NL-coach 25 mei 2014 - ECO

Report
Zondag 25 Mei 2014
ECO-COACHEN
vinden - binden - scoren
1
Wat je uitstraalt krijg je terug
ECO-coachen “A way of life”
2
Even voorstellen
Tjalling van den Berg
• Eco-coach sc Heerenveen
• Eco-coach Olympische amazone Adelinde Cornelissen
• Oprichter Turnacademie CIOS
• KNKB bondscoach met missie
Berber van den Berg
• Eco-coach
• Sportpsycholoog
• Topsport Turnen (EK, WK)
Winfred Boekhoudt
• Eco-coach
Jelle de Jager
• ECO-coach
3
Leiding geven: Trainer versus Eco-coach
Trainer:
• geeft veel opdrachten
• veel op groep gericht
• zet zichzelf centraal
• meer op product
• koerst op zekerheid
• accent fysiek
Eco-coach:
• stelt veel vragen
• duikt meer in individu
• zet sporter centraal
• meer op proces
• koerst op vernieuwing
• accent mentaal
Coachen is een ander vak…
Hoeveel procent van (sport)prestatie is mentaal?
You can do anything you set your mind to!
Extravert (E) of Introvert (I)
E = Ik gedraag me energiek
I = Ik gedraag me ingetogen
E = Ik praat luid
I = Ik praat zacht
E = Ik neig naar actie
I = Ik wacht af
E = Ik pak van alles zomaar aan
I = Ik wil er eerst over nadenken
E = Ik zet zaken in beweging
I = Ik sluit liever aan
Sensing (S) en iNtuition (N)
S = Ik vat dingen letterlijk op
N = Ik zoek naar de betekenis van dingen
S = Ik ben praktisch
N = Ik ben meer een denker
S = Ik ben gewoon
N = Ik ben uniek
S = Ik sta met beide benen op de grond
N = Ik ben fantasievol
S = Ik ben vooral gericht op feiten
N = Ik ben vooral gericht op ideeën
Thinking (T) of Feeling (F)
T = Ik vertrouw op logica voor ik beslis
F = Ik ga op mijn gevoel af bij een beslissing
T = Ik ben recht door zee en direct
F = Ik ben tactvol
T = Ik ben kritisch en wil met argumenten winnen
F = Ik ben vriendelijk en wil partijen verenigen
T = Ik ben streng maar rechtvaardig
F = Ik ben een gevoelsmens
T = Ik ben zakelijk en blijf bij het onderwerp
F = Ik ben gevoelig en dwaal af als het zo uitkomt
Judging (J) of Perceiving (P)
J = Ik ben georganiseerd en netjes
P = Ik ben ongeorganiseerd en slordig
J = Ik doe alles stap voor stap
P = Ik doe van alles tegelijk
J = Ik hou van regels en systemen
P = Ik hou van improviseren en opties openhouden
J = Ik neem de spanning weg door op tijd te beginnen
P = Ik creëer spanning door op het laatste moment te beginnen
J = Ik wil controle en neem graag het initiatief
P = Ik wil vrijheid en initiatief interesseert mij niet zo
1. Profiel
VAKLUI
ESTP
ESFP
ISTP
ISFP
Promotor
Performer
Ambachtsman
Componist
RATIONALIST
ENTJ
ENTP
INTJ
INTP
GESTRUCTUREERDE WERKER
ESTJ
ESFJ
ISTJ
ISFJ
Supervisor
Verzorger
Plichtvervuller
Loyalist
Veldheer
Uitvinder
Mastermind
Architect
IDEALIST
ENFP
ENFJ
INFP
INFJ
Inspirator
Leraar
Heler
Raadgever
2. Coachstijl
VAKLUI
Doen
Veel variatie
Vrijheid in taak
GESTRUCTUREERDE WERKER
Stap voor stap
Duidelijkheid in taken
Behoefte aan beloning
RATIONALIST
Betrekken bij strategie
Zelf leren
Voor problemen zetten
IDEALIST
Uitdagen met
ontwikkeling
Ruimte voor creativiteit
Persoonlijk contact
3. Stress-signalen
VAKLUI
Overbezorgd
Isoleren
Negatief zelfbeeld
Bot
Ruzie maken
Perfectionistisch
Overactief
Sarcasme
GESTRUCTUREERDE WERKER
Kritiek op anderen
Aan jezelf twijfelen
Overhaast beslissen
Jezelf verwaarlozen
Ongevraagd helpen
Jezelf terugtrekken
Zelfkritiek hebben
Perfectionistisch
Pessimisme
Angsten hebben
RATIONALIST
Overzicht verliezen
Overhaast beslissen
Doorrammen
Arrogantie
Zelfmedelijden
Richten op details
Hulp weigeren
Woedend reageren
Toegeven aan verleidingen
Isoleren
IDEALIST
Niets afmaken
Lichamelijke problemen
Woede-aanvallen
Zelfmedelijden
Richten op details
Nonchalant
Pessimistisch
Ontkennen van problemen
Toegeven aan verleidingen
4. Stress vermindering
VAKLUI
RATIONALIST
Ontspannen
Gevoelens delen
Relativeren
Kansen zien
Overzicht houden
Zelfbeeld bijstellen
Focus op doelen
‘Nee’ zeggen
Luisteren
Ontspannen
Beslissingen uitstellen
Dingen afmaken
Prioriteiten stellen
Relaties onderhouden
Controle loslaten
Iets nieuws oppakken
Anderen bij problemen
betrekken
GESTRUCTUREERDE WERKER
Relativeren
Overzicht houden
Anderen niet overschatten
‘Nee’ zeggen
Omgaan met kritiek
Aandacht voor jezelf
Succes koesteren
Gevoelens delen
Plezier en ontspanning
IDEALIST
Normen en waarden
Tijd voor jezelf
Dingen afmaken
Relativeren
Eerst luisteren dan
oordelen
Mediteren
Inspirerende dingen doen
Weglopen bij frustraties
Zelfbeeld oppoetsen
Overzicht houden
5. Mindset VINDEN
1.
Het gaat altijd om een winnende houding
2.
Kom niet binnen, maar kom op!
3.
Wat je uitstraalt, krijg je terug
4.
Een duidelijk doel geeft je energie en maakt je weerbaar
5.
Denk niet in belemmeringen, maar in mogelijkheden
6.
Kijk niet achterom, maar richt je op de toekomst
7.
Veranderen begint bij jezelf
8.
Ken, ben en blijf jezelf
5. Mindset BINDEN
1.
Bind je aan een gezamenlijk doel
Wij
2.
Zoek mensen, die in je geloven
3.
Eerst volgen, dan leiden
4.
Zoek de kracht van samen
5.
Eenheid in diversiteit!
6.
Spreek je conflicten snel uit
7.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder
8.
Toon commitment
Weerbaar
Winnen
Wendbaar
Snelheid
5. Mindset SCOREN
1.
Wees zeker dat je het uiterste hebt gegeven
2.
Verbeter jezelf elke dag
3.
Denk niet in winnen of verliezen
4.
Stap vaker over grenzen heen
5.
Counter crisismomenten
6.
Vermijd afleiding
7.
Focus op je doel
8.
Winnen is een keuze
De test is klaar, aan het eind van de dag zal jouw
ECO TYPE paspoort klaar zijn!
Binden aan doel!
•
•
•
•
Bepaal je doel
Kort en krachtig
Positief
Zie jezelf slagen!
Droom niet je leven, maar leef je droom
3
Wat je uitstraalt krijg je terug…
Je houding stuurt je gevoel!
• Je borst vooruit
• Je schouders naar achteren
• Hoofd rechtop en kin vooruit
• Blik is strak en direct
• Altijd op twee benen staan
3
“A way of life”
Succes is een keuze
3
Als talent geen mentaliteit heeft, dan wint mentaliteit het van talent!
Succes is een keuze
Winnaars zeggen: ‘ ik maak het onmogelijke waar ‘
Verliezers zeggen: ‘ het wordt moeilijk ‘
www.mentaalsterk.com
www.eco-coach.nl
Eco Coach
@ECO_Coach / @Berbievdberg
3
Waarom wachten met verbeteren?
Ieder bedrijf heeft immers een coach nodig op eredivisie
niveau! Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:
3
Geert Teitsma
Eco-coach Organisatie
06-12504136

similar documents