powperpoint - Let it Shine

Report
Uit Lucas 24
Blijf bij ons
Om zegen voor jonge mensen
bidden wij U, God.
Maak ze sterk en scherpzinnig,
bestand tegen leugens en schijnwaarden,
tegen de giftige lucht
die ze tegen wil en dank moeten inademen.
Beloof ze uw licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker
hun weg te zoeken.
Zegen ze met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.
Zegen ze met vreugde,
zegen ze in hun tranen.
Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.
Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienst.
Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag
en maak ze hoopvol voor de dagen die
komen.
En wees Gij voor hen
de stilste stem,
de vriend zonder naam.
De kracht die ons het leven geeft.
De kracht die ons het leven geeft.
De kracht die ons het leven geeft.
refrein
Zing dan a-adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
ja adem van vuur
Verwarm wat kil en koud in ons is.
Verwarm wat kil en koud in ons is.
Verwarm wat kil en koud in ons is.
refrein
Zing dan a-adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
ja adem van vuur
De gloed van Jezus brandt in ons hart.
De gloed van Jezus brandt in ons hart.
De gloed van Jezus brandt in ons hart.
refrein
Zing dan a-adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
ja adem van vuur
De Geest zet ons in vuur en vlam.
De Geest zet ons in vuur en vlam.
De Geest zet ons in vuur en vlam.
refrein
Zing dan a-adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
adem van vuur, a-adem van vuur,
ja adem van vuur
Voorg.:
Vol dankbaarheid komen wij tot U, Heer.
Kinderen: U bent als een Vader en Vriend voor ons.
Bij U mogen wij thuiskomen.
Volw.:
Steeds gaat Gij met ons op weg.
Gij laat ons niet alleen.
Kinderen: Uw Geest is een vuur dat oplaait
en warmte en licht uitstraalt.
Volw.:
Laat ons leven vanuit dat vuur
als blije en enthousiaste mensen.
Ze stonden op
Refrein
Staat op en weest niet bang.
Hij heeft ons aangeraakt.
Staat op en wees niet bang.
1
Hij heeft ons meegenomen
ver van het alledaagse
om vrij en overdeeld
te wonen in zijn dromen.
Refrein
Staat op en weest niet bang.
Hij heeft ons aangeraakt.
Staat op en wees niet bang.
2
We zien Hem in de ogen,
hervinden onze oorsprong,
gekoesterd door zijn zon.
Zijn licht is mededogen.
Refrein
Staat op en weest niet bang.
Hij heeft ons aangeraakt.
Staat op en wees niet bang.
3
Hij is de welbeminde, de
door God zelf gewilde zoon,
Jezus Mensenkind.
Zijn stem weet ons te vinden
Refrein
Staat op en weest niet bang.
Hij heeft ons aangeraakt.
Staat op en wees niet bang.
4
We kunnen hier niet blijven,
de wereld roept ons wakker.
Jezus gaat voor ons uit;
zijn liefde zal ons drijven
Filmpje heuvelland
Heer,
Jouw boodschap is er één om van te leven.
Jij brengt mensen samen.
Jij bent onze Herder.
Vandaag mogen wij leven
en rechtopstaand getuigen
dat Jouw liefde ons leven doet.
Heer,
doe ons weer verdergaan vol nieuwe hoop.
Zend uw Geest
opdat ook wij morgen zullen getuigen.
Refrein
Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan er voor!
Ga op zoek naar de richting in je leven.
Stap voor stap, samen hand in hand.
Ga op zoek naar de richting in je leven.
Stap voor stap, samen hand in hand. Hei!
Refrein
Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan er voor!
Zet je in voor de mensen om je heen,
Klein en groot, iedereen telt mee.
Zet je in voor de mensen om je heen,
Klein en groot, iedereen telt mee. Hei!
Refrein
Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan er voor!
Dank de Heer en klap samen in de handen.
Liefd’ en trouw vinden wij bij Hem.
Dank de Heer en klap samen in de handen.
Liefd’ en trouw vinden wij bij Hem. Hei!

similar documents