inloggen op CTM - Dag van het Elektronisch Aanbesteden

Report
Elektronisch Inkopen bij de
stichting ICTU, CBS en AIM
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Achtergrond
•Verkoop- en marketing, management operationele
organisatie, organisatie en verandermanagement,
inkoopactiviteiten (publiek en privaat)
•5,5 jaar zelfstandig (bedrijfskundige achtergrond)
•Professionalisering Inkooporganisatie
•Training en coaching in samenwerking met psycholoog
•Innovatief, ambitieus, verandergericht, stimuleren en
motiveren
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Wie/wat is ICTU
•De stichting ICTU is opgericht door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
•Opdrachtgevers besteden bij ICTU in.
•ICTU wordt bij het aannemen van een opdracht een
verlengstuk van de opdrachtgever.
ICTU werkt opdracht- gefinancierd, worden betaal per
opdracht.
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Personele bezetting
Hoog volume inkoop (extern)personeel
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Wie/wat is CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
als taak het publiceren van betrouwbare en
samenhangende statistische informatie, die
inspeelt op de behoefte van de samenleving.
Vestiging in Den Haag (ca 1300 medewerkers)
en Heerlen Ca (700 medewerkers)
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Inkoop alle segmenten
Wie/wat is AIM
(Amsterdam Economic Board)
De Amsterdam Economic Board heeft als doel om op
een duurzame manier de samenwerking, innovatie en
groei in de regio Groot Amsterdam te ondersteunen en
stimuleren.
•
•
•
•
•
•
•
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Creatieve Industrie
Financiële & Zakelijke Dienstverlening
Logistiek
Flowers & Food
ICT/e-Science
Toerisme & Congressen
Life Sciences & Health
Ca 30 medewerkers, ca 40 gedetacheerden van partners, 5-10 inhuur per project.
Grote verantwoording naar subsidiegevers
Elektronisch Inkopen
Keuze voor het ondersteunende systeem
• Functionaliteiten
• Ondersteuning bij implementatie en
uitvoering
Geïnitieerd door de inkooporganisatie/
financiële directie.
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Gebruik van het elektronisch
tender platform
1. Aanbestedingen
2. Resultaatsopdrachten binnen een
dynamisch aankoopsysteem
3. Afroep binnen afgesloten raam
overeenkomsten
4. Inhuur van overig personeel (Marktplaats)
5. Enkelvoudige en meervoudige projecten
6. Contractmanagement en dossiervorming
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Status van het elektronisch
inkopen bij aanbestedingen
Hanteren van templates
(standaardisatie/hergebruik).
Compleet overzicht bij de verschillende
teamleden van een aanbesteding
(samenwerking en projectaanpak)
Vastlegging van alle stappen en stukken
noodzakelijk voor een juist dossier.
(dossiervorming en accountantscontrole)
Gebruik van de mogelijkheid voor contract- en
leveranciersmanagement
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
(Integratie e-Sourcing en Contract-/Leveranciers Management)
Effecten van het elektronisch
inkopen
Verbetering interne communicatie
Verhoging van de kwaliteit van de uitvraag (adviesrelatie)
Centraliseren van de administratieve activiteiten
(dossiervorming, basis contractmanagement, accountantscontrole)
Snellere communicatie tijdens een inkooptraject
Vermindering fouten bij inkooptrajecten
Vermindering kosten (ca 25%)
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Status van het elektronisch
inkopen bij
DASsen/markplaatsen
Kwalificatie van leveranciers
Uitzetten van opdrachten
Evaluatie van offertes
Korte doorlooptijd, aansluiting bij behoefte
operationele diensten
Verbeteren van de uitvraag
Concretiseren van de eisen/wensen
Maximaliseren van de mogelijkheden van het platform
Afhandelen van de adm. activiteiten.
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
Belangrijkste aandachtspunten
• Tactische en strategische inkoop centraal
• Operationele inkoop decentraal
• Standaardisatie van proces
(gebruik templates)
• Rationaliseren van de vraagstelling
(geen overvraging))
• Spits de uitvraag bij inhuur en DASsen toe
(weet wat je wilt vragen)
• Voeden van het tender platform
(veelvuldig of sporadisch gebruik)
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
• Communicatie en voortbouwen op successen.
Communicatie, Transparantie, Samenwerking
ICTU
AIM
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214
CBS
Vragen
Opmerkingen
Aanmerkingen
Suggesties?
R. Heemstra (HOIA)
0651 336 214

similar documents