Versneld vwo traject - Terug met dat tekort

Report
VERKORTE VWO-ROUTE
GERICHT OP DE TEKORTVAKKEN
Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding
1
SPECIALE TRAJECTEN EN
PROFILERINGSPROGRAMMA’S
 Academische route naar verwante wo-master van UvA/FMG voor
studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen (Sociologie,
Politicologie en Onderwijskunde)
 Speciale trajecten: verkorte vwo-route (driejarige programma’s van
180 EC i.p.v. 240 EC voor vwo’ers): gericht op tekortvakken en
internationale route (tto)
 Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (www.noa-amsterdam.nl)
2
VERKORTE VWO-TRAJECTEN
TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDINGEN
START STUDIEJAAR 2015-2016
Verkorte vwo-route gericht op de tekortvakken:
•
•
•
•
Wiskunde
Natuur-, en Scheikunde
Algemene economie
Nederlands
Verkorte internationale vworoute gericht op tweetalig
onderwijs
3
MEER VARIATIE IN KEUZE EN
MOGELIJKHEDEN
 inspelen op de behoeften van vwo’ers (en havo 8) die meer
aankunnen dan het reguliere programma biedt (HvA);
 er is een wetswijziging ingevoerd waardoor vwo’ers met een
versneld programma een hbo bachelor kunnen halen (OCW);
 focus op generiek onderdeel van programma;
 in nauw overleg met opleidingsscholen (100 uur voor SO’s i.s.m.
IO’s);
 voortgangsassessment in jaar een (semester 2);
 dilemma’s:
a) doorstroom naar wo i.v.m. eerstegraads bevoegdheid
b) geen interesse van vwo’ers
4
Jaar
Semester 1
Semester 2
1
2015-2016
Opleidingsspecifiek incl.
vakdidactiek (18 EC)
Opleidingsspecifiek incl. vakdidactiek
(15 EC)
Adolescentie psychologie (3 EC) op
stageschool
WPL 1 (3 EC) vanaf eind september
BO 1 (6 EC)
WPL 2 (6 EC)
BO 2 + 3 (9 EC)
Geschiktheidsassessment op stageschool
Opleidingsspecifiek (12 EC)
Minor (of keuze voor dubbele bevoegdheid
voor studenten van NASK en AE)
30 EC
2
2016-2017
WPL 3 (9 EC)
BO 4 + 5 (9 EC)
3
2017-2018
Opleidingsspecifiek incl.
vakdidactiek (15 EC)
Opleidingsspecifiek (12 EC)
LiO praktijkonderzoek (3 EC)
LiO-stage (9 EC) (profielkeuze)
LiO praktijonderzoek (6 EC)
LiO-stage (9 EC)
5
DISCUSSIERONDE (30 MINUTEN)
1. Enthousiasmering vwo leerlingen op vo voor het leraarschap.
Hoe enthousiasmeer je vwo’ers (op het vo) die wellicht de ambitie hebben om
docent te worden en die hun studiekeuze bewust afstemmen op een professioneel
perspectief?
2. Inzet werkplekbegeleiders en schoolopleiders
Hoe bereid je so’s en wpb’ers voor op de intensieve begeleiding van de studenten
van de vwo-route? Hoe kun je de ‘schoolgroep’ vormgeven bij dit programma (apart
of samen bij een gering aantal studenten)?
3. De ideale opleidingsschool
Wat zijn de meest wenselijke criteria voor een opleidingsschool die studenten van
de vwo-route begeleidt?
Terugkoppeling
6
MEER INFORMATIE:
Pettra-Eszter van Beveren,
Programmamanager speciale trajecten en
profileringsprogramma’s Onderwijs en Opvoeding
[email protected]
t.: 0620062039
7

similar documents