"De systeemintegratie op vandaag" - Jochem Kurstjens

Report
SYSTEEMINTEGRATIE IN DE ZORG
De systeemintegratie op vandaag
JOCHEM KURSTJENS
PROJECT DIRECTOR HEALTHCARE VK
BRUGGE, 27 september 2012
Value by design
Voorstelling
Feiten & cijfers





Healthcare | Buildings | Industry | Infra
A&E bureau: multi-disciplinaire aanpak
60 jaar know-how
250 professionals
Pionier in duurzame gebouwen:
Gerechtsgebouw Antwerpen, Infrax, NAVO HQ
Offices







Roeselare
Brugge
Merelbeke
Brussel
Sint-Petersburg
Astana
Ho Chi Minh City
Voorstelling
Diensten
VOORSTELLING
 Masterplanning (healthcare), architectuur (healthcare),
interieurarchitectuur (healthcare), landschapsontwerp
(healthcare), speciale technieken, stabiliteit & civiele studies,
infrastructuurstudies, industriebouw.
Referenties
 BUILDINGS: Gerechtsgebouw Antwerpen, Infrax, NAVO HQ, MG Tower, …
 HEALTHCARE: O.L.Vrouwziekenhuis Aalst, AZ Sint-Jan Brugge, AZ SintMaarten Mechelen, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen,…
Meer dan 60 jaar ervaring in het ontwerp en de engineering van ziekenhuizen,
centra voor geestelijke gezondheidszorg en faciliteiten voor ouderenzorg.
HEALTHCARE
Voorstelling
Diensten
VOORSTELLING
Binh Chanh Kinderziekenhuis, Vietnam
AZ Sint-Jan Brugge
O.L.Vrouwziekenhuis Aalst
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen, campus Roeselare
AZ Sint-Maarten Mechelen
De systeemintegratie op vandaag
PC Sint-Amandus Beernem
PVT Leilinde Dendermonde
PC Asster Sint-Truiden
Woon en Zorg H. Hart Kortrijk
Zorgcentrum Sijsele
Huize Mariatroon Dendermonde
Woonzorgcentrum Clep Alveringem
Huize Ter Meersch Avelgem
De Noordhinder Knokke-Heist
O.L.V. van Troost Westkapelle
Sint-Camillus Wevelgem
De systeemintegratie op vandaag
1. Inleiding
2. Behoefte analyse
3. Communicatie
4. Veiligheid
5. Logistiek
6. Integratie
1
Inleiding
De bevolking vergrijst
Technologie als oplossing
Nood aan nieuwe opleidingen
De systeemintegratie op vandaag
1. Inleiding
De bevolking vergrijst
2008
2040
Mensen > 65 jaar
506 miljoen (7%)
1,5 miljard (14%)
 Groeiende vraag naar zorg
 Tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg
 Nood aan nieuwe concepten en oplossingen
(inhoudelijk, organisatorisch)
De systeemintegratie op vandaag
1. Inleiding
Technologie als oplossing
Technologie zal een belangrijke rol spelen in het dichten van
het ‘gat’ tussen vraag en aanbod in de zorg
 efficiëntere zorg
 zelfredzaamheid voor de klant
 nieuwe zorgvormen
Zorg
op
afstand
RFID
Robots
Zorg TV
Sensoren
…
Quiet Care
De systeemintegratie op vandaag
Monitoring
1. Inleiding
De systeemintegratie op vandaag
1. Inleiding
Nood aan nieuwe opleidingen
Behoefte aan ‘integratoren’: specialisten in het
samenbrengen van alle technologie voor een rusthuis of
ziekenhuis
Integrator
De systeemintegratie op vandaag
2
Behoefte anal yse
Oogpunt van de zorginstelling
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
2. Behoefte analyse
Oogpunt van de zorginstelling
Bedenkingen van de zorginstellingen
 wantrouwen: vrees voor het nieuwe, gebruiksvriendelijkheid,
voorafgaande slechte ervaringen, …
 kostprijs
Desalniettemin zijn domotica al in grote mate geïntegreerd en
faciliteert dit hun werking.
De grootste ontwikkeling in de zorg zal zich afspelen in een
verdere toepassing van intelligente domotica.
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
2. Behoefte analyse
Oogpunt van de zorginstelling
Voordelen






efficiënt zorgproces: eenduidig afhandelen alarm, dwaaldetectie, …
minder administratieve werkdruk dankzij integratie gegevens
bruikbare managementinfo vanuit registratiemogelijkheden
betere beheersing van toezicht/onderhoud technische installaties
energiebesparend
nieuwe zorgvormen: grotere zelfredzaamheid (telecare, telemedecine)
KOSTENBESPAREND
ook bij reeds aanwezige systemen via
overkoepelend management systeem
dat meerdere systemen integreert
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
3
Communicatie
Telefonie
Oproepsysteem
Omroepsysteem
Zorgregistratie
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
3. Communicatie
Telefonie
 individuele aansluiting per resident
 centrale door organisatie



intern telefoonverkeer gratis
registratie en automatische facturatie
koppeling met draadloze verpleegoproep
 bekabeling, DECT, WIFI, smartphones
 koppeling met oproepsysteem, branddetectie,
toegangscontrole, …
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
3. Communicatie
Oproepsysteem





registratie van oproep en reactie
geen enkele oproep mag verloren gaan!
assistentie-oproepen (tijdwinst)
automatische handenvrij-stand
automatische monitoring: kleding, weegmatten,
bewegingsmelders, …
 toekomst: nanotechnologie?
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
3. Communicatie
Omroepsysteem
Oproepen voor alle bewoners/personeel
 algemene aankondigingen: verhogen levendigheid en versterken
gemeenschappelijke gevoel
 muziekverdeling
 noodgevallen: verhoogt de (misschien levensnoodzakelijke)
reactiesnelheid (bvb. brandalarm)
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
3. Communicatie
Zorgregistratie
De registratie van allerhande handelingen en interventies
levert belangrijke info voor zorgaanpak, inzet van personeel,
behandelingswijze, kwaliteitshandboek, facturatie, …
De koppeling aan electronische zorgdossiers vermindert ook
de administratieve werkdruk.
 timelogs
 action logs ingeval van discussies (ongeval/overlijden)
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
4
Veiligheid
Toegangscontrole
Branddetectie
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
4. Veiligheid
Toegangscontrole
Geautomatiseerde toegangscontrole via
integratie met personeels- en
bewonersgegevens vermindert de
administratieve werkdruk, en assisteert
bewoners in een vlotte mobiliteit.
 Externe veiligheid



inbraak/diefstal
camerabewaking
beeldregistratie
 Interne veiligheid




gesloten afdelingen/instellingen
dwaaldetectie: lussen/WIFI
beperkte toegang tot de kamer
registratie toegang dienstruimtes
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
4. Veiligheid
Salto/DORMA
IP
VIC
Access
point
S3100
S3100
inbraak
. . .
SIP
S3100
T24
Authenticatie PC’s
IT
Glucosemeting
T&A
HR
sync.
http-io
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
4. Veiligheid
Branddetectie
Beginfase
>1h
45mn
0,01-0,1%
20mn
0,06-0,9%
Vlammen Warmte
10mn
1-10%
0mn
10-20%
INTENSITEIT
0,005%
Zichtbare Rook
0,005%
EN 54/20 Class A
EN 54/20 Class B
EN 54/20 Class C
TIJD
Alert
Action
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
Fire 1
Fire 2
20%
4. Veiligheid
Analoge puntdetectie
Beamdetector technologie
Aspiratietechnologie
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
5
Logistiek
Geolocalisatie
Gebouwenbeheersysteem
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
5. Logistiek
Geolocalisatie
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
5. Logistiek
Gebouwenbeheersysteem




automatische bewaking van technische installaties
afstandsbediening technische installaties
planning van onderhoud
energiebeheer
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
6
Inte g r atie
Rol A&E bureau
Rol integrator
Voorbeeld situatie in Nederland
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
LOGISTIEK
6. Integratie
Rol A&E bureau
Zowel bij renovaties, uitbreidingen als nieuwe realisaties is
een multidisciplinaire en integrale aanpak noodzakelijk om
systeemintegratie succesvol te implementeren.
 uitgebreid voorbereidingstraject met bevraging van alle types
eindgebruikers
 oplijsting van de noden
 opmaak van een geïntegreerd plan
 begeleiding van klant bij selectie van systemen
 adequate projectplanning
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
LOGISTIEK
6. Integratie
Rol integrator
Nood naar nieuw profiel
 research naar systemen,
protocols
 helicoptervisie
 consulting voor
zorginstellingen, A&E
bureaus, aannemers, ...
 follow-up van de
implementatie
WANTED
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
LOGISTIEK
6. Integratie
Voorbeeld situatie in Nederland
Zorginstelling verplicht via een integrator aan te kopen
De systeemintegratie op vandaag
INLEIDING
BEHOEFTE ANALYSE
COMMUNICATIE
VEILIGHEID
LOGISTIEK
www.vkgroup.be
JOCHEM KURSTJENS
PROJECT DIRECTOR HEALTHCARE VK
BRUGGE, 27 september 2012

similar documents