PowerPoint-presentatie

Report
Regio Centrum
Evenementen programma
2015
Regio centrum wenst u een mooi
vaarseizoen
Carel Bast
Gerard de Greef
Pieter van Boom
Evert In de Betouw
Gerard Mulder
Ad Groenveld
Wo 7 januari
Elektronische navigatie per computer
Kennis maken met WinGPS 5-Pro en Voyager. Deze
avond is gericht op beginners die kennis willen
maken met de mogelijkheden van elektronisch
navigeren per computer. Met behulp van een demo
van WinGPS 5 krijgt u een beeld van de
mogelijkheden en het gebruik van het programma.
De nieuwtjes op het gebied van AIS en de WinGPS
Mobile apps voor Android zullen ook besproken
worden. Eveneens zal worden ingegaan op tablet- of
smartphonenavigatie aan boord.
Vrij 16 januari en de volgende 5x Vrij
Knopen en splitsen
Het oude ambacht Knopen en Splitsen door Roel
Huizenga en Cees Wormsbecher. Aan deze avonden
kunnen zowel beginners als gevorderden deelnemen.
Bij de beginners komen de meest bekende knopen
aan bod en ook het splitsen wordt geoefend. Bij de
gevorderden komen de moeilijkere knopen aan bod
en hoe je schade aan een zeil eenvoudig kunt
repareren. Een must voor hen die CWO zeezeilen
willen doen. Het gezelligheidsaspect is een belangrijk
onderdeel op deze avonden.
Di 27 Januari en volgende 8 x Di dgn
Theoretische kustnavigatie
Steeds meer watersporters kiezen het ruime sop, hetzij om langs
de kust naar havens in Nederland en België te varen, hetzij om een
oversteek naar Engeland te maken. Varen op zee vereist echter
andere vaardigheden dan het varen op ruim water zonder getij. Er
moeten koersen worden uitgezet rekening houdend met stroom en
drift. Het certificaat TKN is een vrijwillig te behalen Nederlands
getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd
in het navigeren op de Europese kustwateren. Het certificaat is een
verplicht onderdeel van het CWO-diploma Zeezeilen en heeft een
officiële status. Met het certificaat TKN kunt u een ICC voor coastal
waters (International Certificate of Competence) aanvragen en dit
wordt in het buitenland erkend als bewijs van vaarbekwaamheid.
Do 29 januari
Maritieme communicatie en AIS
Incorrecte programmering van marifoon en AIS
transponders kan aanleiding geven tot problemen en
eventueel bekeuringen. Op deze avond zal een
medewerker van het Agentschap Telecom uitleg
geven over correcte installatie en gebruik van deze
apparatuur en de controle hier op.
Wo 11 februari
Workshop WinGPS 5 Pro en Voyager
U bent gebruiker van WinGPS 5 Pro of Voyager en wij
gaan samen met u de vragen die er zijn oplossen. Met
elkaar willen wij gegevens uitwisselen zodat we meer
gebruikswaarde krijgen van het programma. Het is
van belang dat u aanwezig bent met uw laptop met
WinGPS 5 Pro of Voyager daarop.
Zo 8 maart
Elektro aan boord
Een goed werkend boordnet is zeker voor
langeafstand-zeilers een must. In deze workshop
geeft Ernst Rollfs of Roelofs u inzicht in de elektro
aan boord van uw schip. Naast de noodzakelijke
theorie (beperkt) wordt uitgebreid ingegaan op accu
en accucapaciteit, bekabeling, spanningsverliezen,
praktische tips voor het installeren en onderhouden
van uw boordnet en het systematisch zoeken en
oplossen van klachten. Een uitbreiding van uw
installatie: hoe pak je dat aan? Is de bestaande
installatie voor uitbreiding geschikt? Overstappen op
24 Volt? Kabels dik genoeg? Is de capaciteit van de
accu's voldoende?
Di 17 Maart
Polyester onderhoud
Polyester schepen behoeven evenals
jachten die van andere materialen zijn
vervaardigd onderhoud. Maar wel anders!
In dit evenement praat Frits Birkhoff over
poetsen (hoe en waarmee), repareren, zo
nodig schilderen en epoxeren van schepen.
Praktische tips en tricks voor het onderhoud
van uw polyester schip.
Wo 18 en wo 25 Maart
Cursus Meteo
Tamme van der Wal neemt ons mee in de wereld van het weer en de
rol die het speelt in het zeilplezier. De eerste avond staat in het teken
van de weerkaart en omvat de belangrijkste begrippen, uitleg van
weerkundige aspecten, interpreteren en samenvatten van
weerkundige gegevens. Hoe speelt men daar op in en welke
beslissing nemen we mee in onze tochtplanning. Aan het eind van de
avond krijgt u opdrachten mee om deze thuis uit te werken. Deze
uitwerkingen zullen de tweede avond uitvoerig worden behandeld en
vormen zo de link naar de praktijk. Zo zal er ook worden verteld hoe
we weersgegevens en verwachtingen aan boord kunnen krijgen en
op welke sites er weerkundige gegevens zijn te vinden. En niet te
onderschatten: Als we eenmaal onderweg zijn, kunnen we dreigingen
aan zien komen en hoe zien die er uit?
Za 21 Maart
Manoeuvreren kun je leren
Presentatie over manoeuvreren met kajuitjachten op
motor, rekening houdend met de windrichting en dat
alles in nauw vaarwater of sluis. Herkent u deze
situatie? Hoe ervaren bent u zelf? Martine van de
Veen behandelt in haar presentatie verschillende
onderwerpen die u meer inzicht geven om uw schip
feilloos op de gewenste plaats af te meren. Aan de
orde komen o.a. het wieleffect, straatje keren,
koppels en krachten, box- en sluisvaren, bocht
nemen en roerwerking etc. Kortom een leerzaam
evenement in het voorjaar voor een veilige start van
het komende vaarseizoen.
Wo 8 April
Praktijk en uitleg DSC marifoon
Vooral flottieljescoördinatoren waarderen de
mogelijkheid om met een druk op de knop een
groot aantal deelnemers in één keer te kunnen
oproepen. De belangrijkste DSC functie is de
DISTRESS knop, prominent aanwezig op uw
marifoon maar vaak is de werking hiervan niet
helemaal duidelijk. Tijdens deze oefenavond staan
12 marifoons opgesteld en we lopen alle functies
langs met praktijkoefeningen.
Do 14 Mei – Zo 17 Mei
Rondje Noord Holland
Het Rondje Noord Holland is een mooie
gelegenheid voor wie kennis wil maken met het
zeilen op de Noordzee. Voor de meer ervaren
zeezeilers dé gelegenheid om weer in te slingeren
en het schip uit te testen. Het is een afwisselende
tocht: het Noordzeekanaal, de Noordzee, een
stukje Wadden en het IJsselmeer. Met een stop in
Den Helder waar een blauwe Marine hap genoten
kan worden.
Za 30 Mei
Thuis in de sluis
Dit evenement is bedoeld voor meer dan alleen
sluismanoeuvres. In overleg met de deelnemers kan het
evenement eventueel worden uitgebreid met andere
manoeuvres zoals MOB, wegvaren van lagerwal, slepen of
ankeren. Op zaterdag 30 mei verzamelen we om 12.00 uur
in de kom van Lelystadhaven. Na een kort palaver waarbij
een lijst met tips en trucs wordt uitgedeeld, varen we
gezamenlijk door de sluis. Daarna leggen we aan aan de
kade bij de Houtribhaven. Na het uitwisselen van ervaringen
varen we weer terug naar Lelystadhaven waar we de dag
afsluiten met een nabespreking en een kop koffie. Deze dag
is bedoeld voor een ieder met en zonder ervaring. Ervaren
watersporters zijn welkom ter ondersteuning. De inschrijving
staat ook open voor opstappers.
Za 5 september
Single-handed IJsselmeer
De jaarlijkse dagtocht voor solozeilers op het IJsselmeer
en/of Markermeer begint op vrijdagavond met een
gezamenlijke borrel in het clubhuis van de Houtribhaven
in Lelystad. Op zaterdagochtend worden de route,
opdrachten en een overlevingspakket op het water
uitgedeeld bij het startschip. De eindbestemming wordt
bepaald aan de hand van de opdrachten en kan zowel
een haven zijn aan het noordelijk IJsselmeer als het aan
het Markermeer. Deze dagtocht voor solozeilers is
geschikt voor zowel beginners als gevorderden, voor
grote en kleine boten, voor mannen en vrouwen. Kortom
voor iedereen die plezier heeft in solozeilen

similar documents