Toegelaten werk als jobstudent

Report
Jobstudenten
Werknemers van morgen
0800/23.999
[email protected]
Inhoud:
Wie is Preventie en Interim?
Wat is een arbeidscontract?
Hoe een studentenjob vinden?
Mag ik alle jobs aanvaarden?
Welke goede vragen moet ik stellen?
Aan welke wedstrijd kan ik deelnemen?
Preventie en Interim (PI)
Gelegen op een mooie locatie in Brussel: Tour & Taxis
Preventie en Interim (PI)
 Centrale Preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid
 VZW opgericht sinds 1998 met als naam Preventie en Interim,
kortweg PI
 6 personeelsleden
•
•
•
•
•
•
Marijke Bruyninckx, directeur
Nathalie Libert, preventieadviseur
Kris Vanhemelen, preventieadviseur
Simon De Koster, administratief medewerker
Nicolas Charlot, communicatieadviseur
een management assistant
Preventie en Interim (PI)
 Slechts 1 enkele overkoepelende preventiedienst voor de
uitzendsector in België
 PI werkt samen met alle uitzendbureaus in het hele land op het
vlak van veiligheid en welzijn van uitzendkrachten
Preventie en Interim (PI)
 Belangrijkste opdrachten van PI:
a) Verlagen van aantal en ernst van arbeidsongevallen van
uitzendkrachten en jobstudenten-uitzendkrachten
b) Beschermen van de gezondheid van alle uitzendkrachten
bij het uitvoeren van risicovolle taken
c) Voorstellen van praktische en efficiënte maatregelen ter
verbetering van het welzijn op het werk
Arbeidscontract als jobstudent
 Wie is jobstudent?
- een scholier middelbare school: BSO, KSO, TSO of ASO
- een student hogeschool: opleiding bachelor
- een student van een universiteit
Zolang je voltijds studeert en in je vrije tijd werkt, blijf je een jobstudent!
Opgelet: jobstudent ≠ stagiair
Arbeidscontract als jobstudent
 Vanaf wanneer mag ik werken als jobstudent?
- Minimum 16 jaar
of
- Reeds vanaf 15 indien eerste 2 schooljaren doorlopen
of
- Deeltijds onderwijs maar met beperkingen
Arbeidscontract als jobstudent
 Wat betekent het statuut als jobstudent?
- Een specifiek contract van bepaalde duur
- Met zulk contract door de wetgeving goed beschermd
- Dit statuut bepaalt welk werk je mag verrichten, waar en wanneer je
mag werken,…
Arbeidscontract als jobstudent
 Waar kan ik een studentenjob vinden?
- via via: je ouders, je familie, je buren
- plaatselijke kranten en reclamebladen: Zondag, Streekkrant, passepartout,…
- internet
- Je kan je direct wenden tot een werkgever: een plaatselijke
supermarkt, een restaurant op de hoek, een bedrijf in je buurt,…
Arbeidscontract als jobstudent
 Waar kan ik een studentenjob vinden?
Je kan ook een uitzendkantoor binnenstappen:
- Er bestaan in België ongeveer 150 uitzendbureaus
- Zie ook onze site www.p-i.be voor een overzicht
- Elk uitzendbureau heeft lokale kantoren verspreid over
dorpen en steden
- Jaarlijks werken ongeveer 160.000 jongeren via een
uitzendbureau
Arbeidscontract als jobstudent
 Waar kan ik een studentenjob vinden?
Besluit:
- Mogelijkheid 1: jobstudent → werkgever
- Mogelijkheid 2: jobstudent → uitzendbureau → werkgever
Arbeidscontract als jobstudent
 Moet ik een contract ondertekenen? JA
- Schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur
- 2 exemplaren: één voor u en één voor de werkgever (uitzendbureau)
- Inhoud:
•
•
•
•
•
•
Identiteit werknemer
Datum begin en einde van arbeidsovereenkomst
Arbeidsduur per dag en per week
Loon
Plaats van tewerkstelling
…
Arbeidscontract als jobstudent
 Mag ik heel het jaar door werken? JA
- Sinds 2012 mag je het hele jaar door werken
- Maximum 50 dagen met een voordelige sociale bijdrage
- Meer dan 50 dagen mogelijk maar met hogere sociale bijdrage
Opmerking: je behoudt altijd je beschermd statuut van jobstudent, zelfs
al werk je meer dan 50 dagen per jaar.
Arbeidscontract als jobstudent
 Mag je werkgever het contract verbreken?
 Mag je zelf het contract verbreken?
Jobstudent
Werkgever
Proefperiode
Min. 7 en max. 14 dagen
Het arbeidscontract kan niet verbroken worden
tijdens de proefperiode
Contract < 1 maand
1 dag
3 dagen
Contract > 1 maand
3 dagen
7 dagen
Begin van de opzeg
Maandag volgend op de melding
Arbeidscontract als jobstudent
 Wat is het verschil met een contract bij een uitzendbureau?
Jobstudentuitzendkracht
Uitzendbureau
(juridische) werkgever bij
wie je het contract tekent
Onderneming vraagt
jobstudenten aan
Uitzendbureau zoekt en
levert jobstudenten
Onderneming
1) oefent het gezag uit
2) is verantwoordelijk voor je veiligheid
Arbeidscontract als jobstudent
 Al gehoord van [email protected]?
- Een site van de overheid, speciaal opgericht voor jobstudenten
- Behandelt uitgebreid de vernieuwde sociale wetgeving
- Bevat een tool om je aantal reeds gewerkte dagen bij te houden
- Beantwoordt heel veel diverse vragen
Arbeidscontract als jobstudent
Toegelaten werk als jobstudent
 Nu kom je op de werkplek zelf.
 Waar vind ik op het internet meer informatie over mijn veiligheid?
www.ikbenjobstudent.be
Toegelaten werk als jobstudent
Wat loopt hier verkeerd?
Toegelaten werk als jobstudent
 Mag ik alle werk aanvaarden? Neen
Aanvaard geen werk waar je voldoende opleiding of ervaring nodig hebt
om alle risico’s te beheersen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Werken met houtbewerkingsmachines zoals cirkelzaken, lintzagen,..
Werken met metaalpersen
Oprichten en afbreken van stellingen
Snoeien en vellen van hoogstammige bomen
Laswerkzaamheden
Slopen van gebouwen
Werken met giftige stoffen
…
Toegelaten werk als jobstudent
 Gelden de verboden werkzaamheden voor iedereen?
Wel toegelaten indien:
1. De studentenjob ligt in de zelfde richting als je studies.
EN
2. Je bent minstens 18
Voorbeelden:
• Leerling schrijnwerker
• Leerling lasser
• …
Toegelaten werk als jobstudent
 Mag ik met een heftruck rijden als jobstudent? Nooit!
Toegelaten werk als jobstudent
 Mag ik met een elektrische transpallet rijden?
JA, MAAR…
Toegelaten werk als jobstudent
1. Elektrische transpallet met meelopende bestuurder




Vanaf 16 jaar
Max 6 km/uur
Je wordt opgeleid
Werktuig:
 Enkel om een pallet te verplaatsen
 Kan geen pallet in een rek plaatsen
 De hendel keert naar neutrale stand
bij loslaten en rem komt in werking
Toegelaten werk als jobstudent
2. Elektrische transpallet met meerijdende bestuurder




Vanaf 18 jaar:
Max. 16 km/uur
Je wordt opgeleid
Werktuig:
 Enkel om een pallet te verplaatsen
 Kan geen pallet in een rek plaatsen
 De hendel keert naar neutrale stand
bij loslaten en rem komt in werking
Toegelaten werk als jobstudent
 Samenvatting. Mag je ALLE werk aanvaarden?
Op jouw niveau van opleiding en taken.
Niet alles is toegelaten! Er zijn heel wat verboden
werkzaamheden
Toegelaten werk als jobstudent
Toegelaten werk als jobstudent
 Hoe ken ik de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk?
1) Via een werkpostfiche die je ontvangt samen met je arbeidscontract
Een werkpostfiche beschrijft:
• De eigenschappen van de werkpost of functie
• De werkkledij je eventueel moet dragen
• De persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet gebruiken (vb:
handschoenen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming)
• …
Een werkpostfiche:
Een werkpostfiche:
achterzijde
Toegelaten werk als jobstudent
 Hoe ken ik de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk?
2) Via je peter of meter op de werkplek
• Bij je eerste werkdag krijg je een begeleider toegewezen
• Hij/zij wijst je op alle mogelijke risico’s van de werkplek
• Hij/ zij is jouw vaste contactpersoon voor diverse vragen
Opmerking: denk eraan dat je met vragen altijd nog terecht kan bij het
uitzendbureau zelf.
Medisch onderzoek
 Moet ik als jobstudent op medisch onderzoek?
Indien:
1.
2.
3.
-18 jaar
nachtarbeid
Uitzonderingen voor verboden werkzaamheden zoals leerling
schrijnwerkers of lassers
EN indien “gewone” werknemers ook medisch onderzocht
moeten worden → vb: contact met voedingsproducten
Stel juiste vragen…
 Wie moet je ontmoeten en kennen op je werkplek?
- Je werkgever - of iemand door hem aangeduid - voor het onthaal
- Je directe leidinggevende: ploegbaas, afdelingschef, meestergast, …
- Je peter of meter
 Zeg neen tegen:
- Gevaarlijke werkzaamheden (vb: werken met een cirkelzaag)
- Risicovolle werkomstandigheden (vb: een drukke werf, een chemielokaal)
- Taken die niet op je werkpostfiche vermeld staan
Zeg neen tegen:
Zeg neen tegen:
Stel juiste vragen…
 Volg instructies op
- Je werkgever zelf
- Je directe leidinggevende: ploegbaas, afdelingschef, meestergast…
 Vraag aan je chef:
-
Welke zijn de gevaren en risico’s op mijn werkplek?
Welke maatregelen moet ik nemen om me te beschermen?
Heb ik een veiligheidsopleiding nodig?
Wat moet ik doen in noodsituaties?
Aan wie moet ik vragen stellen over de veiligheid?
Wat moet ik doen in het geval ik gewond raak?
Campagne jobstudenten en wedstrijd
www.ikbenjobstudent.be
Campagne jobstudenten en wedstrijd
Zomerwedstrijd!
Win fototoestellen en
filmtickets
 Z-kaart
 Affiche
 Facebook
 Spot in bioscoop

similar documents