Kijk op praktijk in

Report
Kijk op praktijk
zó moet het!
Onderwijskundige visie
Onderwijskundige visie
Onderwijs laten aansluiten bij individuele
niveaus, tempo’s, leerstijlen en interesses
van onze leerlingen.
Resultaat
Onderwijs op het voor elke leerling hoogst haalbare niveau en passend
bij zijn/haar talent en persoonlijke ontwikkeling.
Kijk op praktijk: op papier
Zelf-ontwikkelde methode voor de praktijkvakken onderbouw:
- Theoriekaarten
- Theorietoetsen (ja/nee-vragen)
- Praktijkkaarten
- Vakportfolio (map)
- Centraal portfolio (map)
- Kijk op loopbaan (stagemap)
ICT onmisbaar (1)
ICT is onmisbaar bij het realiseren van onderwijs op
maat!
Bijhouden wat een leerling doet, hoe goed hij dat doet
en hoe veel tijd hij besteedt aan afzonderlijke
leeronderdelen. Op basis van deze informatie kan de
leerroute van de leerling een vervolg op maat krijgen.
ICT onmisbaar (2)
Werken met ict-middelen past bij de doelstellingen van
het praktijkonderwijs!
Met de inzet van ict kunnen leerlingen nog beter
voorbereid worden op de arbeidsmarkt en worden extra
handvatten geboden ter bevordering van hun zelfsturing
en zelfredzaamheid.
Kijk op praktijk: digitaliseren en personaliseren
Kijk op praktijk in
(1) Digitaliseren
(2) Personaliseren
Kijk op praktijk in PulseOn
-
Digitaal systeem dat leerlingen gepersonaliseerd leermaterialen aanbiedt
en hun leerproces en voortgang bijhoudt.
-
Via iPads hebben zowel docenten als leerlingen toegang tot de
leerobjecten.
-
De leerobjecten bestaan uit zowel theorie- en praktijkkaarten als
interactieve toetsen en (instructie)filmpjes.
-
Ideaal: afhankelijk van individuele wensen en mogelijkheden van de
leerling worden de manier van leren en de leervolgorde vastgesteld,
bijgehouden en indien nodig aangepast. Profiel van de leerlingen
correspondeert met de kenmerken van de leermaterialen (metadata).
Kijk op praktijk in PulseOn in de praktijk
Enkele eerste evaluatieresultaten Basis Koken
+
Leerlingen: totaal onverwacht vinden de leerlingen theorie (ja-nee-toets)
leuker dan de praktijk. Reden: spanning, resultaat ligt vast en direct inzicht
in cijfer. Game-element!
+
Leerresultaten: cijfers van theorie (op theorietoets) zijn hoger dan
voorheen.
+
Docent: lesvoorbereiding en planning zijn een stuk gemakkelijker
(tijdbesparing). Hiërarchie van leerobjecten vormt de basis en volgorde.
+
Schoolleiding: betrokkenheid bij visievorming is belangrijk en als zeer
positief ervaren.
-
Docent: meer gebruik maken van differentiatiemogelijkheden door
moeilijkere opdrachten te ontwikkelen voor voorlopers.
Programma voor vandaag
Drie korte interactieve sessies:
(1) Techniek: werking van PulseOn: leerdoelen, leerobjecten en leeranalyse
(2) Content en didactiek: van papieren methode naar digitale leerroute
(3) Praktijk: hoe werk je met PulseOn in de praktijk van Basis koken?
16.00 - 16.15 uur
Interactieve sessie
16.15 - 16.20 uur
Wisselmoment
16.20 - 16.35 uur
Interactieve sessie
16.35 - 16.40 uur
Wisselmoment
16.40 - 16.55 uur
Interactieve sessie
17.00 - 17.30 uur
Centrale afsluiting
Vragen en opmerkingen
T 0546 492400
@ [email protected]

similar documents