Vraag 4 tm 6 behandelen over het notenschrift

Report
Notenschrift test jezelf
Hoe lees je noten? Hoe speel je
die noten op een piano of
klokkenspel
Vraag 1
• Beschrijf in
woorden welke lijn
de G aangeeft.
Antwoord 1
De tweede lijn van
onderen geeft de G
aan.
Deze lijn zit in het
rondje van de G sleutel.
Alle noten op die lijn
heten G
Vraag 2 - Welke letters horen
bij deze noten?
Antwoord 2 - Deze noten
heten allemaal G.
Vraag 3 - Op welke plaatsen op
een notenbalk kan een noot
staan? Geef vier antwoorden.
Antwoord 3
op een lijn
tussen twee lijnen
onder de notenbalk
boven de notenbalk
Vraag 4
Hoe weet je welke letter hoort bij noten ver
onder of boven de notenbalk?
Antwoord 4 - Tel verder met
hulplijntjes
Gebruik daarvoor de
hulplijntjes boven de
notenbalk.
of gebruik daarvoor
de hulplijntjes onder
de notenbalk.
Vraag 5
Welk patroon
herken je op een
piano bij de zwarte
toetsen?
Antwoord 5
• Bij een piano
wisselen groepjes
van twee en drie
zwarte toetsen
elkaar af.
Vraag 6 - Wijs de G aan.
• Rechts zie je een groepje
van drie zwarte toetsen
(Z) en vier witte toetsen
(W)
• Welke van de vier witte
toetsen is de G?
W
ZWZWZW
Antwoord 6 - De grote W is
de G
W
Z
WZ
W
ZW
Vraag 7
Hoe beschrijf je de
positie van de G
op een piano met
woorden?
Antwoord 7
Tussen drie zwarte
toetsen zitten twee
witte toetsen.
Daarvan is de
linker de G.
Vraag 8
Vier vragen over
het alfabet in
muziek:
• Welke letters gebruiken we in de
muziek?
• Hoeveel letters gebruiken we in de
muziek?
• Rechts van de G komt weer een ?
• Links van de A komt weer een ?
Antwoord 8
•
•
•
•
We gebruiken alleen: A B C D E F G
Zeven letters, meer letters gebruiken we niet.
Rechts van de G komt weer een A.
Links van de A komt weer een G
Vraag 9
Welke letters gebruiken we
op een Duits klokkenspel?
Hoeveel letters gebruiken
we daar?
Antwoord 9
A
HCDEFG
Zeven letters
Vraag 10
Wij gebruiken drie
typen letters.
Welke zijn dat?
Antwoord 10
• HOOFDLETTERS met een vierkantje
• HOOFDLETTERS
• kleine letters
Vraag 11
Bij welke letter
wisselt het type letter
bij een piano?
Antwoord 11
Het type letter wisselt bij bij alle C’s
Bijvoorbeeld: [B C D of B c d
Vraag 12 - Wat is een octaaf?
Antwoord 12 – Een octaaf is
een afstand van acht tonen.
Twee voorbeelden van een octaaf:
[G tot G
1[G, 2[A, 3[B, 4C, 5D, 6E, 7F, 8G
of de afstand van
F tot f
1F, 2G, 3A, 4B, 4c, 6d, 7e, 8f,
Vraag 13 - Wijs de zeven
letters vanaf G naar beneden
aan.
Antwoord 13
•G
•
•
•
•
•
•
F
E
D
C
[B
[A
Vraag 14 - Wijs de zeven
letters vanaf G naar boven
aan.
Antwoord 14
•
•
•
•
•
•
f
e
d
c
B
A
•G
Vraag 15
Kan je in gedachten deze
letters van boven naar
beneden en omgekeerd
opzeggen? Zo ja, dan zou
je de test moeten kunnen.
g
f
e
d
c
B
A
G
F
E
D
C
De test – Antwoord 15
Wijs de ? aan. De docent noemt een hoofdletter of een kleine letter.
Vraag 16 - Hoe werkt hoog en
laag bij notenschrift en piano?
notenschrift
Hoge tonen staan in de
notenbalk (hoger / lager)
Lager tonen staan in de
notenbalk (hoger / lager)
piano
Naar rechts op een piano
klinken de tonen steeds
……. (hoger / lager)
Naar links op een piano
klinken de tonen steeds
…….. (hoger / lager)
Vraag 16 - Hoe werkt hoog en
laag bij notenschrift en piano?
notenschrift
Hoge tonen staan in de
notenbalk hoger.
Lage tonen staan in de
notenbalk lager.
piano
Naar rechts op een piano
klinken de tonen steeds
hoger.
Naar links op een piano
klinken de tonen steeds
lager.
Vraag 17 - Ezelsbrug: Hoe vind
ik een toets op een piano?
1. De D zit altijd ……….
2. De C zit altijd ………..
3. De F zit altijd ………..
4. De G zit altijd ………..
Antwoord 17
1.
2.
3.
4.
De D zit altijd tussen twee zwarte toetsen
De C zit altijd links van twee zwarte toetsen
De F zit altijd links van drie zwarte toetsen.
De G is de linker van twee witte toetsen binnen
een groepje van drie zwarte toetsen.
Vraag 18
Hoe noem je een afstand
tussen twee letters?
Welke acht namen hebben
deze afstanden?
.
..
...
....
.....
......
.......
........
Antwoord 18
Een afstand tussen twee
letters noem je een interval.
Een voorbeeld:
Hoe noem je het interval b - e?
Bcde Dit zijn vier letters.
Rechts zie je bij vier stippen
Kwart…. Kwart = 4
Het interval b - e ofwel de afstand
tussen b en e noemen we een
kwart.
Priem .
Secunde . .
Terts . . .
Kwart . . . .
Kwint . . . . .
Sext . . . . . .
Septime . . . . . . .
Octaaf . . . . . . . .

similar documents