Samen op weg naar de BGT 14 december 2012

Report
Het Handelsregister
Themadag VIAG
21 maart 2014
21 maart 2014
Ernst Koperdraat
1
NHR in het stelsel
21 maart 2014
Ernst Koperdraat
2
Gemeente is afnemer van NHR
3
Producten KvK
‘HR Inzien’: u bekijkt online gegevens uit het Handelsregister
via www.kvk.nl. Hiervoor ontvangt uw organisatie een toegangscode.
‘HR Dataservice’.: u heeft verbinding met het Handelsregister via een
eigen applicatie met een bevragingsmogelijkheid op basis van KvK
nummer. U ontvangt Handelsregistergegevens via XML-berichten
(applicatie-applicatieverbinding).
‘HR Dataservice Berichten’: via de gemeenschappelijke
abonnementenvoorziening Digilevering ontvangt u
Handelsregistergegevens op basis van gebeurtenisberichten.
•
Huidige status Handelsregister
Resultaatverplichting: “Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op
het NHR in het kader van de wettelijke plicht voor het gebruik van NHR.”
•
Conclusie pilots: HR Inzien en HR Bevraging zijn grootschalig
implementeerbaar. HR Berichten is nog niet implementeerbaar
•
Noodzakelijke NUP-voorzieningen zijn beschikbaar (Digikoppeling,
Digilevering, eherkenning)
•
Digimelding: Verwachting Q3 terugmelden via BLT mogelijk. Momenteel
pilots over proces van terugmelding
•
Versneller: Bedrijvenversneller start maart 2014 en loopt
tot november. Doel: gemeenten laten aansluiten op de juiste
productvariant(en)
•
Routekaart: Beschikbaar op www.operatienup.nl
•
Factsheets: maart beschikbaar
•
Financiering: opgelost, nadere uitwerking volgt
NHR- achtergrond
Het verplicht gebruik van het NHR per 1 juli 2014 betekent dat gemeenten:
•
Geen authentieke gegevens meer opvragen bij de ondernemer
•
Verplicht gebruikmaken van basisgegevens
•
Verplicht terugmelden
21 maart 2014
Ernst Koperdraat
6
Ondernemersbouwstenen iNUP
Samengevat:
HR staat centraal om actuele bedrijfsgegevens te verkrijgen
Samen met andere bouwstenen biedt dat nieuwe mogelijkheden:
•
Met eHerkenning en AvB: zorgen dat ondernemers altijd bij het
juiste loket komen / de juiste informatie vinden
•
Met eHerkenning: formulieren en documenten vooraf invullen.
•
Met eHerkenning (en evt. AvB) transacties digitaliseren.
Impact voor gemeenten
•
•
•
•
•
•
•
•
Bepalen informatiebehoefte per proces, gevolgd door aansluitvariant.
Processen aanpassen, zodanig dat gegevens aan de bron worden
ontleend.
Indieningsvereisten aanpassen
Voorkomen dat gegevens ten onrechte bij de organisaties worden
bevraagd.
Terugmeld proces inregelen en definiëren gerede twijfel
Voorkomen van eigen bestanden (Excel, kaartenbakjes etc.),
Binnengemeentelijke leveringen organiseren
Fysieke aansluiten met Handelsregister regelen voor gemeenten in z’n
geheel dan wel per proces
Uitdagingen van projectleider HR
•
•
•
•
•
•
Verbinding met de processen tot stand laten komen;
Voorkomen dat je “de aap op de schouder krijgt”;
Nut en noodzaak helder krijgen;
Scenario’s bepalen, impact verschilt per proces;
Omgaan met “als het niet gaat zoals het moet, dan
moet het maar zoals het gaat”;
Handelsregister is eerste ‘echte’ basisregistratie
waar de gemeente geen bronhouder van is.
Wat is een Versneller?
Intensivering van de ondersteuning
aan gemeenten waarmee een
significante stijging van het aantal
aansluitingen op NUP-bouwstenen of
resultaatsverplichtingen wordt bereikt.
21 maart 2014
Ernst Koperdraat
12
Actielijnen I-versneller
Informeren en stimuleren
• Bewustwording
• Best Practices
• Actiegerichte projectcommunicatie
Ondersteunen en faciliteren
• I-NUP academy
• Handreikingen, factsheets, tools etc.
• Regionale workshops
• leveranciersmanagement
Monitoren en begeleiden
• Nulmeting
• Dashboard/landkaart
• aansluitcoach
Individuele ondersteuning
•
•
•
•
•
Wel vrijwillig, niet vrijblijvend
Gemeenten ondersteunen bij de
aansluiting volgens de eigen
aansluitingsstrategie
aansluitcoaches
Werkbijeenkomsten die routekaart en
strategie volgen
Voortgang melden in
monitor/projectwebsite

similar documents