en topambtenaren werken samen
• We zien kansen
betere dienstverlening tegen lagere kosten
• We geven richting
1 overheid, co-makership, ruimte voor de klant
• We tonen leiderschap
vernieuwend samenwerken
• We voegen de daad bij het woord
niet blijven hangen in onderzoek en overleg
• Wij hebben doorzettingskracht
als het kan dan doen we het ook
14-02-2013
2
Doorbraak-dossiers







Nationale berichtenbox
WOZ interactief
Nationale informatievoorziening: De Basisgemeente
Jeugdzorg: het nieuwe opvoeden
Wmo/ AWBZ
Parkeergemak
Bouwen op vertrouwen
3
Deelnemers
Bouwen op Vertrouwen
• Samenwerking van de gemeenten:
Almere Amersfoort Delft Deventer Eindhoven
Haarlemmermeer Schijndel Haarlem LeidschendamVoorburg Westland Veldhoven en Zoetermeer
• Ministeries BZK, EL&I, I&M en VNG
• Schil van ‘volgende’ gemeenten
4
Bouwen op Vertrouwen
• Context: veranderende maatschappij en rol overheid
• Urgentie: tekorten door wegvallen leges grote projecten
• Doel: heldere verantwoordelijkheidsverdeling publieke –
private sector
• Actie: vernieuwing praktijk vergunnen en toezicht in de
bouw
5
Huidige praktijk
• Gemeente toetst plannen vooraf en doet toezicht
achteraf
• Marktpartijen leunen op overheid
• Dubbel toezicht door gemeente, verzekeraars,
opdrachtgevers
• Identieke ontwerpen worden in alle gemeenten opnieuw
getoetst
6
Projecten in uitvoering
• Vereenvoudiging Toetsing en indiening kleine
bouwactiviteiten (Delft en Zoetermeer)
• Gecertificeerde toets (Eindhoven)
• Welstandstoets (Haarlemmermeer en Haarlem)
7
1e resultaten
• 5e tranche Crisis- en Herstelwet:
per 01-04-2013 in 7 gemeenten geen bouwkundige toets
meer voor kleine bouwwerken
• Ministerie BZK gaat het BOR wijzigen om voor bouwen
melding mogelijk te maken (streefdatum 01-07-2014)
• Draaiboek implementatie bouwmelding
8
Draaiboek bouwmelding
Draaiboek is hulpmiddel voor invoering bouwmelding:
• Benoem gebieden waarvoor de melding is toegestaan;
• Bepaal de criteria waaraan moet worden voldaan:
Planologie en Welstand
• Praktische voorbeelden:
o Indieningsvereisten
o Beschrijving procedure
o Voorbeeldbrieven
o Communicatie
9
Voordelen bouwmelding
• Besparing voor de aanvrager – leges en tijd
• Besparing voor de overheid - meest onrendabele
vergunningverlening verdwijnt grotendeels
• Verantwoordelijkheid waar die hoort - controle via
steekproef en piepsysteem
• Noodzakelijk: “Lik op Stuk” beleid bij overtreden;
Bestuurlijke strafbeschikking (overtreden is boete)
10
Bouwen op vertrouwen
11

similar documents