Workshop 25 Ongestoord werken

Report
(School Wide) Positive Behavior Support
14 november 2014
Van harte welkom bij de workshop:
“Ongestoord werken op de NSG”
Hans van den Ende & Sil van Vegchel
1
Agenda
1. Wie zijn wij en wat voor school de NSG?
2. Ongestoord werken:
- Hoe zijn wij bij ongestoord werken gekomen?
- Wat is ongestoord werken?
3. Waarom werken met data?
Hoe hebben we op de NSG gewerkt met data?
4. Ongestoord werken in de praktijk  Casus: stilteruimte
5. Filmpje
6. Vervolg op ongestoord werken  lesverwijderingen
7. Positieve Berichten Service
8. Evaluatie & afsluiting
2
Waarom kiest de NSG voor PBS
•
•
•
•
Beter gedrag
Betere sfeer
Eenduidigere aanpak
Betere resultaten
PBS op de NSG
•
•
•
•
•
4
Waarom en wanneer zijn we begonnen?
Wat hebben we gedaan?
Wie hebben we erbij betrokken?
Kernwaarden
Gedragsmatrix
De weg naar ongestoord werken
• Waarom gekozen?
• Wie hebben we daarbij betrokken?
• Hoe hebben we hun daarbij betrokken?
5
Data verzamelen ongestoord werken op de NSG
6
Ongestoord werken
• Opdracht: wat verstaan jullie onder “ongestoord werken”?
7
Werken met data: waarom?
•
•
•
•
8
Objectief vs. subjectief
Duidelijk: meten is weten
Maakt vervolgactie makkelijker
Resultaat wordt meetbaar
Hoe gaan we te werk?
•
•
•
•
•
•
9
Signaleren probleem
Data verzamelen / meten
Data bespreken + conclusies trekken
Actie bedenken en uitvoeren
Opnieuw meten
Evalueren
Ongestoord werken: 2 metingen
Samenvatting
per jaarlaag
B1TH
B1HV
B2TH
B2HV
T3
T4
H3
H4
H5
V3
V4
V5
V6
10
Ongestoord gewerkt op de hele NSG
meting 30 januari 2014: 83 %
84%
76%
70%
79%
75%
80%
91%
80%
75%
96%
76%
75%
84%
Ongestoord gewerkt op de hele NSG
meting 21 november 2013: 77%
Casus: Ongestoord werken in de stilteruimte
• Vraag vanuit de leerlingenraad
- Probleemomschrijving
- Stilteruimte: gedeeltelijk bemand, ruimte met plek voor 20-25 leerlingen,
gedeeltelijk met schotten tussen studeerplekken
• Opdracht in groepjes van 3-4: Maak een plan van aanpak (op PBS-wijze).
11
Ongestoord werken in de stilteruimte
Wat hebben we gedaan op de NSG?
• Probleem besproken in het PBS-team
• Vragenlijst laten invullen
• Interventies: gedragsverwachting stilteruimte aangepast + regels veranderd
• Vragenlijst nogmaals afgenomen + leerlingenraad bevraagd
12
Filmpje
13
14
Lesverwijderingen
• Wat valt u op?
Lesverwijderingen 15 Augustus t/m 15 april 2014
Jaarlaag
Aantal verwijderingen Aantal leerlingen
B1th
35
110
B1hv
21
183
B2th
137
115
B2hv
58
200
T3
73
79
T4
95
103
H3
91
124
H4
81
146
H5
122
134
V3
20
114
V4
62
143
V5
17
126
V6
36
118
Totaal NSG
15
792
1695
Wat zijn redenen om leerlingen uit de les te
verwijderen?
• Wat vindt u goede redenen voor een lesverwijdering?
• Wat vonden onze docenten goede redenen voor een lesverwijdering.
- 1. Bedreigen van docent of leerling
- 2. Beledigen
- 3. Vechten
• Waar heeft ons personeel behoefte aan?
- Eenduidige afspraken en protocol
- Altijd aanwezige teamleiders
- Time-out plek op de gang
16
Afsluiting en evaluatie
• Alvast bedankt voor het invullen van het evaluatie formulier
• Dank voor uw aandacht en voor straks een prettig weekend!
17
Ook Bandel en Baik
doen het rustig aan!
De pasgeboren Indische babyschildpadjes van dierenpark de Oliemeulen.
“Ik gedraag me rustig.”
Dankjewel dat je je
fiets in de stalling zet!
De NSG wenst alle eindexamenkandidaten heel
veel succes!
Jij laat anderen toch ook rustig hun examens
maken?
“Ik gedraag me rustig.”
“Mijn mobiel staat uit en is uit het zicht, tenzij de
docent toestemming tot gebruik geeft”
Tip voor alle eindexamenkandidaten: Berg je telefoon voor aanvang
van je eindexamen op in je kluisje.
0,012 seconde maakt het
verschil
Jij komt toch ook op tijd?
Michiel, gefeliciteerd met je gouden plak!
Maxime van der Veen is vader geworden! Zijn
kampioen heet Samuel
“Problemen los ik pratend op.”
Fontys Hogescholen
SWPBS is geen sprint, maar een marathon!
27
Evaluatie workshop:
ongestoord werken: SWPBS op een VO
• Heeft de workshop aan uw verwachting voldaan?
Ja 0
een beetje 0
nee 0
• Ik ben tevreden
over:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........
• Een tip voor een volgende
keer:…………………….........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bedankt voor het invullen, José, Sil en Hans
28

similar documents