Presentatie workshop Roy

Report
Work shop nieuwe functionaliteit Roy-data
Nieuwe bevragings- en
procesmogelijkheden release voorjaar
2014
Tjeerd Wierda
Inhoudsopgave
•
•
•
•
•
•
•
•
Opzet van de aanpassingen
Zoekmethode particulier
Zoekmethode zakelijk
Vrije bevraging – STP bevraging
Overzicht bevragingsparameters Roy-data
Optimale zoekmethode voor uw situatie
Beschikbaarheid van schadevrije jaren
Systeemintegratie mogelijkheden
Aanpassingen zonder dat de bevragingen worden aangepast
• Onderscheid in zakelijke en niet zakelijke bevragingen op basis van
opgave van de geboortedatum.
• Met geboorte datum is particulier:
• Veranderd is: score voor voorstellen is opgehoogd van 50 naar 60.
Hierdoor minder ‘false positives’ met als effect dat doorlopende
bevragingen effectiever worden en eerder kunnen worden gestart.
• Voorstellen nu bij:
•
•
•
•
•
resultaten op doorzoeken op postcode huisnummer
meerdere resultaten gevonden
Resultaten met een zoekscore tussen 60 en 72 punten
Bij één score boven de 72 punten wordt het betreffende
royementsgegeven automatisch in gebruik genomen.
Methode wordt een vrije bevraging genoemd
Nieuwe zoekmethode zakelijk
• Indien er geen geboortedatum is opgegeven;
• Zoekmethode geoptimaliseerd voor resterende opgegeven entiteiten;
• Meerdere zoekstappen
• Dominant op kenteken + overige gegevens;
• Verder zoeken op naam en postcode/huisnummer;
• Tenminste 3 velden moeten zijn gevuld;
• Voorstellen tussen 75 en 85 punten
• Direct in gebruik boven 85 punten.
• Scores worden de aankomende tijd nadrukkelijk geëvalueerd.
•
Methode wordt een vrije bevraging genoemd.
Overzicht bevragingsparameters Roy-data
• Kopie toestaan ja/nee,
• wordt gebruikt indien in eerste instantie niets wordt gevonden. Bijde
copy is tevens zichtbaar wie de gegevens in gebruik heeft.
• Looptijd bevraging
• Hiermee wordt de doorlooptijd van de bevraging vastgesteld. Score 0 is een
eenmalige bevraging. Score > 0 is een doorlopende bevraging. De kosten
voor beide type bevragingen zijn gelijk.
• Zoekperiode
• Hiermee wordt aangegeven hoe oud de gegevens mogen zijn. De
royementsdatum is bepalend.
• Doorzoeken op postcode huisnummer ja/nee
• Indien men op zoek is naar huisgenoten is dit een geschikte functie. Tevens
geschikt voor zakelijke royementsgegevens. Gevonden resultaten op basis
van postcode huisnummer worden nooit automatisch in gebruik genomen.
Nieuwe bevragingsindicatoren
• STP indicator
•
•
•
•
•
Alleen in gebruik nemen bij een unieke match op kenteken + lijkende
overige gegevens;
Indien geen kenteken wordt opgegeven is de indicator niet toepasbaar;
Indien unieke match niet is gevonden worden lijkende resultaten op het
laatst getoond in een tweede stap.
Bevragingen met een STP indicator worden STP bevragingen genoemd.
Zelf interpreteerbare bevraging
•
•
•
Gegevens worden niet automatisch in gebruik genomen;
Zoekresultaten worden gepresenteerd met deelscores;
Ingebruikname dient plaats te vinden met ‘ingebruik name bericht’
Overzicht mogelijkheden
Optimale zoekmethode
situatie\beschikbare zoekgegevens
initieel
vervolg
NAW geen kenteken (waarop
royementsgegevens zijn afgegeven)
vrije doorlopende bevraging
doorzoeken op postcode
huisnummer, kopie toestaan,
aanpassen zoekperiode
NAW wel kenteken (waarop
royementsgegevens zijn
afgegeven)
STP bevraging incl doorzoeken
op postcode huisnummer
check kenteken, kopie
toestaan, aanpassen
zoekperiode
initieel incl vervolg
vervolg
beschikbare zoekparameters
kopie toestaan ja/nee
looptijd bevraging
looptijd bevraging
zoekperiode
doorzoeken op postcode huisnummer
STP indicator
zelfinterpreteerbare bevraging
Beschikbaarheid van royementsinformatie
Integratie mogelijkheden
Bevragen
Vanuit
Back-office
Bevraging
Zonder extra
postcode
Huisnr.check
Definitief
resultaat
(direct in
gebruik)
wachtbericht
Roy-data
Einde bericht
Verwerken
Resultaten
Back-office
Definitief
Resultaat
Roy-data
Web
browser
Bevraging
beëindigd
automatisch
handmatig
Voorlopige
Resultaten (code x)
(Meerdere
Gegevens,
Res tussen 60
en 72% matching)
Raadplegen
statusoverzicht
Bevragen
Vanuit
Back-office
Bevraging
met extra
postcode
Huisnr.check
Definitief
resultaat
(direct in
gebruik)
wachtbericht
Roy-data
Einde bericht
Verwerken
Resultaten
Back-office
Definitief
Resultaat
Roy-data
Web
browser
Bevraging
beëindigd
automatisch
handmatig
Voorlopige
Resultaten X
(Meerdere
Gegevens ,
Res tussen 60%
en 72% matching,
Gevonden op postcode
Huisnummer)
Raadplegen
statusoverzicht
Versturen definitieve resultaten naar
de back office via web browser
• Voorlopige resultaten worden definitief door in gebruik name in de
web browser,
• daarna kunnen deze royementsgegevens worden aangeboden als
definitieve royementsgegevens aan de back-office.
• Mogelijkheid wordt geboden via centrale instelling.
• Tevens mogelijkheid een einde bericht te versturen indien voorlopige
resultaten niet de gewenste resultaten bleken te zijn.
Voordeel: systematiek van ingebruikname behoeft niet in eigen back
office te worden gebouwd, lage investering
Nadeel: er wordt met meerdere systemen gewerkt.
Back office bevraging met instelling ‘verzenden extra resultaat
naar backoffice toestaan’
Bevragen
Vanuit
Back-office
automatisch
handmatig
Bevraging
zonder extra
postcode
Huisnr.check
Definitief
resultaat
(direct in
gebruik)
wachtbericht
Roy-data
Einde bericht
Verwerken
Resultaten
Back-office
Bevraging
beëindigd
Bevraging
beëindigd
Voorlopige
Resultaten X
(Meerdere
Gegevens,
Res tussen 60
en 72% matching)
Definitief
Resultaat
Einde bericht
Raadplegen
statusoverzicht
Roy-data
Web
browser
Ook voorlopige resultaten inde back-office
• Voorlopige resultaten kunnen onderscheiden (naast definitieve
resultaten), tonen en selecteren (igv meerdere royementsgegevens
gevonden)
• Kunnen versturen van een ingebruikname bericht
• Kunnen ontvangen van een bevestigingsbericht
Voorlopige resultaten op ja (in bericht)
Bevragen
Vanuit
Back-office
automatisch
Bevraging
met extra
postcode
Huisnr.check
Voorlopige
Resultaten ja
Definitief
resultaat
(direct in
gebruik)
wachtbericht
Roy-data
Einde bericht
Verwerken
Resultaten
Back-office
Voorlopige
Resultaten X
(Meerdere
Gegevens,
Res tussen 60
en 72% matching,
Gevonden op postcode
Huisnummer )
Ingebruikname
Bericht
voorlopige
resultaten
Goed
resultaat
handmatig
Beoordelen
Voorlopig
resultaat
Bevestiging
Ingebruikname
Onjuist
resultaat
Versturen
Ingebruikname
bericht
Opstarten
nieuwe
Bevraging,
periode 0
Roy-data
Deelscores voor de back office
• Dit is de zelf interpreteerbare bevraging
• Resultaten worden hierbij nooit automatisch in gebruik genomen;
• Partijen bepalen zelf op basis van de scores welke gegevens de juiste
zijn. De weging wordt derhalve door de partij zelf bepaald;
Functionele eisen
• Alle resultaten binnen halen;
• De juiste selecteren op basis van eigen business rules;
• Kunnen versturen van een ingebruikname bericht;
• Kunnen ontvangen van een bevestigingsbericht.
Tonen deelscores ingesteld voor de back-office
Definitief
resultaat
(direct in
gebruik)
Bevragen
Vanuit
Back-office
Bevraging
met Tonen
deelscores
wachtbericht
Roy-data
Einde bericht
Verwerken
Resultaten
Back-office
Resultaten
(goede resultaten
Meerdere
Gegevens,
Res tussen 60
en 72% matching)
Bevestiging
Ingebruikname
Ingebruikname
Bericht
(voorlopige)
resultaten
Goed
resultaat
automatisch
handmatig
Beoordelen
resultaten
Onjuist
resultaat
Versturen
Ingebruikname
bericht
Opstarten
nieuwe
Bevraging,
periode 0
Roy-data
VRAGEN?

similar documents