FPA Rozenburg Herstelondersteunende zorg SRH

Report
Herstelondersteunende zorg in een
forensische setting:
Systematisch
Rehabilitatiegericht Handelen
FPA Roosenbrug, Aventurijn , september
2014
Inleiding
• “Oude” Traditionele zorg/Herstelondersteunende zorg
• Balans
• Spanningsveld herstelgeoriënteerde zorg versus
forensisch psychiatrische zorg
• Behandeling, Rehabilitatie en Herstel
• De rehabilitatiemethodiek: SRH
• Aan de slag!
Mieke van Boxtel FPA Roosenbrug, Aventurijn
FPA Roosenbrug, Aventurijn
“Oude” Traditionele zorg
Herstelondersteunende
zorg
paternalistische klinische
waarden
Gericht op de wens van de
cliënt en individuele
autonomie
Gericht op controle
Gericht op regie van de
cliënt
Gebaseerd op angst en het
voorkomen van risico”s
Gebaseerd op hoop en
dromen
Patiënt past zich aan
Hulpverlener past zich aan
Focus op beperkingen
Focus op mogelijkheden
Gericht op oplossen van
problemen
Oplossen van problemen
staat in dienst van
persoonlijk herstel
Symptoomreductie
Kwaliteit van leven
De uitdaging aan..
Balans vinden tussen:
• - herstelperspectief
• - perspectief van de samenleving
Omgaan met
beperkingen
In vrijheid reintegreren
Bescherming tegen
mogelijk nieuwe
delicten
Spanningsveld herstelgeoriënteerde
zorg versus forensisch psychiatrische
zorg (1)
Patiënt/cliënt
•
•
•
•
•
stigma daderschap
ernstige geestelijke ziekte (ook verslaving)
justitiële beperkingen verhinderen eigen keuze en controle met
betrekking tot behandeling
justitiële status met ongewisse uitkomst maakt bevorderen van
hoop, optimisme, onafhankelijkheid en autonomie moeilijk
gedemoraliseerd, cynisch, wantrouwend, onbegrepen, somber
FPA Roosenbrug, Aventurijn
Spanningsveld herstelgeoriënteerde
zorg versus forensisch psychiatrische
zorg
Professional
•
•
•
•
•
•
teveel werk, roostertechnische bezwaren; planningsproblemen
discipline/domeindiscussie
ongeschikt voor doelgroep (AS-I, AS-II, ...)
methodische discussie
fpa is slechts uitvoerder van justitie/samenleving
Risicomanagement ≠ eigen regie etc etc etc
FPA Roosenbrug, Aventurijn
3 concepten
• Regie
• Hoop
• Kracht
MFPA Roosenbrug, Aventurijn
Herstel is persoonlijk
Behandeling, rehabilitatie en herstel
• •Behandeling is wat hulpverleners doen vanuit het
hulpverlenerperspectief
• •Rehabilitatie is wat hulpverleners doen vanuit het
cliëntperspectief
• •Herstel is wat de cliënt doet; herstel is het proces van
de cliënt
Wat is rehabilitatie?
Rehabilitatie is een proces dat als doel heeft de cliënt te
ondersteunen bij zijn eigen herstelproces. Sommige
patiënten hebben daarbij nog veel en anderen hebben
nauwelijks meer last van primaire symptomen.
FPA Roosenbrug, Aventurijn
De rehabilitatiemethodiek: SRH
• Deze methodiek helpt begeleiders om cliënten te
ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van
leven. De begeleiders onderzoeken heel gericht wat de
wensen en persoonlijke voorkeuren van cliënten zijn op
het gebied van wonen, werken, leren en recreëren (de
levensdomeinen) en op het gebied van zelfzorg,
gezondheid, zingeving en sociale relaties (de
persoonlijke domeinen).
FPA Roosenbrug, Aventurijn
SRH als gids voor de professional bestaat uit de
volgende zes activiteiten:
• Opbouwen en onderhouden van een ‘werkzame’ relatie;
• Verzamelen van informatie en met de cliënt een
Persoonlijk Profiel maken;
• Cliënt helpen wensen te formuleren, keuzes te maken
en doelen te stellen;
• Cliënt helpen een Persoonlijk Plan te maken;
• Plan helpen uitvoeren;
• Proces volgen; leren, evalueren en bijstellen.
FPA Roosenbrug, Aventurijn
Stelling 2
Het dubbelstigma (psychiatrische patiënt én delinquent)
maakt succesvol re-integreren vaak tot een hopeloze
zaak.
“Dat zoeken we op”
• Hillbrand, M et al. Managing Risk and Recovery; redifining
miscibility of oil en water, J Am Acoad Psychiatry Law, 2010
• Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering. Theorie en
Praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen,
onder redactie van Jean Pierre Wilken en Dirk den
Hollander, uitgegeven in 2012 door Uitgeverij SWP in
Amsterdam.
• Rooijen, S van , M. van Boxtel. Rehabilitatie en herstel
binnen de forensische setting. Tijdschrift voor Rehabilitatie &
herstel, 2013, nr. 1. Amsterdam SWP
FPA Roosenbrug, Aventurijn
Naam:
"Ik heb nog wat te willen"
Regie over je eigen leven
Datum:
Wanneer wil ik dat bereikt hebben?
Jaar geleden
Nu
Wens
10
Hoe wil ik dat bereiken?
9
8
7
6
Wat heb ik nodig om dat te bereiken?
5
4
3
Wie is hierin je inspiratie / voorbeeld?
2
1

similar documents