Geconfronteerd met geweld

Report
Trefdag Suggnomé
Thema "binnenbrengen van daderperspectief
bij het slachtoffer en binnenbrengen van het
slachtofferperspectief bij de dader“
-21 november 2013-
uitnodiging
• Vermijden van toekomstig (partnergeweld) in
concrete situaties, hoe gebeurt dit in de praktijk?
In deze workshop wordt er vertrokken vanuit de
werkwijze en ervaring van twee praktijkwerkers.
Met welke hindernissen worden hulpverleners in
de praktijk geconfronteerd bij slachtoffers en
daders van partnergeweld om de feiten
bespreekbaar te maken, inzicht te verschaffen in
de problematiek en toekomstig geweld te
voorkomen?
Voorstelling van het Onthaalpunt
Partnergeweld
•
•
•
•
Samenwerking justitie - politie – hulpverlening
Doelgroep: daders en koppels
Vrijwillig maar niet vrijblijvende hulpverlening
Werken rond veiligheid en stoppen van geweld
Wat roept partnergeweld bij jullie
op? En met welke moeilijkheden
worden jullie in de praktijk
geconfronteerd?
Relatiedynamieken
•
•
•
•
•
•
Dynamisch en complex proces
opeenstapeling van factoren / multi-problem situaties
zowel op het niveau van het individu als het koppel / gezin.
Veelal wisselwerking tussen partijen
spiraal van acties en reacties waarin men verstrikt geraakt
Elke partner eigen beleving en interpretaties van
gebeurtenissen
• Aard, ernst en frequentie nemen toe zonder interventie
• Wederzijdse afhankelijkheid
Complementaire dynamiek
Een partij controleert en intimideert, de ander is angstig ondergeschikt, meester en slaaf. Als de ondergeschikte zich
verzet voert de dominante partij de controle en intimidatie op
tot de ondergeschikte weer meegeeft
Complementair
Symmetrische dynamiek
Een vechtpaar, zijn aan elkaar gewaagd. Machtsstrijd,
escalaties en gevechten, psychologisch en fysiek.
Symmetrisch
Spiraal van geweld
Spanningsopbouw
Escalaties
Primitief
brein: VVV
Razend
In paniek
Toename van
Bloeddruk
middelen
Boos
Stress hormonen
Bang
Hartslag
Hoge snelle
ademhaling
Geprikkeld
Waakzaam
spierspanning
Reflectief
brein
30/10/2013
Justine van Lawick 22 april 2010
Stress factoren
DE 5 G’S
Observatie-interpretatie
● Observatie
Wat je ziet en hoort
● Interpretatie
Wat je denkt dat je ziet en hoort
Filmfragment
Te doy mis ojos
De gedragsketen
• GEBEURTENIS
Wat was er aan de hand, wat observeerde je?
• GEDACHTEN
Wat dacht je op dat moment?
• GEVOELENS
Welke gevoelens riep de gebeurtenis bij je op?
• LICHAMELIJKE SIGNALEN
Welke signalen gaf je lichaam op dat moment?
• GEDRAG
Welk gedrag heb je gesteld?
• GEVOLGEN
Wat waren de gevolgen van je gedrag op:
» Korte termijn
» Lange termijn
Time-out
• Word je bewust wanneer een escalatie uit de hand dreigt te
lopen.
• Let hierbij op lichaamssignalen (hartslag, bloeddruk,
ademhaling, …).
• Ga actief kalmeren voordat het misgaat, ga bijvoorbeeld naar
een andere ruimte. Aarzel niet te lang om in de-escalatie te
gaan. Het is een goede gelegenheid om na te gaan hoe het
bestaande conflict op te lossen.
• Als de ander wil stoppen, wil gaan kalmeren of de ruimte wil
verlaten mag je dat niet aanvechten.
• Nadat je gekalmeerd bent ga je terug en herstel je het contact
met een alledaagse opmerking (wil je koffie / ik ben er
weer…)

similar documents