Respect op school

Report
Respect op school
Geen VOET om op te staan
S
Beginanalyse
Beginanalyse
Probleem: Respect op school
Beginsituatie:
•
School

Verschillende projecten

Twee verschillende instanties

Schooltype B
Beginanalyse
Beginsituatie:
•
Leerkrachten

•
Positieve motivatie
Leerlingen



Enthousiasme
Weinig generalisatie op lange termijn
Gemengde houding t.o.v. het thema RESPECT
VOET-thema
Methode
Integratie van vier programma’s vanwege:
1.
2.
Geen bestaande projecten rond RESPECT
Gebrek aan betrokkenheid van alle partijen
1. Sociale vaardigheden: Conflicten
2. Pesten en geweld op school: Handleiding
voor een daadkrachtig schoolbeleid
3. Samen Slim Surveilleren: Omgaan met
afwijkend gedrag op school
4. Gewoon... Anders
Implementatie
1.
Werkgroep
•
•
•
2.
Samenstelling: 8 leden
Rapporteren aan directielid
Verantwoordelijkheden
Vragenlijsten
•
•
Vragenlijst personeel (leerkrachten, directie, ondersteunend
personeel)
Vragenlijst leerlingen
Implementatie
3.
Opleidingsdag personeel
•
Doelstellingen:
A.
Het project voorstellen
B.
Samen Slim Surveilleren: omgaan met afwijkend
gedrag op school
C.
Klastitularissen voorbereiden
Implementatie
4.
Inleiding van het project in de klas
•
•
Op basis van de vier programma’s
Concreet:






Filmpje
Brainstorm
In groepen werken rond cartoon
Begrippen – stellingen
Mindmap
Rollenspel
Implementatie
Stelling: Tegen leerkrachten moet je altijd Algemeen
Nederlands praten.
Akkoord of niet akkoord?
Implementatie
Stelling: Het ondersteunend personeel verdient evenveel
gehoorzaamheid dan leerkrachten.
Akkoord of niet akkoord?
Implementatie
5.
Infomoment ouders
6.
Lesvoorstellen
•
Toegepast binnen verschillende vakken
•
Vier lessen:
1.
2.
3.
4.
Conflictsituatie beschrijven + opdracht
Rollenspel + evaluatie
Perspectievenoefening
Kwaliteitenspel
Implementatie
7.
Evaluatie
•
•
8.
Product: vragenlijsten opnieuw afnemen
Proces: werkgroep – aandachtspunten
Algemene reflectie
•
•
•
Het onderwerp RESPECT
Het groepswerk
Het resultaat

similar documents