Presentatie rapportage - Le Credit Sportif Kassa Coach

Report
Rapportage
Pieter Paul
Rapportage
• Is de hoofdreden waarom de kassa gekocht is!
– Laat zien wat er op de club gebeurt (is).
– Toegankelijk vanaf elk device met internet.
– Dagelijks te ontvangen per email.
– Inzichtelijk maken database.
• Insteek LCS
“Snel en duidelijk de belangrijkste data
inzichtelijk maken.”
Definities
• Omzet
“Een product behoort tot de omzet op het moment
dat het over de bar gaat en betaald wordt”
• Vooruitbetaalde omzet
“Is geld dat op de passen gezet wordt; dit kan via
contant, pin of online opwaarderen”
• No Sale/Wegboeken
“Producten die wel over de bar gaan (uit de
voorraad verdwijnen) maar niet betaald worden”
Soort rapportages
Dag rapportage
- Op de terminal of per email
- Kas opmaken. Directe controle.
Uitgebreide rapportage
-
Inloggen in de berheeromgeving: www.lecredit.nl
Credits Uitgesplitst
Mutaties Rekeningen
Credit / Debet
Opbouw rapportage
De rapportage van Le Credit Sportif bevat verschillende tabbladen met verschillende
rapportages.
In deze handleiding geven wij kort aan wat op welke pagina getoond wordt. Daarnaast besteden
wij uitgebreider aandacht aan de 3 belangrijkste rapportages.
Algemeen
• Per tabblad kunt u een tijdsspanne selecteren door het invoeren van een begin datum en een
eind datum. (dit kan tot op de minuut dus let op de gekozen tijdstippen.)
• De rapportage toont de mutaties/transacties binnen dit tijdsspanne.
• Indien u maar één datum kunt ingeven toont de rapportage de stand op dat geselecteerde
moment.
• Nadat u op zoeken heeft gedrukt gaat het systeem de data verzamelen.
• Hoe groter de periode hoe langer dit duurt.
• Wilt u hele grote periodes opvragen kies dan ‘rustige momenten’ of deel de periode op.
• De actieknop “Export naar Excel” biedt u de mogelijkheid op uw data te exporteren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Credits uitgesplitst: Omzet & Alle verkochten artikelen
2. Credits totaal: Omzet & Percentuele no sale verdeling
3. Mutaties rekeningen: Overzicht op- en afwaarderingen rekeningen (passen)
4. Credits per groep: Totalen per productgroep
5. Credit/Debet: Overzicht uitstaande saldo’s (vooruitbetaalde omzet en te ontvangen omzet)
6. Credits detail: 2 specifieke variabelen in tabel opmaken (bv. Per dag vs. AA-drink)
7. Basisgegevens: Alle losse transacties; te exproteren naar csv-, of Excelbestand
8. Voorraad: Voorraad mutaties per periode & Voorraad waarde per einde periode
9. Transactiemutaties: Alle veranderingen (terminal en beheeromgeving)
10. Kassalade: Aantal keren en tijdstippen dat de kassalade is open gegaan
11. Online opwaarderen: Overzicht online opwaardeertransacties (Ideal)
12. Cashflow: Overzicht cash geldstroom
13. In-/uitlog: Overzicht wie wat wanneer met welke kassa heeft gedaan
14. Exports: Mogelijkheden algemene overzichten exporteren naar Excel
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Credits uitgesplitst: Alle verkochten artikelen per geselecteerde tijdseenheid
1. Omzet overzicht
 Totale uitgifte
 No Sale posten
 Omzet
 Manier van betalen omzet
2. Uitgave per terminal
3. Uitgave per product
4. Vizuele weergaven aantal verkocht producten
5. Visuele weeragen opbrengst per product
13
14
Credits uitgesplitst
Totale
uitgifte
No sale
Af te dragen BTW
Hoe het geld binnen
kwam…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mutaties rekeningen: Overzicht op- en afwaarderingen rekeningen (passen)
• Overzicht op- en afwaarderingen via beheeromgeving (exclusief No Sale)
• Overzicht op- en afwaarderingen via Kassaterminal (exclusief No Sale)
• Overzicht op- en afwaarderingen No Sale rekeningen via beheeromgeving
• Overzicht op- en afwaarderingen No Sale rekeningen via kassaterminal
• Opwaarderingen per persoon
13
14
Mutaties rekeningen
Hoe zijn de rekeningen opgewaardeerd via de
beheeromgeving
Hoe zijn de rekeningen afgewaardeerd via de
beheeromgeving
Hoe zijn de rekeningen opgewaardeerd via de
Kassaterminal
Hoe zijn de rekeningen opgewaardeerd
via de Kassaterminal
Mutaties rekeningen
Hoe zijn de No Sale rekeningen opgewaardeerd
via de beheeromgeving
Hoe zijn de No Sale rekeningen afgewaardeerd
via de beheeromgeving
Hoe zijn de No Sale rekeningen opgewaardeerd
via de Kassaterminal
Hoe zijn de No Sale rekeningen opgewaardeerd
via de Kassaterminal
Wie hebben er opgewaardeerd en voor hoeveel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Credit/Debet: Overzicht uitstaande saldo’s (vooruitbetaalde omzet en te ontvangen omzet)
•
Debet: Overzicht vooruitbetaalde omzet
•
Credit: Overzicht nog te ontvangen omzet (Alle negatieve saldi, inclusief No Sale)
•
Welke rekeningen (passen) zijn dat
Rapportage op de Kassaterminal

similar documents