Om sri ganeshaya namaha Sri ranganatha ashtakam Aanandharoopey dijabhodha roopey Brahmaswaroopey srudhimoorthyroopey Sasaangaroopey ramaneeya roopey Sri ranga roopey ramadhaam manomey Kaaveri theerey karunaa viloley Mandhaara mooley thrudhasaaru.

Report
Om sri ganeshaya namaha
Sri ranganatha ashtakam
Aanandharoopey dijabhodha roopey
Brahmaswaroopey srudhimoorthyroopey
Sasaangaroopey ramaneeya roopey
Sri ranga roopey ramadhaam manomey
Kaaveri theerey karunaa viloley
Mandhaara mooley thrudhasaaru keley
Daithyandhakaley (A) khilalola leeley
Srinanga leeley ramadhaam manomey
Lakshmi nivaasey jaghadhaam nivasey
Hruthpadmavasey ravibhimbhavasey
Kribhaa nivaasey gunavrundhavasey
Sri ranga vasey ramadhaam manomey
Brahmaadhi vanthyey jagadhega vanthyey
Mughundha vanthyey suranaadha vanthyey
Vyasaadhi vanthyey sanaghaadi vanthyey
Srirangha vanthyey ramadhaam manomey
Brahmaadhi raajey garudadhi raajey
Vaighunta raajey suraraaja raajey
Thrailokya raajey (A) khilaloka raajey
Srirangha raajey ramadhaam manomey
Amogha mudrey paripoorna nidhrey
Sreeyogha nidhrey sasa mudhra nidhrey
Srithaika bhadhrey jagadekha nidhrey
Sri ranga bhadrey ramadhaam manomey
Sachithra saayi bhujakendra saayi
Nandhaanga saayi kamalaanga saayi
Ksheerabhdi saaye vadapathra saayi
Sri rangasaayi ramadhaam mano mey
Idham hi rangam thyajatha mihangam
Punar nasaangam yadhi saangha medhi
Panou radhaangham karanaambhu kaangham
Yane vihangham sayaney bhujangham
Ranganaadashtakam punyam prathruthaya ya padeth
Sarvaan kama navapnodhi rangasaayujya maapnuyaath

similar documents