Armoede op het platteland en in de stad

Report
OBSERVATOIRE
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
BRUXELLES
OBSERVATORIUM
VOOR GEZONDHEID EN
WELZIJN
BRUSSEL
Seminarie 25/04/2013
Armoede op het
platteland en in de stad
Sarah Luyten
www.observatbru.be
OBSERVATOIRE
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
BRUXELLES
OBSERVATORIUM
VOOR GEZONDHEID EN
WELZIJN
BRUSSEL
Seminarie 25/04/2013
Armoede op het
platteland en in de stad
Sarah Luyten
www.observatbru.be
HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN
• Gemeenschappelijk GemeenschapsCommissie
• Verzamelen, verwerken en verspreiden van
informatie
• Ondersteuning van het beleid
• Armoede en gezondheid
• Multidisciplinair team (10 VTE)
HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN
informatiedoorstroom
bevolking - werkveld – wetenschappers - beleid
Actoren op
het werkveld
Wetenschappers
Beleid
VERTALING NAAR BELEID? TERREIN?
• Complexe indicator
• Synthese indicator:
• voordeel = Armoede wordt met een multidimensionele
bril bekeken
= Armoedebestrijding wordt in het beste geval
ieders verantwoordelijkheid
• nadeel = Armoedebestrijding wordt in het slechtste
geval niemand zijn verantwoordelijkheid
Beleid is gefragmenteerd georganiseerd
GEBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN
Bevolking onder de armoederisicogrens per gewest, inkomens 2009
Alleenstaande: 973 €
Alleenstaande ouder met
twee kinderen: 1 557 €
Koppel met twee
kinderen: 2 044 €
GEBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN
Bevolking onder de armoederisicogrens per gewest, inkomens 2009
Alleenstaande: 973 €
Alleenstaande ouder met
twee kinderen: 1 557 €
Koppel met twee
kinderen: 2 044 €
GEBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN
Aantal en aandeel rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging (RVV of OMNIO) en hun personen ten laste, Brussels Gewest,
1 januari 2012
Categorie
Aandeel gerechtigden en personen ten laste in de
bevolking
Leeftijd
0-17
18-24
25-64
65+
Totaal
WIGW
2,3 %
2,6 %
2,4 %
13,5 %
3,9 %
OCMW-steuntrekker
Inkomensgarantie voor ouderen of
rentebijslag
8,6 %
8,6 %
5,1 %
0,9 %
5,6 %
0,2 %
0,5 %
0,2 %
8,8 %
1,4 %
Mensen met een handicap
1,3 %
1,4 %
2,1 %
4,2 %
2,2 %
Kinderen met verhoogde kinderbijslag
0,7 %
0,3 %
0,1 %
0,0 %
0,2 %
Langdurig werklozen
3,7 %
3,6 %
3,5 %
0,7 %
3,2 %
Alleenstaande ouder
0,8 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
0,3 %
OMNIO-statuut
11,1 %
4,3 %
4,7 %
0,3 %
5,5 %
Behorende tot meerder categorieën
2,7 %
3,6 %
1,5 %
1,5 %
2,0 %
Totaal
31,4 %
25,3 %
19,7 %
29,9 %
24,2 %
Bron: Kruispuntbank sociale zekerheid 2012, Rijksregister 2011
GEBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN
CONTINUUM STAD - PLATTELAND
GELIJKENISSEN ARMOEDE STAD - PLATTELAND
Kenmerken armoede op het platteland
Woningmarkt
Transport en mobiliteit
Risicogroepen: jongeren
Toegankelijkheid diensten
WONINGMARKT
Aandeel van de huurprijs in het leefloon, Brussels Gewest, 2010
Huishoudens- Leefloon
type
Alleenstaande 770,18 €
Kenmerken huurwoning
Aantal
Comfortslaapkamers peil
0
1
1
Gezin:
1026,91 € 1
alleenstaande
1
met
2
kind(eren) of
koppel met of
zonder
kind(eren)
C2
C1
C2
C1
C2
C2
Aandeel
Gemiddel van de
de
huur in
huurprijs het
budget
418 €
54,3 %
460 €
59,7 %
485 €
63,0 %
460 €
44,8 %
485 €
47,2 %
575 €
56,0 %
Budget
na de
betaling
van de
huur
352,18 €
310,18 €
285,18 €
566,91 €
541,91 €
451,91 €
Bron: De Keersmaecker, 2011
TRANSPORT - MOBILITEIT
Bron: Samarcande association, Inter-Environnement Bruxelles, SOS Jeunes-Quartier libre asbl (2008) Jeunes en ville,
Bruxelles à dos ? L’appropriation de l’espace urbain bruxellois par des jeunes de différents quartiers, Inter-Environnement
Bruxelles, Bruxelles, p.54
TRANSPORT - MOBILITEIT
Bron: Samarcande association, Inter-Environnement Bruxelles, SOS Jeunes-Quartier libre asbl (2008) Jeunes en ville,
Bruxelles à dos ? L’appropriation de l’espace urbain bruxellois par des jeunes de différents quartiers, Inter-Environnement
Bruxelles, Bruxelles, p.56
TRANSPORT - MOBILITEIT
« Ik breek mijn hoofd er niet meer over, ik heb geen abonnement, ik heb
vrienden in Peterbos, maar ook vrienden in andere buurten en om uit deze buurt
te geraken om gewoon maar naar Rogier te gaan, er is geen metro, je moet op
de bus wachten, ik heb geen abonnement, ik ga dus een boete krijgen, beter om
in Peterbos te blijven. Voor mij is dat een beperking »
JONGVOLWASSENEN IN ARMOEDE
Aandeel gerechtigden op het leefloon en equivalent leefloon, 2012
TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN
POCICO PLUS
• Uitdiepen kennis databanken, gebruik
databanken, statistische methodes
• Interactie stad- platteland
• Gelijkenissen van de armoedeproblematiek:
•Zelfde levensdomeinen, prioriteiten,
risicogroepen
•Andere vorm
•Aangepaste oplossingen

similar documents