Sprint op school: van AARGH naar OEF! Bram Faems, ICT

Report
Bram Faems – ICT-coördinator
Jonatan Berkenboom in Sint-Niklaas
Buitengewone school voor kinderen met
leerproblemen.
De frustraties bij leerkrachten
Alle leerlingen hebben plots dyslexie!
Waarom gaat mijn les trager met die laptops in de
klas?
Wat is de waarde van een dictee als je een
spellingcorrector mag gebruiken.
Hoe krijgen we alle bestanden bij de leerlingen?
Alle leerlingen hebben plots dyslexie!
Welke leerlingen krijgen welke compensatie?
Welke toegevingen moeten we doen voor de
leerling?
Moeten we iedereen zomaar met de computer
laten werken?
Werk op maat.
Ga in overleg met leerling – ouders – logopedist –
CLB en maak duidelijke afspraken.
Een spelprobleem is geen (motorisch)
schrijfprobleem. Problemen met spellen komen
ook voor zonder dyslexie.
Start met eenvoudige compensaties.
Stuur regelmatig de compensaties bij.
Werk op maat.
Maak een charter op maat en som op welke
compensaties gebruikt worden. Onderteken met
leerling, ouders, school.
Voorbeelden: http://sticordibank.wikispaces.com/Praktijk
Wat moet je als school doen? Lees het in
“Dyslexiesoftware wat nu?
www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/445.pdf
Waarom gaat mijn les trager?
Ik moet aan zo veel meer dingen denken door die
leerling(en) met een laptop in de klas? Hoe krijg ik
het georganiseerd?
Maak experts van de leerlingen
Succesvol inzetten van de laptop in de klas hangt
voor 90% af van de computervaardigheden van
leerlingen:
• handig werken met Windows,
• bestanden en mappen beheren,
• e-mail ophalen en verzenden,
• grote bestanden online te delen
Maak experts van de leerlingen
Start jong, betrek ouders.
Groei gradueel, samen met de leerling.
 Uitleg bij de logopedist
 Computergebruik in de klas
 Begeleid gebruik in de klas
 Individueel gebruik in en buiten de klas
Toetsen en examens?
Wat is de waarde van een test waarbij de leerling
het dictee typt met spellingscorrector of
begrijpend lezen uitvoert met Sprint.
Weet wat je test
Dyslexiesoftware! Wat nu?:
“Leerlingen met ernstige beperkingen in de
schriftelijke communicatie hebben recht op
redelijke aanpassingen en compensaties. Het
gebruik van een computer/laptop en
compenserende software in de klas en op het
examen door leerlingen met ernstige en
hardnekkige lees-, spelling- en/of
schrijfproblemen vormt een voorbeeld bij uitstek
van een redelijke aanpassing.”
Weet wat je test
Logopedist:
Onze leerlingen mogen niet werken met
compensaties op de test omdat ze anders te sterk
zijn voor een attest dyslexie.
We testen leerlingen eerst zonder compensatie
en daarna met voor een volledig beeld.
Leerlingen vinden testen zonder compensaties
ook leuk: ik kan dit ook zonder computer!
Hoe krijgen we bestanden bij leerlingen?
USB-sticks gebruiken is een prima oplossing,
maar wat als je vijf leerlingen met dyslexie in de
klas hebt?
Hoe raken ingevulde testen handig en veilig bij de
leerkracht.
Beveilig je originelen
Print Word-documenten naar pdf om er handig in
te kunnen typen.
Maak je pdf’s “alleen lezen”: het origineel kan
nooit overschreven worden.
Centraliseer bestanden op het netwerk
Maak van de “Mijn documenten” map een map op
een centrale computer of server.
Gebruik online diensten
Er zijn tal van diensten om bestanden online te
delen: Dropbox – Skydrive – Google Drive
Bestanden synchroniseren tussen verschillende
computers via “the cloud”
Gebruik een leerplatform zoals bv. Smartschool
Stel het gebruik niet uit
maar gun jezelf leertijd
Bonustip: control + f
Bram Faems | mei 2012 |

similar documents