de presentatie

Report
De Ecologische (ICT) Leider
Richard Robertson, Msc
Agenda
• Even voorstellen
• Waarom deze presentatie?
• Een model voor groei: de S-Curve
• De S-Curve navigeren
• De theorie toegepast
• Terugkoppeling en samenvatting
• Vragen
Even voorstellen
• Richard Robertson
• Universiteit Leiden:
–
–
–
–
Sociale & Organisatie Psychologie
Economische & Consumenten Psychologie
Honours Class: Leiden Leadership Programme
Onderzoekstraject Change Logic (MA & CA, USA)
• Nyenrode Business Universiteit
• Gedachtegoed Human Insight
– Ontwikkeld door Prof. Peter Robertson, M.D.
Even voorstellen
• Human Insight:
– Consultancy, educatie en onderzoek
– Pionier in Organisatie Ecologie
– Uniek onderzoek, over verschillende gebieden:
•
•
•
•
•
Cybernetica
Psychologie
Biologie
Natuurkunde
Bedrijfskunde
Waarom deze presentatie?
• Groeien en innoveren cruciaal voor overleving
– Zeker in ICT sector!
• Nieuwe manier om tegen groei aan te kijken
• Laat de juiste personen de juiste dingen doen
op de juiste plek en op het juiste moment op
de S-curve, dan worden groei en innovatie
onvermijdelijk
De S-curve
oogst
groei
etc
oogst
geboorte
geboorte
tijd
De S-curve
De S-curve
groei
De S-curve
tijd
9
De S-curve
Oogst
Investeer
$$$$$$
$$$
$$$$$$$$$
Herfst
$$$$$$$$$
$$$$$
Zomer
$$$$
Winter
$$$
$$
$
Lente
$$$
$$$$$$
Winter
De S-curve
IBM
Apple(?)
oogst
groei
etc
oogst
Nokia
Blackberry
Borders
Kodak
Blockbuster
geboorte
geboorte
tijd
De S-curve
Voorbeeld van een organisatie op de S-curve: HP
…hoe nu verder?
De S-curve navigeren
© Denyskuvaiev | 20120218 | Ukainian Junior Championships Sumy, Ukraine | Permission Granted to P. Robertson by Dreamstime.com on 20130407
De S-curve navigeren
• Positie van organisatie op de S-curve is afhankelijk van
individuele bijdragen van werknemers aan deze curve
• Iedereen heeft stabiele, unieke optimale bijdrage aan de Scurve
• Een uitvinder wordt nooit een boekhouder en een
boekhouder wordt nooit een uitvinder, maar iedereen is
nodig!
• Voor continue groei en innovatie moeten de juiste personen
de juiste dingen doen op de juiste plek en op het juiste
moment op de S-curve
De S-curve navigeren
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
De S-curve navigeren
Accounting,
Legal
Quality Management,
Service
Productie
Sales
R&D
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
De S-curve navigeren
Alléén focus op de toekomst kost veel geld en levert weinig op
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
De S-curve navigeren
Focus alléén op het einde levert geld op maar géén volgende groei-curve
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
De S-curve navigeren
Geen focus op het midden resulteert in operationeel falen
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
De S-curve navigeren
Boodschap: Manage de gehele curve
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
De S-curve navigeren
Dus… Hoe kunnen we nu in de praktijk de juiste
mensen de juiste dingen laten doen op de juiste
plek en op het juiste moment op de S-curve?
De theorie in de praktijk
• Analyseren van unieke optimale bijdrage aan
de S-curve (stabiel talent)
• Meetbaar & concreet maken
• 3 kernvragen:
– Waar draag ik optimaal bij aan de S-curve?
– Is de bijdrage gericht op relaties of op content?
– Is de bijdrage specialistisch of generalistisch?
De theorie in de praktijk
• 3 kernvragen over de S-curve, 3-dimensies in 1
model: de AEM-Cube®
De theorie in de praktijk
Kernvraag 2: is de
bijdrage gericht op
relaties of op
content?
Kernvraag 3: is de
bijdrage specialistisch
of generalistisch?
Kernvraag 1: waar draag ik optimaal bij aan de S-curve?
De theorie in de praktijk
Waar draag ik optimaal bij aan de S-curve?
8 6
7
2
4
5
8
7
6
3
5
1
4
3
2
1
Exploratie
Bewaken, behouden
Structureren, reguleren
Bouwen, concretiseren
Ontdekken, bedenken
Stabiliteit
1-8 = De optimale bijdrage van iemand aan een fase van de S-curve
N.B.: de S-curve is de gespiegelde exploratie-stabiliteits as van de AEM-cube®
De theorie in de praktijk
Voorbeeld van verschil in optimale bijdragen op de S-curve: Apple
Cook
Jobs
De theorie in de praktijk
Is de bijdrage gericht op relaties of op content?
8 6
7
2
4
5
8
7
Denk aan Produkt
6
3
Denk aan Klant
5
1
4
3
Mens-attached
Materie-attached
Denk aan Klant
2
1
Exploratie
Denk aan Produkt
Denk aan Klant
Denk aan Produkt
Denk aan Klant
Denk aan Produkt
Stabiliteit
1-3-5-7 Vóórkant: optimale bijdrage is op inhoudelijke aspecten
2-4-6-8 Achterkant: optimale bijdrage is op relationele aspecten
De theorie in de praktijk
Voorbeeld van verschil in bijdragen gericht op relaties versus content:
Yahoo
Mallet
Edwards
Filo
Koogle
Yang
De theorie in de praktijk
Complexiteits-Perspectief
Is de bijdrage specialistisch of generalistisch?
3
2
3
Tussen specialistisch
en generalistisch
2
1
1
Specialistisch
Generalistisch
De theorie in de praktijk
Voorbeeld van verschil in bijdragen gericht op specialisme versus
generalisme: Yahoo versus Apple
Cook
Mallet
Edwards
Filo
Koogle
Jobs
Yang
Yahoo
Apple
De theorie in de praktijk
Voorbeeld van verschil in bijdragen gericht op specialisme versus
generalisme: Yahoo versus Apple
Jobs
Yang
Jobs
Yang
Yahoo
Apple
Terugkoppeling en samenvatting
De ICT-sector beweegt snel:
groeien, innoveren en performen zijn cruciaal
voor overleving
Terugkoppeling en samenvatting
 Maak de sprong naar de
volgende curve en groei door!
 Zorg voor financiële, juridische,
compliance, kwaliteits controle
 Consolideer en bouw de juiste governance
structuren, procedures, normen, regels
 Bouw operationele productie
 Breng de innovatie naar de markt
 Test en ontwikkel nieuwe zaken in de praktijk
 Vind nieuwe dingen uit (en zet uitvinders
aan het werk met de volgende curve)!
Terugkoppeling en samenvatting
• Waar dragen mensen optimaal bij aan de Scurve?
– Zorg ervoor dat de gehele curve wordt doorlopen!
• Is de bijdrage gericht op relaties of op content?
– Zorg voor een goede verbinding tussen beiden!
• Is de bijdrage specialistisch of generalistisch?
– Zorg voor een goede verdeling specialisten en
generalisten!
Terugkoppeling en samenvatting
Laat de juiste mensen de juiste dingen doen op
de juiste plek en op het juiste moment op de Scurve:
dan zijn groei en performance onvermijdelijk
Hartelijk bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?

similar documents