Op Stap naar* de tweede graad.

Report
Loopbaangesprekken
11 december 2012
Vrije centra voor
leerlingenbegeleiding
Loopbaangesprekken leren
2
Loopbaangesprekken leren
3
Loopbaangesprekken ?
Onlangs heb je met een leerling
een loopbaangesprek meegemaakt.
Help je ons om daar een concrete voorstelling
van te krijgen?
STARB
Andere loopbaangesprekken ?
4
Loopbaangesprekken: STARB
 1. SITUATIE:
 2. TAAK:
 3. ANALYSE:
Waar, Wanneer, Wie nog meer aanwezig?
Analyse van de omgeving e.d.
Wat werd er van jou verwacht?
Analyse van de taak, rol, opdracht
Wat + Hoe deed jij? Wat was jouw aanpak?
Analyse van waarneembaar gedrag
 4. RESULTAAT: Wat was effect van jouw gedrag + aanpak?
Bij anderen? Bij jezelf? Doel bereikt?
 5. BETEKENIS: Wat is de betekenis van deze ervaring?
Wat is het belang voor jou/ anderen?
5
OLB & LBG: Kader
6
OLB & LBG: Principes
7
OLB & LBG: Principes
Emancipatorisch
Actorkwalificaties
Leren kiezen
Keuzevaardigheden
Loopbaancompetenties
COACHING
– model !
zelfsturing
8
Nascholing LBG
 En hier zitten we dan ...
9
LBG: de relatie
10
Werkvorm 1: even voelen…
Vrijheid
Stress
Genieten
Beleving
nu
Talent
uitleven
Erkenning
11
Werkvorm 1: even voelen…
Vrijheid
Stress
Genieten
Beleving
ideaal
Talent
uitleven
Erkenning
12
Maar waar gaat het eigenlijk om…?
13
Structureren ?
14
Werkvorm 2:
 Ooit heb je een keuze gemaakt voor
-een studierichting in het hoger onderwijs
-of een beroep/functie
-of een verandering in één van beiden
Wat ging er in je om toen je die keuze
hebt gemaakt ?
15
Zelfsturing: de loopbaancirkel
Opvatting
en
Loopbaancirkel
Motieven
Leerhouding
16
Loopbaancirkel:motieven
 Behoeften
Autonomie
Basis
behoeften
relatie
Competentie
Loopbaancirkel:motieven
Dilemma’s
Wilskracht
Energie gericht naar zelfontplooiing
versus
Energie gericht naar het zich invoegen
en verbinding zoeken
18
Loopbaancirkel:opvattingen
 Visie
 Inzichten
Opvattingen
 Regels
Loopbaancirkel:Leerhouding






Verbeelden, dromen , voorstellen
Denken, analyseren
Doen, experimenteren
Aanvoelen
Discipline van verwerken
Detailgericht of gericht op grote lijnen
Zelfsturing: de loopbaancirkel
 Genoteerde voorbeelden:
 Voorbeelden Spijkerman
21
Hoe komen we nu bij die
loopbaancirkel ?
Hoe komt de cliënt bij zijn loopbaancirkel ?
In deze probleemverkennende fase doen we
beroep op sleutelvragen.
 Contextvraag
 Gedragsvraag
 Belevingsvraag
22
Contextvraag
 "Ik neem aan dat je het probleem dat je nu
hier met mij bespreekt al eerder ook al eens
hebt besproken met anderen? Met wie
zoal...? Wie van deze mensen heeft iets
over jouw probleem gezegd wat je
belangrijk vond...? Wat zei deze
persoon..Wat vind je van wat deze persoon
over jouw situatie heeft gezegd zo
belangrijk?"
Gedragsvraag
 “Wat heb je tot nu toe zoal ondernomen om
jouw probleem tot een oplossing te
brengen..?”
 “Wat zou je zelf kunnen doen om dit op te
lossen?”
 “Wat lijkt je verstandig om te doen in jouw
geval?”
 “Wat houd je tegen om dat ook te doen?”
Loopbaanplan Spijkerman 2010
Belevingsvraag
 “Hoe voelt het om in jouw schoenen te
staan in de situatie waar we het nu over
hebben?”
Loopbaanplan Spijkerman 2010
oefenen
 http://www.youtube.com/watch?v=rRPflnIaekc
26
beoordelen
 document
27
Valkuilen: relatietypen
 document
28
Valkuilen: verwachtingen




Leerlingen
Ouders
Scholen-leerkrachten
Collega’s
29
Graag tot:
Donderdag 17 januari
Vrije centra voor
leerlingenbegeleiding

similar documents