IT Session Two Lessons Three and Four Outline         IT Test 1 International Phonetic Alphabet IPA – Interactive chart Exercise 1 Český národní korpus British National Corpus Google helps Exercise 2

Report
IT
Session Two
Lessons Three and Four
Outline








IT Test 1
International Phonetic Alphabet
IPA – Interactive chart
Exercise 1
Český národní korpus
British National Corpus
Google helps
Exercise 2
International Phonetic Alphabet
IPA – Interactive chart
 http://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm
Exercise 1
– Write the sentences





/maɪ nju: waɪf is mʌtʃ mɔ: klevə ðən jɔ:z/ !
/wen dəz jɔ: pɑ:ti bɪɡɪn/ ?
/meɪk heɪ ʌntɪl ðə sʌn ʃaɪnz/
/aɪ həv nevə bin tə speɪn/
/ɪntənæʃn̩əl fənetɪk ælfəbet is i:zi/

See also http://www.photransedit.com/Online/Text2Phonetics.aspx
Český národní korpus
 http://ucnk.ff.cuni.cz/verejny.php
 Korpus je soubor počítačově uložených textů
(v případě mluveného jazyka - přepisů záznamu
mluvy), který slouží k jazykovému výzkumu. K práci
s tímto korpusem slouží speciální vyhledávací
program. S jeho pomocí je možné vyhledávat slova
a slovní spojení v kontextu a zjistit
jejich frekvenci v korpuse i původní textový zdroj.
Umožňuje i další zpracování nalezeného (např.
abecední třídění apod.). U některých korpusů lze
vyhledávat například i podle slovních druhů (a mnoha
dalších gramatických kategorií).
British National Corpus
 http://www.natcorp.ox.ac.uk/
 http://corpus.byu.edu/bnc/
 The British National Corpus (BNC) is a 100
million word collection of samples of written
and spoken language from a wide range of
sources, designed to represent a wide
cross-section of British English from the
later part of the 20th century, both spoken
and written.
Google helps…
 www.google.com
 Type “she smiled on me” and “she smiled at
me” in the Google
Exercise 2
Answer the followong questions:
1)
2)
3)
4)
Do we usually use comma after firstly?
Can we ever use the London?
In English, do we use Golem or golem?
Do we say I flew over Europe or I flew above
Europe?
5) Do we say What did you have for a breakfast?
or What did you have for breakfast?

similar documents