Zaalhockey 2013-2014

Report
Zaalhockey 2014-2015
Nieuwe regel 2013-2014!!
• Senioren teams spelen met max 5 spelers.
• Een keeper en vier veldspelers, of een
vliegende keeper en vier veldspelers
• Jeugd dus gewoon met max 6 spelers
• Op formulier max 12 spelers in beide situaties
Nieuwe regel 2013-2014!!
•
•
•
•
Straf voor coach/begeleider
Bij geel 5 minuten op de tribune
Niet coachen
Een speler van betreffend team eruit, aan te
wijzen door de aanvoerder
• Deze mag gedurende de straftijd WEL gewisseld
worden
• Bij rood geldt dit voor de duur van de wedstrijd
Nieuwe regel 2014-2015
• Bij keeperswissel wordt de tijd niet (meer)
stilgezet
• Keeper wissel dient plaats te vinden daar waar
anderen ook wisselen
• Max 3 meter vanuit de middenlijn
• Keeperwissel maximaal 2 keer
• Tenzij blessure na de 2e keer
• Aanpassing regel SC
Verschil zaal-veld
• Veld; bal slaan, scoop, push
• Zaal; alleen push, stick vlak bij de bal op de
grond, geen schuifslag
• Max ca 50 centimeter achter de bal
Verschil zaal-veld
• Veld; bal “mag” hoog mits niet gevaarlijk en
zonder opzet
• Zaal; bal moet langs de grond tenzij push op
doel.
• Bij stoppen mag de bal niet opspringen (max
10 cm)
• Bal mag NIET in de lucht gespeeld worden!!
Wel hoog op doel in de cirkel
Verschil zaal-veld
• Veld; middenvakken en 23 meter gebied
• Zaal; gehele eigen helft is 23 meter gebied ter
beoordeling van overtreding, zwaardere straf
bij opzettelijke overtreding
• Strafbal stip op 7 meter
Verschil zaal-veld
• Teams Veld; min 8 om te beginnen
• Teams Zaal; min 4 om te beginnen, max 6 (7)
wissels en max 4 begeleiders OP de bank
• Foutieve wissel is SC
• Einde straftijd (gele kaart) wordt door
zaalwacht/tijdwaarnemer aangegeven
Verschil zaal-veld
• Veld; afstand bij vrije slag of beginslag 5 meter
• Zaal; afstand bij vrije slag of beginslag 3 meter
dus ook 3 meter buiten de cirkel indien inslaan
zou zijn in de cirkel
Verschil zaal-veld
• Veld; bal over achterlijn (onopzettelijk) door
verdediger is lange corner
• Zaal; bal over de achterlijn (onopzettelijk)
door verdediger is uitslaan
• Ook in de zaal is het bij opzettelijk een SC
Alle verdedigers aan dezelfde kant
Verschil zaal-veld
• Veld; bal over de zijlijn inslaan op de zijlijn
• Zaal; bal over de balk inpush max een meter
binnen de balk
Verschil zaal-veld
• Veld; wedstrijd twee keer 35 minuten en 5
minuten pauze
• Zaal; wedstrijd duurt tussen de 15 en 30
minuten (meestal 30 minuten
aaneengesloten)
• Bij geen pauze scheidsrechters wisselen bij ca
15 minuten van helft
Zaalleiding bepaalt de tijd!
Verschil zaal-veld
• Veld; bal mag niet in een keer in de cirkel
indien spelhervatting in de 23 meter is
• Zaal; bal mag niet in een keer de cirkel in
indien spelhervatting op helft verdediging is
tenzij!! via de balk gespeeld
Wat mag niet
•
•
•
•
•
•
•
•
Liggend spelen
(keeper wel als en bal en keeper in de cirkel)
Hand of knie aan de grond
Duwen, afhouden, shoot, stickslaan
Bal met stick tegen de balk klemmen
Niet door een “dichtgezette” balk spelen
Niet in het doel staan of achter doel langs lopen
Met de bolle kant spelen!!!!
Klem of niet
Wat mag niet
• Bal “opzettelijk” van dichtbij in het blok van
een verdediger spelen
• Een draai maken en de bal richting een
verdediger spelen
• Een lage bal hoog terug van de keeper tenzij
over de balk, over de achterlijn, of in een open
ruimte zonder gevaar.
Wat mag niet
•
•
•
•
•
•
•
Duwen
Hand op rug tegenstander
Afhouden met lichaam
Afhouden met stick
Gevaarlijk spelen
Dreigen met stick
Keeper bal over lange afstand passen
SC of SB
Vliegende keep
•
•
•
•
•
Speler met rechten van een keeper
Van beide teams afwijkend shirt aan
Helm verplicht bij SC of SB
Met helm alleen op eigen helft
Geen klompen, handschoenen of andere
beschermende kleding
Drie steunpunten
Wat moet
•
•
•
•
Zaal bij SC;
Max alle spelers ACHTER de achterlijn
Keeper mag in het doel andere spelers niet
Verdedigers verplicht aan andere zijde dan
vanwaar wordt aangegeven
• Slag mag niet push wel mits niet gevaarlijk
• Bal eerst buiten cirkel voor men kan scoren
• SC regels vervallen indien bal 3 meter buiten de
cirkel
Wat moet
• Bij het “inklemmen” van een speler een bully
geven na 10-15 seconden om te voorkomen
dat het spel stil komt te liggen
Na 10 seconden bully!!
Straffen
•
•
•
•
•
•
•
Hard fluiten
Vermaning
5 meter vooruit
Groene kaart; officiële waarschuwing
Gele kaart; 2 minuten tenzij fysiek
Gele kaart; 5 minuten bij fysiek
Rode kaart; 2 keer geel of zwaar fysiek of
schelden
• Gele kaart coach; altijd 5
Op of achter de bank!!
Aanvullend
• Wees strenger op fysiek
• Geen veldhockey in de zaal
• Opzettelijke overtreding op eigen helft is
direct een SC
• Max 4 begeleiders en 6 spelers op de bank
• Geel is 2 of 5 minuten
• Geel voor begeleider is 5 minuten
• Coaches horen op de bank
Vragen
Fluiten bij Eemvallei
• Arnold
Veel plezier!!

similar documents