PowerPoint

Report
Het zoeken en verwerken
van bronnen
Index
• Bronnen: wat, waarom en hoe?
• Verzamelen
– Zoeken
– Selecteren
– Noteren
• Analyseren en interpreteren
• Verwerken en vermelden in eigen tekst
Wat doe je met bronnen?
Bronnen geven…
• informatie over jouw onderwerp
• informatie waarmee je uitkomsten kunt uitleggen, verklaren
Daarom moet je bronnen kunnen…
• opzoeken
• selecteren
• vastleggen
• analyseren
• weergeven in je eigen woorden
• koppelen aan jouw onderzoek
Waarom bronnen?
•
•
•
•
Om je onderwerp af te bakenen
Om de onderzoeksvragen mee te bedenken
Om de onderzoeksvragen mee te beantwoorden
Om jouw uitkomsten uit te leggen, te verklaren
Hoe? Stap voor stap!
Stap 1: zoek naar bronnen
Stap 2: selecteer de bruikbare bronnen
Stap 3: noteer de gegevens voor bronvermelding
Stap 4: bestudeer en orden de bronnen
Stap 5: verwerk de bronnen in jouw tekst
Stap 6: maak de literatuurlijst
Stap 1. Hoe zoek ik?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zoek op kernbegrippen uit je Mind Map of Topic Schema
Zoek op kernbegrippen uit je onderzoeksvragen of hypotheses
Zoek vooral naar recente bronnen
Gebruik de ‘sneeuwbalmethode’: gebruik verwijzingen in belangrijke
documenten om nieuwe bronnen te vinden
Zoek in de bibliotheek, mediatheek, op internet
Zoek in de wetenschapsbijlage van kranten
Zoek naar hoofdstukken uit boeken
Zoek in (populaire) wetenschappelijke tijdschriften
Zoek via Google Scholar
Voorbeeld zoektermen
Bij het thema alcohol zoek je bijvoorbeeld op:
• Leeftijdgrens 18 jaar
• Campagne NIX18
• Gevolgen voor horeca
• Invloed van ouders
• Invloed van school
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ‘Hoe verzamel ik mijn bronnen?’
Stap 2. Hoe selecteer ik?
• Noteer welke specifieke informatie je nodig hebt
• Lees je bronnen snel: je scant ze nu alleen op die specifieke
informatie waar je naar op zoek bent
• Zet de bronnen die je kunt gebruiken bij elkaar en geef per bron
met trefwoorden aan welke kernbegrippen daarin worden
behandeld
Stap 3: noteer de gegevens
• Leg vast!
• Noteer welke zoeksystemen en zoektermen je hebt gebruikt
• Noteer meteen alle gegevens van bronnen die bruikbaar lijken: maak je
lijst met je gebruikte bronnen compleet voordat het boek alweer in de
bieb ligt!
Stap 4: bestuderen en ordenen (1)
•
•
•
•
•
•
•
Lees de bronnen grondig
Maak aantekeningen
Beoordeel de informatie op bruikbaarheid
Analyseer de informatie
Koppel de informatie aan jouw onderzoek
Bekijk welke informatie ontbreekt
Bedenk na waar je missende informatie kunt vinden
Stap 4: bestuderen en ordenen (2)
Waarom analyseren?
Als je niet analyseert en meteen begint met schrijven
• produceer je vaak een erg opsommerige tekst
• is je tekst duidelijk een kopie van stukjes van anderen
• zit er weinig opbouw in je verhaal
• heeft je tekst geen eigen boodschap
• heeft je tekst vaak weinig diepgang
Stap 4: bestuderen en ordenen (3)
• Maak een schema waarin je de gevonden bronnen (websites, boeken,
artikelen) in onderbrengt. Op deze manier heb je een overzicht en kun je
de informatie straks heel handig in je werkstuk invoegen.
• Het bespaart echt veel tijd!
• Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 3: ‘Hoe analyseer en interpreteer ik mijn
bronnen?’
Voorbeeld van een schematische
ordening
•
Bron: Handboek Academisch Schrijven, Joy de Jong (2011)
Naam artikel 1,
auteur, jaar
Naam artikel 2,
auteur, jaar
Naam artikel 3,
auteur, jaar
Deelvraag 1
Antwoord 1
“Inhoud deelvraag Pagina…+…+…
Antwoord 2
1…”
Pagina …+…+…
Antwoord 1
Pagina…+…+…
Antwoord 2
Pagina …+…+…
Antwoord 1
Pagina…+…+…
Antwoord 2
Pagina …+…+…
Deel vraag 2:
…
“Inhoud deelvraag
2..”
…
…
Stap 5: Hoe verwerk ik bronnen in mijn
tekst? (1)
Tip 1: Geen knip en plakwerk!
Lekker snel en makkelijk passages kopiëren en in jouw tekst plakken?
Doe het niet!
• Je krijgt een lelijke, onsamenhangende tekst waarmee je niet laat zien dat
je inzicht hebt in de stof
• Het is zo niet meer je eigen werk
• Je pleegt plagiaat als je teksten van anderen overneemt zonder
bronvermelding
Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst?
Tip 2: parafraseer tekst uit de bronnen (2)
•
•
Vat de tekstdelen die je kunt gebruiken in je onderzoek samen in eigen woorden
Wil je het geparafraseerde tekstdeel uitleggen? Gebruik een eigen voorbeeld!
Hoe maak je een goede parafrase?
• Herlees de passage tot je deze volledig begrijpt
• Leg de originele tekst weg en geef de informatie in een nieuwe vorm, samengevat
in eigen woorden, weer
• Controleer of jouw tekst alle belangrijke informatie bevat en of er geen termen
letterlijk overgenomen zijn
• Vermeld bij elke parafrase tussen haakjes de naam van de auteur en het jaartal
van de uitgave: (Hoeken, 2011)
Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst?
(3)
Tip 3: gebruik citaten met mate
• Soms staat het zo treffend beschreven dat je het in eigen woorden echt
niet net zo duidelijk kunt zeggen. Alleen dan mag je de bron letterlijk laten
´spreken´
• Vermeld daarbij wel altijd de naam van de auteur, het jaartal van de
publicatie en de bladzijde waar het citaat gevonden is: (Hoeken, 2011,
p.157)
• Denk eraan dat als je afbeeldingen, tabellen of grafieken overneemt je
daarbij ook auteur, jaartal en bladzijde moet vermelden
Stap 6: maak de literatuurlijst
Geef bij elke bron aan van wie het is, waar deze vandaan komt en wanneer
deze geschreven is. Op die manier kan de lezer verder lezen en eventueel
checken of het wel klopt wat je zegt.
• Verwijs naar de bron bij parafrases en citaten in je tekst
• Neem alle bronnen die je ook daadwerkelijk hebt gebruikt in je werkstuk
op in de literatuurlijst
• Orden de bronnen op de achternaam van de (eerste) auteur.
• De literatuurlijst komt na de conclusie en voor de bijlagen
Voorbeeld van literatuurlijst
Alkema, E., Dam, E. van, Kuipers, J., Lindhout, C. & Tjerkstra, W. (2006). Méér dan
onderwijs: Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool. Assen: Van Gorkum.
Boedjarath, I. (2009). Intercultureel burgerschap en gezondheid: Een dynamische
werkelijkheid.Cultuur migratie gezondheid 6 (4) 186-197.
Kleber, R.J. (1992). Acute stress in de werksituatie. In J.A.M. Winnubst & M.J. Schabracq
(red.), Handboek arbeid en gezondheid psychologie: Hoofdthema’s (pp. 45-56). Utrecht:
LEMMA.
Unicef. (2009). Unicef humanitarian action report 2009. http://www.unicef. org.uk/
campaigns/publications/pdf/har09_final.pdf. Geraadpleegd op 31 augustus 2010
Zelf aan de slag?
Check ook de hand-outs van deze module om zelf aan de slag te gaan:
Hand-out 1: ‘Een bronnenonderzoek: wat is het, waarom en hoe doe ik het?’
Hand-out 2: ‘Hoe verzamel ik mijn bronnen?’
Hand-out 3: ‘Hoe analyseer en interpreteer ik mijn bronnen?’
Hand-out 4: ´Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst?´
Bronvermelding
Boeken:
Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der & Wa, E. van der (2012), Zelf leren schrijven,
Boom Lemma, Den Haag.
Jong, J. de (2011), Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie, Coutinho,
Bussum.
Schoordijk, F. & Goosen, M. (2014), Basisvaardigheden Academisch Schrijven, Couthino, Bussum.
Websites
Hogeschool Rotterdam. (z.j.). Profielwerkstukhulp:
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/studeren/profielwerkstuk/onderzoeken/bronnenonderzoek
Stenden Hogeschool. (z.j.). APA-handleiding.:
http://www.stenden.com/nl/mystenden/bibliotheek/Documents/APA-handleiding.pdf
Taaluniversum. (z.j.). Literatuurlijsten: http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/87/literatuurlijsten_algemeen/
Zuyderzeecollege (z.j.) Richtlijnen bronvermelding:
http://www.zuyderzeecollege.nl/Portals/0/Documenten/Algemeen/Bronvermelding.pdf

similar documents