Mediërend leren op bs. Theresia

Report
Mediërend leren op
bs. Theresia
“Als je niet voor iemands kwaliteiten
gaat, moet je van zijn gebreken
afblijven.“
Emiel van Doorn
Waar doen we het voor?
Kwaliteit van interactie
Ontwikkelen staat centraal
Vanuit visie ontwikkelen
Beter afstemmen
Geloven in veranderbaarheid
Passend onderwijs
Onderlinge communicatie
verbeteren
Verbeteren zonder alles
overhoop te gooien
Wat we al wisten?
Marc Lammers
Hij heeft op de onderwijsmiddag van de SKPO een stukje verteld over Maartje
Paumen. Opdrachtje: Probeer zelf eens de vertaling naar het onderwijs te
maken. Denk met name aan de kinderen die meer zorg nodig hebben, zoals
kinderen met dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen …………
Vanuit mediërend leren: (globaal)
1.
2.
3.
4.
We moeten aansluiten bij…
Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen
Is doelgericht
We gaan uit van kwaliteiten, om aan de gebreken te kunnen werken.
Filmpje Marc Lammers
Mediërend leren
Mediërend Leren
geen kunstje
maar
uitvoering van je
Mens- en onderwijsvisie
en
Geloof in veranderbaarheid
Mediator; een vak apart!!!
Visie en uitgangspunten
•
Visie

Visie op ontwikkeling
1. De mens is een open systeem
2. De mens is veranderbaar/modificeerbaar
3. De ontwikkeling van een mens kent geen plafond
4. Een 'gevoel' van veiligheid is het vertrekpunt van veranderbaarheid/modificatie
5. De mens ontwikkelt zich op basis van interactie
6. Interactie is een reflectief proces, waarbij de ongelijke partijen op
basis
van gelijkwaardig communiceren
7. Niet communiceren is niet mogelijk
8. De intentie van interactie is het faciliteren van zelfontwikkeling
9. Zelfontwikkeling vindt plaats binnen de context van een cultuur (in tijd en
plaats)
10. Zelfontwikkeling is risico’s aangaan om het nog niet gekende te ontdekken
11. Een volgende stap in zelfontwikkeling vindt plaats na het verwoorden en
verinnerlijken van de vorige stap
12. De regie van zelfontwikkeling ligt bij degene die zich ontwikkelt.
Visie en uitgangspunten
•
1.
2.
3.
4.
Visie achter Mediatie/Interactie
De regiefunctie ligt bij de leerling
 De leerling neemt zelf beslissingen over de stappen van zijn leerproces
 Hij draagt hiervoor zelf verantwoordelijkheid en voert als lid van het
team zelf uit.
De interactie is gericht op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling.
 De interactie is zoveel mogelijk gericht op het inzetten en verder
ontwikkelen van de (natuurlijke) netwerken van de leerling.
Leerling en leerkracht komen tot een gezamenlijk beeld van het
kunnen/kennen van de leerling
De interactie is gericht op het beschikbaar komen van het geleerde voor
anderen
Visie en uitgangspunten
•
Uitgangspunten
1.
Begin met contact maken
2.
Moet aansluiten bij…
3.
Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen
4.
Is doelgericht
5.
Gebaseerd op gelijkwaardigheid; functionerend als team
6.
Verlangt van beiden een (zelf)reflectieve houding
7.
Gebaseerd op wederkerige adequaatheid om tot een gezamenlijke analyse komen
8.
Mediërend vorm
1. Is een wederkerig proces
2. Is een vragende benadering
3. Is gericht op overdracht van competentiegevoelens
4. Stimuleert beiden een stapje verder te denken
5. Houdt rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling
6. Is gericht op het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden.
7. Voldoen aan de criteria voor een kwalitatieve interactie; de mediatiekenmerken.
Pedagogische driehoek
Orthopedagogische
driehoekskunde
Leerling
opvoedingsdoelen
en de
onderwijsdoelen
Ouders
School/
leerkracht
Wat zie je terug in de praktijk?
•
•
•
•
We blijven gewoon gebruik maken van de methodes.
We blijven het D(irecte)I(nstructie) model gebruiken.
De gehele zorgstructuur blijft bestaan.
SVIB blijven we inzetten
Maar…
• Onze visie/missie: aanvullen / verrijken
• De interactie binnen de groepen onder de loep nemen en daar waar nodig stimuleren.
• Binnen het DI model passen we de werkwijze voor de extra zorg aan.
• Onze kijk naar kinderen (mens) en onderwijs krijgt vorm vanuit een gezamenlijk gekozen
visie. Komt ook steeds bij iedere keuze terug.
• 80% - 20% (naar boven en beneden)
• De zorgstructuur krijgt accent verschillen: bv. beschrijven van kwaliteiten in het dossier.
• We maken ons sterk richting 2011 wanneer de zorgplicht wordt ingevoerd in het onderwijs.

similar documents