De kracht van het rekenmodel van de bibliotheek op school

Report
REKENMODEL
de Bibliotheek op school PO
10 december 2014
Henk Pilon
Adriaan Langendonk
Doorgaande lijn
Breed gedragen structurele
leesbevorderingsaanpak 0-18 jaar om
taalniveau te verbeteren via (voor)lezen
Pijlers Kunst van Lezen
• Leesomgeving
• Expertise
• Evidentie
• Samenwerking
LEESOMGEVING
Expertise
● Voorleesconsulenten
● Leesconsulenten
● Educatief
specialist
● Voorlees-coördinatoren
● Leescoördinatoren
● Minor PABO
Evidentie
●
●
●
●
Onderbouwen van nut en noodzaak
Monitor dBoS PO, VMBO, BS in
ontwikkeling
Wetenschappelijk onderzoek
Brochures rond onderzoek en goede
voorbeelden
Samenwerking
Bouwstenen
Bouwsteen Exploitatie
Grote operatie voor de Bibliotheeksector
●
●
●
●
●
1,5 miljoen leerlingen
7.000 basisscholen
50 % bereik in 2015/16 in werkgebieden
Bibliotheken met dBoS
Reorganisatie van het bibliotheekwerk
75 miljoen euro per jaar
Stappen financiën de Bibliotheek op school
●
●
●
Stap 1: Wat zijn de totale kosten voor
dBos?
Stap 2: Wie betaalt wat en betaalt de
gemeente mee?
Stap 3: Hoe past dit in de begroting van
mijn bibliotheek?
Landelijk rekenmodel de Bibliotheek op school
●
●
●
●
●
●
Antwoord op stappen 1 en 2
Alle kostendragers staan er in
Invullen aantal variabelen
Toetsen landelijke normen aan normen eigen
organisatie
Wat kost dBos initieel en per jaar per leerling?
Wie betaalt wat: bibliotheek, school, gemeente?
Twee modellen
●
Indicatiemodel voor groep scholen,
(bedoeld voor inzicht gemeente,
bovenschoolse directie of
Bibliotheekmanagement)
●
Maatwerkmodel voor 1 school
Maatwerkaanbod school prov Groningen
Jaarfactuur t.b.v. school
1e jaar
vanaf jr.2
* Collectiebudget
3.553
1.421
* Instellingsabonnement 4 abbonnement à € 75
300
300
* Activiteitenbudget leesbevordering
500
500
* Meubilair
250
250
* Licentie [email protected]
230
230
* Afschrijving PC en beeldscherm
110
110
25
25
100
100
5.068
2.936
29
17
* Afschrijving randapparatuur
* Bijdrage landelijke ondersteuning de Bibliotheek op school Nederland
Totaal
Totaal per leerling
175 leerlingen
Waar geeft het Rekenmodel geen
antwoord op?
●
●
●
Geen antwoord hoe dBoS past in de
begroting van mijn bibliotheek.
Backoffice kosten zijn niet meegenomen,
bijvoorbeeld ICT-kosten.
BTW is niet in het model opgenomen.
Invuloefening Indicatiemodel Ermelo
●
Jan Hoogenberg, directeur Bibliotheek
Noordwest Veluwe
Aanpak Zeeuws-Vlaanderen
●
●
Rudi Crombeen, directeur Bibliotheek
Zeeuws-Vlaanderen licht zo toe hoe de
financiële exploitatie van hun aanpak van
dBos in elkaar zit.
Kort ter verduidelijking de drie stappen
vwb de selectie in Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen
Kenmerken van het gebied:
•
•
•
•
•
•
•
•
dunbevolkt: totaal 107.000 inwoners
reistijd > 1 uur
nauwelijks openbaar vervoer / geen trein
meer dan 40 kernen (gem 2.675 inw.)
63 basisscholen
4e kern heeft 5.000 inwoners
14 bibliotheekvestigingen
3 gemeenten
Implementatie de Bibliotheek op school
3 stappen:
• Waar willen we(ze?) bibliotheekwerk?
• Hoeveel bibliotheekwerk?
• Wat kost dat?
Implementatie de Bibliotheek op school (stap 1)
Beantwoording van de “waar-vraag?”
• Omwille van de objectiviteit: hoe groter de kern;
hoe meer bibliotheekwerk.
• Is er een basisschool in de kern?
• Heeft de kern een speciale betekenis in de
gemeente?
Uitlijsten van de kernen naar omvang:
(voorbeeld gemeente Sluis)
Implementatie de Bibliotheek op school (stap 2)
Beantwoording van de “wat-vraag?”
aanbod van de bibliotheek: de Bibliotheek op school
- lees- en mediaplan
- collectie
- monitor
- lezen
- lees- en mediaconsulent
- mediawijsheid
- uitleensysteem
- reserveringssysteem
Uitgangspunt: hoe groter de school;
hoe groter de Bibliotheek op school
Implementatie de Bibliotheek op school (stap 2)
aanbod van de bibliotheek: aanvulling 1
-
ruimte is onbemand toegankelijk voor volwassenen
ophaal en brengpunt voor volwassenen
open 7 dagen per week, dus ook in weekend
eventueel hulp door vrijwilligers
zelfbediening
aanbod van de bibliotheek: aanvulling 2
-
collectie voor volwassenen
ophaal en brengpunt voor volwassenen
openingstijden verzorgd door vrijwilligers
zelfbediening
Implementatie de Bibliotheek op school (stap 3)
kern:
Oostburg
Breskens
Aardenburg
Sluis
IJzendijke
Schoondijke
Groede
Eede
Cadzand
Hoofdplaat
Zuidzande
Waterlandkerkje
Nieuwvliet
Retranchement
St. Kruis
inwoners: school: dBos:
4.681
4.742
2.393
2.380
2.190
1.496
1.055
869
774
769
574
552
451
372
324
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
vestiging
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
aanv 1
aanv 2
kosten
nvt
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nvt
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nvt
34.454
25.709
13.026
14.068
6.105
5.194
4.415
4.862
4.713
4.448
nvt
4.497
nvt
nvt
124.491
Implementatie de Bibliotheek op school
voorbeelden van gerealiseerde projecten:
dBos basisschool Hengstdijk; ong. 30 leerlingen
Implementatie de Bibliotheek op school
dBos basisschool Biervliet; ong. 100 leerlingen
inclusief aanvulling 1 en aanvulling 2
Implementatie de Bibliotheek op school
dBos basisschool Vogelwaarde; ong. 200 leerlingen
inclusief aanvulling 1
Implementatie de Bibliotheek op school
Einddoel:
-
onderscheid tussen vestiging en Bibliotheek op school
intensivering relatie/samenwerking basisonderwijs
instrument voor het maken van beleidskeuzes
(waar; wat; kosten)
élk kind in Zeeuws-Vlaanderen lees- en taalvaardig
-
63 locaties Bibliotheek op school !!
VRAGEN?
[email protected]
[email protected]

similar documents