Groene Schoolpleinen

Report
Betrokken partijen
VHG
GGD
WUR/ Alterra
Knooppunt bouwen met Groen
Steeds meer dikke kinderen
Bron: TNO, 2010
Doelstellingen
Vaststellen van:
 ervaringen met (groene) schoolpleinen van
leerlingen
 relatie van (groene) schoolpleinen met:
- concentratie na de ochtendpauze
- welzijn op school
Opzet van het onderzoek




5 basisscholen in Helmond
2 grijze, 2 groen-grijze & 2 groene schoolpleinen
350 leerlingen uit groep 4, 5, 6
2 metingen (september en oktober 2012)
OBS De Bundertjes - groen
OBS De Bundertjes - grijs
OBS De Stroom
OBS De Lindt
OBS Brandevoort
Wilhelminaschool
Onderzoeksmethoden
Concentratietesten voor én na de pauze
Werkboekjes voor de leerlingen
Werkboekjes
Naam: ………………………………………………
Leeftijd: …………………………………………….
Groep: ……………………………………………..
School:……………………………………………..
Ik ben: □ een jongen □ een meisje
Waardering van het schoolplein
Ik vind het schoolplein:
 leuk / stom
 avontuurlijk / saai
 mooi / lelijk
 een fijne plek / een nare plek
 gezellig / ongezellig
 veilig / onveilig
 schoon / vies
 klein / groot
Welzijn op school
47. Ik heb plezier op het schoolplein
 ja
 nee
48. Ik heb veel vrienden op school
 ja
 nee
49. Ik word gepest op school
 ja
 nee
50. Ik voel me alleen op school
 ja
 nee
51. Ik vind het gezellig in de klas
 ja
 nee
52. Ik vind het gezellig op het schoolplein
 ja
 nee
Resultaten
Verzamelde data:
339 concentratietesten (voor én na pauze)
345 werkboekjes
Concentratie na de pauze
Analyse met SPSS 20.0
Repeated measure analyses
Eerst werd nagegaan of de concentratie hoger
wordt na een pauze, ongeacht de groenheid
van het schoolplein
>> Concentratie verbetert na de pauze op alle
scholen
Concentratie na de pauze
Hierna werd nagegaan of er een effect is van
de groenheid van het schoolplein op de
concentratie
>> Concentratie verbetert na de pauze op
groene én op grijze schoolpleinen
Concentratie na de pauze
Tenslotte werd nagegaan of er een interactieeffect is tussen geslacht en de groenheid van
het schoolplein
>> Concentratie verbetert voor jongens op
groene schoolpleinen
>> Concentratie verbetert voor meisjes op grijze
schoolpleinen
Invullen werkboekje
Waardering schoolplein
Analyse met SPSS 20.0
One-Way ANOVA
Groene schoolpleinen zijn:
 leuker, avontuurlijker, mooier, fijner
gezelliger, schoner en groter
Waardering schoolplein
10
9,1
9
8,6
8
7
7
6
Groen
5
Groen-grijs
4
Grijs
3
2
1
0
Groen
Groen-grijs
Grijs
Welzijn op school
Analyse met SPSS 20.0
One-Way ANOVA
Het welzijn van jonge leerlingen (groep 4) is lager dan het welzijn van
oudere leerlingen (groep 5 en 6)
Op scholen met groene schoolpleinen is het welzijn van jonge
leerlingen niet lager dan die van de oudere leerlingen
Jonge leerlingen lijken hun welzijn hoger te waarderen op groene
schoolpleinen dan op grijze pleinen, ze:
 vinden school leuker
 hebben meer vrienden
 worden minder gepest
Conclusie
Groene schoolpleinen hebben een meervoudig
positief effect op leerlingen
 positievere ervaringen met én een hogere
waardering van het schoolplein
 positieve werking op het welzijn van jongere
leerlingen
 concentratie na pauze verbetert voor jongens
Vragen?
Waardering schoolplein
10
9
8
9,1
9,25
8,6
8,15
7,55
7,25
7
7
8
6,2
6
groen
5,05
5
4,25
4,5
4
groen-grijs
grijs
3
2
1
0
Leerlingen
Ouders
Leerkrachten
Directie
Waardering van het schoolplein
14.
Ik vind het
schoolplein
15.
Ik vind het
schoolplein
16.
Ik vind het
schoolplein
17.
Ik vind het
schoolplein
erg leuk

een beetje leuk

allebei
evenveel

erg
avontuurlijk

een beetje
avontuurlijk

allebei
evenveel

een beetje saai

erg saai

erg mooi

een beetje
mooi

allebei
evenveel

een beetje lelijk

erg lelijk

een erg
fijne plek

een beetje
fijne plek

allebei
evenveel

een beetje
nare plek

erg nare plek

een beetje stom

erg stom


similar documents